Διερεύνηση χαρακτηριστικών προσωπικότητας : συμπλήρωση Τεστ Προσωπικότητας

Τα Τέστ Προσωπικότητας είναι μια «ακτινογραφία» της ψυχής.

Δεν σχεδιάστηκαν για να αποκαλύπτουν τα αίτια μιας συμπεριφοράς (δηλαδή δεν εξηγούν), αλλά εντοπίζουν σημαντικά χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς.

Κατά τη συμπλήρωσή τους δεν υπάρχουν σωστές και λάθος απαντήσεις. Ο καθένας είναι ελεύθερος να επιλέξει την απάντηση που τον αντιπροσωπεύει καλύτερα, ωστόσο οι απαντήσεις μπορούν να ελεχθούν για την αλήθεια τους.

Στο παρακάτω παράδειγμα ο υποψήφιος έχει να επιλέξει στην 5βαθμη κλίμακα τι τον αντιπροσωπεύει καλύτερα :

 πινακας

Σχεδίαση Σκίτσου Ανθρώπινης Μορφής

Η σχεδίαση Σκίτσου Ανθρώπινης Μορφής είναι μια διαδικασία με την οποία μπορούν να ανιχνευτούν συναισθηματικές δυσκολίες ή δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις ή η γενικότερη ψυχολογική κατάσταση του εξεταζόμενου και τις στάσεις και αντιλήψεις του απέναντι στα δύο φύλα.

Δίνονται δύο παραδείγματα σκίτσων με αρκετές ατέλειες καθώς απουσιάζουν στην κάτω φιγούρα τα άκρα, ενώ στη πάνω δεν είναι σχηματισμένο το πέλμα και δε φορά παπούτσια.  Η κάτω φιγούρα έχει πολύ καλές λεπτομέρειες στο κεφάλι(Ο ψυχολόγος βγάζει συμπεράσματα από όλες τις παραπάνω παρατηρήσεις).

Εικόνα
Σχεδίαση Σκίτσου Ανθρώπινης Μορφής
Εικόνα
Σχεδίαση Σκίτσου Ανθρώπινης Μορφής

Συγγραφή κειμένου Αυτοπαρουσίασης

Με την Αυτοπαρουσίαση σκοπός είναι να διαπιστωθεί η ικανότητα του ατόμου να περιγράψει μέσα σε λίγο χρόνο τον εαυτό του, να προβάλλει τα κατάλληλα χαρακτηριστικά (θετικά ή αρνητικά) και τις αξίες του, να δημιουργεί καλές εντυπώσεις για τον εαυτό του. Παράλληλα όμως πρέπει να αποφύγει να χρησιμοποιήσει χαρακτηρισμούς που δεν είναι συμβατοί με τα θέλω των Σωμάτων Ασφαλείας.

Η μη παράθεση κάποιων αρνητικών χαρακτηριστικών δεν αξιολογείται θετικά. Υπάρχουν βεβαίως και εδώ συμβατά και μη - αρνητικά χαρακτηριστικά.