Βάσεις Εισαγωγής σε Σχολές Αστυνομίας - 2013
Print

Κουκουρίκος Ηλίας, 1ο Γ.Ε.Λ. Πυλαίας, Σ.Σ.Α.Σ. Ιατρικό

Μας επιλέγουν οι καλύτεροι!

 

Σχολές Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας
 

  2013 2012 Διαφορά
Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας 16.909 18.441 -1.532
Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας - Πολύτεκνοι 10% 16.325 18.019 -1.694
Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας - Τρίτεκνοι 4% 16.848 16.389 -1.541
Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυνομικοί) 15.302 16.925 -1.623
Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας(Αστυνομικοί) - Πολύτεκνοι 10% 14.615 16.160 -1.545
Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας(Αστυνομικοί) - Τρίτεκνοι 4% 14.923 16.187 -1.264

 

Σχολές Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας

 

  2013 2012 Διαφορά
Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας 14.176 15.876 -1.700
Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας - Πολύτεκνοι 10% 12.148 14.410 -2.262
Σχολή  Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας - Τρίτεκνοι 4% 13.778 15.583 -1.805Βάσεις Εισαγωγής σε Στρατιωτικές Σχολές και Σχολές Αστυνομίας - 2012
Print

 

ΒΑΣΕΙΣ 2012 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ & ΣΧΟΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΣΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 19.252
ΣΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟ 19.216
ΣΣΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ 18.993
ΣΣΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 19.336
ΣΣΑΣ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 19.257
ΣΣΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 19.170
ΣΣΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ 18.916
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ 17.188
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) 19.065
ΙΚΑΡΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ 18.817
ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΡΑΔΙΟΝΑΥΤΙΛΩΝ(ΣΙΡ) 16.901
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (ΣΑΝ) 17.867
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΟΠΛΑ 16.150
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΣΩΜΑΤΑ 17.771
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΥΔ) 18.349
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ 16.898
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 17.592
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α.) 16.305
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΟΠΛΑ 14.372
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΣΩΜΑΤΑ 15.426
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν) 14.743
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 18.441
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ) 16.925
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 15.876
   
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (4%) 15.583
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (10%) 14.410Βάσεις Εισαγωγής σε Στρατιωτικές Σχολές και Σχολές Αστυνομίας - 2011
Print

 

ΒΑΣΕΙΣ 2011 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ & ΣΧΟΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΣΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 19.130
ΣΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟ 19.085
ΣΣΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ 18.951
ΣΣΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 19.282
ΣΣΑΣ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 18.894
ΣΣΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 18.942
ΣΣΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ 18.736
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ 16.187
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) 18.911
ΙΚΑΡΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ 18.700
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (ΣΑΝ) 17.597
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΟΠΛΑ 15.737
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΣΩΜΑΤΑ 17.483
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΥΔ) 18.234
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ 16.521
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 17.549
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α.) 16.481
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΟΠΛΑ 13.647
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΣΩΜΑΤΑ 15.157
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν) 13.951
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 17.982
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ) 16.869
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 13.633
   
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (4%) 12.662
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (10%)  11.371


...επιστροφή
First Previous  Εμφάνισε 1 από 2 σελίδες   Next Last