Αθλητίατρος - προληπτικός έλεγχος και υποστήριξη

Προληπτικός έλεγχος. Λύνουμε τα προβλήματα πριν προκύψουν. Με τον αθλητιατρικό έλεγχο και την ψηφιακή πελματογράφηση που δωρεάν παρέχουμε στους υποψηφίους μας.

Με την έναρξη της προετοιμασίας περνάμε από πλήρη προληπτικό έλεγχο το κάθε παιδί. Ο έλεγχος αυτός γίνεται από Αθλίατρο και δύο ειδικούς επιστήμονες 
( Τεχνικός Ορθοπεδικός - Εμβιομηχανικός, Προσθετικός).

Εικόνα
Αθλητίατρος

Ο προαγωνιστικός έλεγχος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ασφάλειας των αθλουμένων, τόσο για το ερασιτεχνικό επίπεδο άθλησης, όσο και για τους επαγγελματίες αθλητές. Τα τμήματα του ελέγχου αυτού διαφοροποιούνται ανάλογα με την ηλικία, το φύλο και το ατομικό, οικογενειακό και αθλητικό ιστορικό του κάθε συμμετέχοντα. Απώτερος σκοπός του είναι η προσαρμογή του αθλουμένου στις νέες συνθήκες τακτικής φυσικής δραστηριότητας, η κατά το δυνατόν μεγαλύτερη ασφάλειά του και όχι ο αποκλεισμός του από την άθληση.

Η άσκηση βελτιώνει όλες τις παραμέτρους υγείας. Η προγραμματισμένη και προσαρμοσμένη άσκηση μπορεί να επιφέρει σημαντική βελτίωση της πρόγνωσης και της ποιότητας ζωής, ακόμα και σε περιπτώσεις καρδιολογικών, ορθοπεδικών, νευρολογικών, ή άλλων παθήσεων. Πρόβλημα προκύπτει από τη στιγμή που κάποιος ασκείται, ενώ έχει κάποιο  πρόβλημα το οποίο δεν γνωρίζει.

Βασικός προαγωνιστικός έλεγχος αθλητή

Το σημαντικότερο πρόβλημα υγείας που μπορεί να παρουσιαστεί σε αθλητή είναι ο αιφνίδιος θάνατος. Στην ηλικιακή ομάδα κάτω των 30 ετών, η πλειοψηφία των αιφνίδιων θανάτων οφείλεται συνολικά στα κληρονομικά καρδιαγγειακά νοσήματα. Γι’ αυτό και είναι σημαντικό να εντοπίσουμε τους αθλητές που ανήκουν στην ομάδα υψηλού κινδύνου.

Τα βασικά μέτρα ελέγχου που προτείνει η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία είναι η καλή κλινική εξέταση, το πλήρες ατομικό και οικογενειακό ιστορικό και το ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ). Ο συγκεκριμένος τρόπος ελέγχου είναι απλός και χωρίς υψηλό κόστος. Ένας γιατρός, που γνωρίζει τι ακριβώς ψάχνει, μπορεί να προσανατολιστεί και να παραπέμψει τους νέους που χρειάζονται περαιτέρω έλεγχο. Το ΗΚΓ αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για την εντόπιση τυπικών ή υποκλινικών μορφών νοσημάτων που σχετίζονται με το νεανικό αιφνίδιο θάνατο, αρκεί η χρήση του να γίνεται σωστά. 

Οι καλά προπονημένοι έφηβοι συνήθως εμφανίζουν (σε ποσοστά μέχρι και 80%) διαταραχές στο ΗΚΓ, που οφείλονται στην προσαρμογή της καρδιάς στην άθληση. Οι φυσιολογικές αυτές ηλεκτροκαρδιογραφικές μεταβολές πρέπει σαφώς να διακριθούν από τις ασυνήθεις (<5%) και άσχετες με την άθληση ηλεκτροκαρδιογραφικές διαταραχές. Αυτή η διάκριση πρέπει να γίνει από ειδικά εκπαιδευμένους ιατρούς ή από καρδιολόγους σε μαζική κλίμακα σε όλους τους νέους αθλητές.

Προηγμένος προαγωνιστικός έλεγχος αθλητή

Εκτός από τον βασικό έλεγχο του αθλητή, σημαντικό είναι εντοπίσουμε τα μυοσκελετικά ή νευρολογικά προβλήματα που μπορεί να επιδεινωθούν με την άσκηση. Η εμβιομηχανική αξιολόγηση της κίνησης περιλαμβάνει την λεπτομερή κλινική εξέταση του μυοσκελετικού συστήματος και την ανάλυση στάσης και κίνησης- βάδισης. Το πελματογράφημα είναι ένα μηχάνημα που μετράει και καταγράφει τις πιέσεις κατανομής κατά τη στάση και τη βάδιση. 

Επίσης ανάλογα με το άθλημα το επίπεδο φυσικής κατάστασης, την ηλικία, το φύλο, το ατομικό, οικογενειακό και αθλητικό ιστορικό του κάθε αθλητή σημαντικό είναι να ελέγχουμε: την διατροφική κατάσταση, την μυϊκή απόδοση, την δύναμη, την ελαστικότητα, την ταχύτητα, την αερόβια και αναερόβια ικανότητα. Επίσης πρέπει να παραπέμπουμε και να αξιολογούμε βασικές εργαστηριακές εξετάσεις (πχ αιματολογικές, απεικονιστικές εξετάσεις) ή εξειδικευμένες όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα.