Προστασία Προσωπικών Δεδοµένων

Ο ιστότοπος diamantisgiannis.gr είναι ασφαλής, πιστοποιημένος με το πιστοποιητικό ασφάλειας SSL (αυτό φαίνεται στη διεύθυνση του ιστοτόπου που ξεκινά με "https" και όχι με "http" όπως άλλοι μη ασφαλείς ιστότοποι). Το σύστημα SSL που χρησιμοποιεί ο ιστότοπός μας προστατεύει τα στοιχεία του χρήστη από υποκλοπές. Τα στοιχεία που μας δίνετε για να διεκπεραιώσουμε τις παραγγελίες σας, για να κλείσετε κάποιο σεμινάριο, να εγγραφείτε στο site ή στον κατάλογο αποστολής μηνυμάτων για προσφορές, events κ.ἄ. είναι προσβάσιμα μόνο στον εκάστοτε συνεργάτη που διαχειρίζεται τις υπηρεσίες μας προς εσάς.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδοµένων του επισκέπτη / χρήστη της ιστοσελίδας υπόκειται στους όρους της παρούσας ανακοίνωσης καθώς επίσης και στα οριζόµενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά µε την προστασία του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.

Οποιαδήποτε ενδεχόµενη µελλοντική σχετική ρύθµιση θα αποτελέσει αντικείµενο της παρούσας ανακοίνωσης. Σε κάθε περίπτωση η Eταιρεία διατηρεί το δικαίωµα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδοµένων, σύµφωνα µε το εκάστοτε ισχύον σχετικό νοµικό πλαίσιο.

Συνεπώς, οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδοµένων µπορεί να αναθεωρούνται και να ενηµερώνονται οποιαδήποτε στιγµή και χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες της Ιστοσελίδας παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήµατα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση της Ιστοσελίδας συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις αυτών.

Η Eταιρεία συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών / χρηστών της ιστοσελίδας, µόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν µε σκοπό την παροχή των υπηρεσιών που είναι διαθέσιµες ηλεκτρονικά. Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τον προσδιορισµό της ταυτότητας ή την επικοινωνία µε κάποιο άτοµο καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το εν λόγω άτοµο. Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγονται στην ιστοσελίδα είναι τα εξής: Ονοµατεπώνυµο, Διεύθυνση, Αριθµός τηλεφώνου, Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail).

Οι χρήστες / επισκέπτες ευθύνονται αποκλειστικά για τυχόν καταχώριση προσωπικών δεδοµένων τρίτων προσώπων στην Ιστοσελίδα χωρίς σχετική εξουσιοδότηση / συγκατάθεση, καθώς και για την υποβολή ψευδών, αναληθών ή ανακριβών στοιχείων και δεδοµένων µε σκοπό την εξαπάτηση ή παραπλάνηση.

Η Eταιρεία δεν θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δηµοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών / χρηστών της ιστοσελίδας σε τρίτους, που δεν σχετίζονται µε την ίδια χωρίς τη συγκατάθεση του επισκέπτη / χρήστη, µε εξαίρεση την εφαρµογή σχετικών νοµικών υπαγορεύσεων και προς τις αρµόδιες και µόνο αρχές.

Η Eταιρεία είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τµήµα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες / χρήστες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχοµένων υπηρεσιών – πληροφοριών της.

Ο επισκέπτης / χρήστης µπορεί να επικοινωνήσει µε τον εκάστοτε διαχειριστή της ιστοσελίδας προκειµένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή τη διαγραφή του.

Χρησιμοποιούμε cookies

O ιστότοπος χρησιμοποιεί στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών της ιστοσελίδας (cookies ή/και παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet - IP) για να κάνει πιο προσωπική την εμπειρία χρήσης του περιεχομένου και των διαφημίσεων. Τα cookies είναι µικρά αρχεία κειµένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαµβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του.

Πώς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα

Κάποια cookies είναι εντελώς απαραίτητα για τη λειτουργία του site (για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη όσον αφορά στη χρησιµοποίηση συγκεκριµένων υπηρεσιών ή / και σελίδων της Ιστοσελίδας). Άλλα cookies τα μοιραζόμαστε με τους συνεργάτες μας στη διαφήμιση και στα social media, καθώς και στη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων. Αυτά είναι γενικού, μη προσωπικού, αλλά μόνο συγκεντρωτικού χαρακτήρα και χρησιµοποιούνται για στατιστικούς λόγους και προκειµένου να καθορίζονται οι περιοχές του ιστοτόπου, οι οποίες είναι πλέον χρήσιµες ή δηµοφιλείς. Τα στοιχεία αυτά µπορεί να περιλαµβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλοµετρητή (browser) που χρησιµοποιεί ο επισκέπτης / χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστηµα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, το πληροφοριακό σύστηµα της Ιστοσελίδας συλλέγει αυτόµατα πληροφορίες σχετικά µε ιστοτόπους που επισκέπτεται ο επισκέπτης / χρήστης της και σχετικά µε τους συνδέσµους σε ιστοτόπους τρίτων, που ενδέχεται να επιλέξει µέσω της χρήσης της Ιστοσελίδας. Όλα αυτά τα στοιχεία μας επιτρέπουν να αντιλαμβανόμαστε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε στον Ιστότοπο ώστε να κάνουμε πιο εύκολη τη χρήση του από εσάς.

Ο επισκέπτης / χρήστης της Ιστοσελίδας µπορεί να ρυθµίσει το πρόγραµµά του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιον τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριµένες υπηρεσίες είτε να µην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριµένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυµεί την χρήση cookies για την αναγνώρισή του δεν θα µπορεί να έχει πρόσβαση στις προσωποποιημένες υπηρεσίες.

Στις περιπτώσεις που η πρόσβαση σε επιµέρους σελίδες ή υπηρεσίες της Ιστοσελίδας (Εγγραφή στον ιστότοπο, παραγγελία προϊόντος, εγγραφή στο Newsletter, συμπλήρωση φόρμας επικοινωνίας ή φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παρακολούθηση σεμιναρίου) προϋποθέτει τη χρήση προσωπικών δεδομένων (Όνομα χρήστη ιστοτόπου / username, κωδικού πρόσβασης /password, Ε-Mail, Ονοματεπώνυμο, Τηλέφωνο, Διεύθυνση), ο χρήστης / επισκέπτης δηλώνει και αποδέχεται ότι ευθύνεται αποκλειστικά για τη χρήση αυτών ή την τυχόν διαρροή τους από τον ίδιο ή τρίτους. Επίσης δηλώνει και αποδέχεται ότι τα ως άνω στοιχεία είναι αληθή, ακριβή και έγκυρα και ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε πράξη που ήθελε διενεργηθεί µε τη χρήση τους, καθώς επίσης ότι αναλαµβάνει την ευθύνη της άμεσης ενηµέρωσης της Eταιρείας για οποιαδήποτε µη εξουσιοδοτηµένη χρήση αυτών και για οποιαδήποτε παραβίαση ή διαρροή τους.

Περιορισµός ευθύνης της Eταιρείας – Δήλωση αποποίησης

Η Eταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζηµία τυχόν προκληθεί από την αυθαίρετη ή παράνοµη χρήση των ως άνω στοιχείων και διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει την καταβολή αποζηµίωσης από τον χρήστη, σε περίπτωση που υποστεί οποιουδήποτε είδους ζηµία από την αυθαίρετη ή παράνοµη χρήση αυτών, καθώς επίσης και να αρνηθεί την απονοµή κωδικού πρόσβασης ή να ακυρώσει τον απονεµηθέντα κωδικό ή να τερµατίσει την παροχή των υπηρεσιών αυτών στον χρήστη σε περίπτωση παραβίασης των παρόντων όρων χρήσης.

Το περιεχόµενο της Ιστοσελίδας διατίθεται «ως έχει» και η Eταιρεία δεν παρέχει καμμία εγγύηση, ρητή ή µη, σχετικά µε την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, εµπορικότητα, µη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχοµένου αυτού για οποιαδήποτε χρήση, εφαρµογή ή σκοπό.

Η εταιρεία, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συµπεριλαµβανοµένης και της περίπτωσης αµέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε µορφής ζηµία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών, χρήσης προϊόντων και περιεχοµένων της ιστοσελίδας στις οποίες προβαίνει µε δική του πρωτοβουλία και µε τη γνώση των παρόντων όρων. Επίσης, η Eταιρεία δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές, τα προϊόντα και τα περιεχόµενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλµατα, ότι τα λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήµατα που της τίθενται. Οµοίως η Eταιρεία δεν εγγυάται ότι η Ιστοσελίδα ή οποιοδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (“servers”) , µέσω των οποίων το περιεχόµενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών / χρηστών παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήµια συστατικά. Το κόστος των ενδεχόµενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων το αναλαµβάνει ο επισκέπτης / χρήστης και σε καμμία περίπτωση η Eταιρεία.

Χρήση συνδέσµων σε δικτυακούς τόπους τρίτων (links)

Η diamantigiannis.gr ενδέχεται να παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων µέσα από κατάλληλους συνδέσµους (links). Οι εν λόγω σύνδεσµοι τοποθετούνται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών / χρηστών της ιστοσελίδας, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέµπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσµων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχοµένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από τον διαχειριστή της Elisabeth's Point, ο οποίος δεν φέρει καμμία ευθύνη για το περιεχόµενό τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς. Εάν ο επισκέπτης / χρήστης της Ιστοσελίδας αποφασίσει να χρησιµοποιήσει, διαµέσου των συνδέσµων της, κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο µε δική του ευθύνη.

Δυνατότητα υποβολής σχολίων

Κάτω από τα άρθρα του blog στην ιστοσελίδα µας παρέχεται η δυνατότητα υποβολής σχολίων από τους χρήστες της Ιστοσελίδας. Η Eταιρεία µπορεί να προβεί άµεσα και χωρίς καμμία προηγούµενη ειδοποίηση, καθώς και χωρίς την υποχρέωση αιτιολογίας, στη διαγραφή οιουδήποτε σχολίου κρίνει ότι δεν πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της Ιστοσελίδας, ειδικά δε εάν αυτό είναι υβριστικό, ειρωνικό, έχει στόχο να µειώσει ή να προσβάλλει τρίτο πρόσωπο ή την Ιστοσελίδα, και γενικότερα εάν κριθεί ότι είναι εκτός του δεοντολογικού πλαισίου, των στόχων και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας.