Ψυχομετρική Δοκιμασία

Είμαστε οι μόνοι που προετοιμάζουμε τους υποψηφίους μας με εξειδικευμένους ψυχολόγους σε όλη τη διάρκεια του χρόνου για τα ψυχοτεχνικά τέστ.

Η Ψυχομετρική Δοκιμασία γίνεται μπροστά σε Επιτροπή Αξιωματικών.

Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε γραπτή δοκιμασία:

  1. Διερεύνηση γνωστικών ικανοτήτων
  2. Συμπλήρωση τεστ ικανοτήτων - δεξιοτήτων
  3. Tests Προσωπικότητας και προφορική: 
  • Ομαδική
  • Ατομική συνέντευξη.

Σκοπός είναι να διαπιστωθεί εαν είναι κατάλληλοι για σταδιοδρομία στις Στρατιωτικές σχολές και τα σώματα Ασφαλείας.


Η Ψυχομετρική Δοκιμασία ήταν μια εξέταση ρουτίνας -απορρίπτονταν όσοι πραγματικά είχαν πρόβλημα. Ωστόσο τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα από το 2006 και μετά, κάθε χρόνο και σε μεγαλύτερο βαθμό, έντονα αυξητικό, οι Ψυχομετρικές Δοκιμασίες «κόβουν» όλο και περισσότερους υποψηφίους. Μόνο το 2012 απέτυχαν με αυτόν το τρόπο 231 υποψήφιοι!

Εικόνα
ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ

Το 2021 μόνο η Σ.Σ.Α.Σ. απέρριψε 105 άτομα!

Και είναι πλέον φανερό ότι δεν πρόκειται για τους «ασύμβατους» με τα Σώματα Ασφαλείας υποψηφίους. Οι εξεταστές, με ερωτήσεις-παγίδες πλέον, χρησιμοποιούν τα ψυχομετρικά για να περιορίσουν τους μεγάλους αριθμούς των ενδιαφερομένων!


Επίσης στα τεστ Αριθμητικού, Γνωστικού, Διαγραμματικού, Χωρικού, Λεκτικού συλλογισμού ενώ στα προηγούμενα χρόνια οι εξεταστές επιδείκνυαν μια χαλαρότητα και επιείκεια, η εντολή "άνωθεν" από το 2021 είναι να απορρίπτονται πλέον όσοι δεν απαντούν το 60-70% αυτών.

Η ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΜΙΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ

Οι Ψυχομετρικές Δοκιμασίες προηγούνται χρονικά των Υγειονομικών και των Αθλητικών και έτσι υπάρχει ο κίνδυνος να σταματήσουν την προσπάθεια του υποψηφίου πριν καλά – καλά αρχίσει.

Και τι προσπάθεια! Τουλάχιστον δύο χρόνια γεμάτα σχολείο, φροντιστήριο, ιδιαίτερα, γεμάτα διάβασμα, μόχθο και θυσίες του παιδιού αλλά και των γονιών του, σε ψυχικό αλλά και σε οικονομικό επίπεδο. Αυτή η μεγάλη προσπάθεια είναι πολύ πιθανό να ματαιωθεί χωρίς την κατάλληλη προετοιμασία για τις Ψυχομετρικές Δοκιμασίες.

ΟΧΙ ΑΛΛΗ ΑΠΟΤΥΧΙΑ!

Μέχρι να δώσει τη λύση το Diamantis Sports School, o κάθε υποψήφιος χωρίς οργανωμένη βοήθεια -κανένα σχεδόν φροντιστήριο δεν ασχολείται με τις Ψυχομετρικές Δοκιμασίες- προσπαθούσε να προετοιμαστεί μόνος του, με αμφίβολα αποτελέσματα.

Τέτοια πειράματα δεν χρειάζονται πλέον! Τώρα οι δικοί μας υποψήφιοι αντιμετωπίζουν εύκολα το τεράστιο πρόβλημα της Ψυχομετρικής Δοκιμασίας παρακολουθώντας το ειδικό διδακτικό πρόγραμμα που γίνεται, κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου, στις εγκαταστάσεις μας από εξειδικευμένους στα Ψυχομετρικά ψυχολόγους.

Αλλά και πάρα πολλοί υποψήφιοι από όλη την Ελλάδα παρακολουθούν online το ολοκληρωμένο πρόγραμμά μας των Ψυχομετρικών!

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟ!

Ασχολούμαστε αποκλειστικά,από το 1983 μέχρι σήμερα, με την Αθλητική προετοιμασία των υποψηφίων για τις Σχολές του Στρατού, της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και του Λιμενικού. Εξελίσσουμε συνεχώς το πρόγραμμά μας και έχουμε αποδείξει ότι είναι πράγματι η μόνη εγγυημένη μέθοδος επιτυχίας στα Αγωνίσματα. Γιαυτό υπογράφουμε ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ με κάθε υποψήφιο μαθητή μας. Τώρα επεκτείνουμε την εγγύησή μας και στα Ψυχομετρικά.

ΤΩΡΑ ΠΑΜΕ ΜΕ ΣΙΓΟΥΡΙΑ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ!

Η διαδικασία των Ψυχομετρικών Δοκιμασιών, τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα από το 2006 και μετά, δεν στοχεύουν μόνο να εντοπίσουν και να αποκλείσουν άτομα που έχουν κάποιο πρόβλημα και είναι ακατάλληλα για τις στρατιωτικές σχολές. Ο δοκιμασίες που επιλέγονται, αλλά και οι ερωτήσεις παγίδες που έχουν, είναι ένας τρόπος για να «κοπούν» αρκετοί από τους υποψηφίους για τις σχολές αυτές. Πολύ περισσότερο, αφού χρονικά είναι οι πρώτες στη σειρά δοκιμασίες, πριν τις Υγειονομικές και τις Αθλητικές, με αποτέλεσμα η προσπάθεια του υποψηφίου, να σταματήσει σταματά πριν καλά – καλά αρχίσει.

Μια τεράστια προσπάθεια χρόνων και φυσικά η πιο δύσκολη σχολική χρονιά, η πιο καθοριστική, γεμάτη μόχθο, διάβασμα, θυσίες του παιδιού αλλά και των γονιών, σε ψυχικό αλλά και οικονομικό επίπεδο, δεδομένου ότι η προετοιμασία με τα φροντιστήρια και τα ιδιαίτερα μαθήματα είναι πραγματικά ένα πολύ μεγάλο κόστος για την κάθε οικογένεια χωρίς την κατάλληλη προετοιμασία για τις Ψυχομετρικές Δοκιμασίες είναι πολύ πιθανό να τιναχθεί στον αέρα.

Στο μεγάλο αυτό πρόβλημα ουσιαστικά δεν υπήρχε ως τώρα λύση. Ο κάθε υποψήφιος χωρίς οργανωμένη βοήθεια (σχεδόν κανένα φροντιστήριο δεν ασχολείται με τις Ψυχομετρικές Δοκιμασίες) προσπαθούσε από μόνος του να βρει κάποια λύση μέσω κάποιων βιβλίων πράγμα εξαιρετικά δύσκολο.

Εμείς είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που ασχολούμαστε αποκλειστικά από το 1983 με την Αθλητική προετοιμασία των υποψηφίων για τις Σχολές του Στρατού και της Αστυνομίας-Σωμάτων Ασφαλείας.

Το πρόγραμμά μας είναι η μόνη Αξιόπιστη λύση και η απόδειξη γι΄ αυτό είναι το ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ μέσω του οποίου εξασφαλίζουμε και εγγυόμαστε πλήρως την επιτυχία των παιδιών μας στις Αθλητικές Δοκιμασίες με άμεση επιστροφή όλων των χρημάτων που μας κατέβαλλε η οικογένεια του παιδιού, τώρα μάλιστα στο τριπλάσιο, εάν αυτό αποτύχει στα Αγωνίσματα.
Τώρα λύνουμε και το τεράστιο πρόβλημα της Ψυχομετρικής Δοκιμασίας μέσω ειδικού διδακτικού προγράμματος, από εξειδικευμένο στα Ψυχομετρικά Τεστ των Σωμάτων ασφαλείας ψυχολόγο.

Συνεπώς η κάθε οικογένεια που μας εμπιστεύεται το παιδί της, λύνει με ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ το πρόβλημα των Αθλητικών Δοκιμασιών, αλλά πλέον και της επιτυχίας στις Ψυχομετρικές Εξετάσεις.

Εικόνα
ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ

Για όλη την Ελλάδα οι επιλογές σας:

  • Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα: α) παρακολουθείτε online 15 σεμινάρια β) μαθήματα που καλύπτουν όλη την ύλη απορίες συμμετέχετε σε 2 ημερίδες προσομοίωσης της Ψυχομετρικής Δοκιμασίας γ) παράλληλα παραλαμβάνετε την ύλη
  • Σας αποστέλλουμε την ύλη για τις ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ταχυδρομικά ή και σε ηλεκτρονική μορφή
  • Προσωπικό-ατομικό σεμινάριο-μάθημα με την Ψυχολόγο μας online

Σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας οι Προκαταρτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ), που προβλέπονται για τους υποψηφίους Στρατιωτικών Σχολών, υπόκεινται σε ένα ενιαίο σύστηµα επιλογής που περιλαµβάνει Ψυχοµετρικές εξετάσεις, Υγειονοµικές εξετάσεις και Αθλητικές δοκιµασίες.

Ειδικότερα οι ψυχομετρικές εξετάσεις των υποψηφίων διενεργούνται από Επιτροπή Ψυχοµετρικών Δοκιµασιών, διαρκούν 2 ημέρες και διερευνούν την ψυχική υγεία και ψυχικές ικανότητες των υποψηφίων για σταδιοδροµία στις Ένοπλες ∆υνάµεις.

Ειδικότερα οι ψυχομετρικές εξετάσεις των υποψηφίων

Διερεύνηση χαρακτηριστικών προσωπικότητας: συμπλήρωση Τεστ Προσωπικότητας

Τα Τέστ Προσωπικότητας είναι μια «ακτινογραφία» της ψυχής. Δεν σχεδιάστηκαν για να αποκαλύπτουν τα αίτια μιας συμπεριφοράς (δηλαδή δεν εξηγούν), αλλά εντοπίζουν σημαντικά χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς.

∆ιερεύνηση γνωστικών ικανοτήτων: συμπλήρωση τεστ ικανοτήτων – δεξιοτήτων

Tα τεστ ικανοτήτων – δεξιοτήτων διαπιστώνουν κατά πόσο το άτομο διαθέτει συγκεκριμένες ικανότητες και δεξιότητες, τη δυνατότητα που έχει να παρουσιάσει τα εξεταζόμενα χαρακτηριστικά στο μέλλον.

Διερεύνηση διαπροσωπικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων λήψης αποφάσεων

Διερεύνηση διαπροσωπικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων λήψης αποφάσεων με τις οποίες διαπιστώνεται η ικανότητα του υποψηφίου να συζητά.

Ιορδάνης Αγαπητός Καπουσούζ

Ψυχολόγος
Ιορδάνης Αγαπητός Καπουσούζ

O Ιορδάνης Αγαπητός Καπουσούζ ολοκλήρωσε το προπτυχιακό του στην ψυχολογία στο University of Εast London αποφοιτώντας με αριστείο, ΒSc Psychology, with first Class Honours.

Πόγκας Σίμος

Ψυχολόγος
Πόγκας Σίμος

Ο Πόγκας Σίμος έχει ολοκλήρωσει τις σπουδές της ψυχολογίας στο University of East London BSc (Hons), με κατεύθυνση την κλινική και κοινοτική ψυχολογία.