Βάσεις Εισαγωγής σε Σχολές Αστυνομίας - 2015
Print

Μας επιλέγουν οι καλύτεροι!

 

Σχολές Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας
 

  2015 2014 Διαφορά
Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας 18.206 18.319 -113
Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας - Πολύτεκνοι 10% 18.097 18.133 -36
Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας - Τρίτεκνοι 4% 18.145 18.310 -165
Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυνομικοί)
16.881
16.721 160
Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας(Αστυνομικοί) - Πολύτεκνοι 10% 16.271 15.258 1.013
Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας(Αστυνομικοί) - Τρίτεκνοι 4% 16.791 16.295

496

 
 

Σχολές Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας

 

  2015 2014 Διαφορά
Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας 16.169 15.910 259
Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας - Πολύτεκνοι 10% 15.094 14.595 499
Σχολή  Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας - Τρίτεκνοι 4% 16.023 15.696 327Βάσεις Εισαγωγής σε Σχολές Αστυνομίας - 2014
Print

 

Σχολές Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας
 

  2013 2014 Διαφορά
Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας 16.909 18.319 1.410
Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας - Πολύτεκνοι 10% 16.325 18.133 1.808
Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας - Τρίτεκνοι 4% 16.848 18.310 1.462
Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυνομικοί) 15.302 16.721 1.419
Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας(Αστυνομικοί) - Πολύτεκνοι 10% 14.615 15.258 643
Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας(Αστυνομικοί) - Τρίτεκνοι 4% 14.923 16.295

1.372

 
 

Σχολές Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας

 

  2013 2014 Διαφορά
Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας 14.176 15.910 1.734
Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας - Πολύτεκνοι 10% 12.148 14.595 2.447
Σχολή  Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας - Τρίτεκνοι 4% 13.778 15.696 1.918Βάσεις Εισαγωγής σε Σχολές Αστυνομίας - 2013
Print

Κουκουρίκος Ηλίας, 1ο Γ.Ε.Λ. Πυλαίας, Σ.Σ.Α.Σ. Ιατρικό

Μας επιλέγουν οι καλύτεροι!

 

Σχολές Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας
 

  2013 2012 Διαφορά
Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας 16.909 18.441 -1.532
Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας - Πολύτεκνοι 10% 16.325 18.019 -1.694
Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας - Τρίτεκνοι 4% 16.848 16.389 -1.541
Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυνομικοί) 15.302 16.925 -1.623
Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας(Αστυνομικοί) - Πολύτεκνοι 10% 14.615 16.160 -1.545
Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας(Αστυνομικοί) - Τρίτεκνοι 4% 14.923 16.187 -1.264

 

Σχολές Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας

 

  2013 2012 Διαφορά
Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας 14.176 15.876 -1.700
Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας - Πολύτεκνοι 10% 12.148 14.410 -2.262
Σχολή  Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας - Τρίτεκνοι 4% 13.778 15.583 -1.805...επιστροφή
First Previous  Εμφάνισε 1 από 2 σελίδες   Next Last