Ψηφιακή πελματογράφηση

Προληπτικός έλεγχος. Λύνουμε τα προβλήματα πριν προκύψουν. Μαζί με τον αθλητιατρικό έλεγχο που δωρεάν παρέχουμε στους υποψηφίους μας.

Με την έναρξη της προετοιμασίας περνάμε από πλήρη προληπτικό έλεγχο το κάθε παιδί. Ο έλεγχος αυτός γίνεται από Αθλίατρο και δύο ειδικούς επιστήμονες ( Τεχνικός Ορθοπεδικός - Εμβιομηχανικός, Προσθετικός).

Εικόνα
πελματογράφηση

Η βάδιση αποτελεί το βασικότερο τρόπο μετακίνησης των ανθρώπων και χαρακτηρίζεται από περιόδους φόρτισης και αποφόρτισης των κάτω άκρων. Η ανάλυση της βάδισης βασίζεται στην καταγραφή του κινητικού πρότυπου βάδισης  με τη χρήση εξειδικευμένου τεχνολογικού εξοπλισμού, αφού προηγηθεί η καταγραφή του ιατρικού ιστορικού, η κλινική εξέταση από τον ιατρό και η ψηφιακή πελματογράφηση σε συνθήκες ηρεμίας. Τα αποτελέσματα της φυσικής αξιολόγησης, έπειτα συσχετίζονται με τα δεδομένα που εξάγονται από την καταγραφή της βάδισης και συνεισφέρουν στην κατανόηση των αιτιών που ευθύνονται για την απόκλιση από τον φυσιολογικό τρόπο κίνησης. Κατά την μέτρηση, πάνω στο σώμα τοποθετούνται παθητικοί ανακλαστήρες (passive reflective markers), οι οποίοι ευθυγραμμίζονται με συγκεκριμένα ανατομικά σημεία και με τους άξονες των αρθρώσεων. Στην συνέχεια ζητείται από τους αθλούμενους να βαδίσουν στο διάδρομο του ιατρείου. Σε όλη την διάρκεια της κίνησης, γίνεται συνεχής καταγραφή των θέσεων των ανακλαστήρων  με την βοήθεια δισδιάστατου οπτικο-ηλεκτρονικού συστήματος, ο οποίος αποτελείται από 2 εξειδικευμένες κάμερες, που επικοινωνούν με τον κεντρικό υπολογιστή που συλλέγει τα δεδομένα. Η ανάλυση βάδισης σε πρόσθιο και οπίσθιο επίπεδο ενισχύεται από την ψηφιακή πελματογράφηση συλλέγοντας πληροφορίες αναφορικά με τις επιβαρύνσεις των αρθρώσεων στα κάτω άκρα κατά την διάρκεια της κίνησης.

Εικόνα
Ψηφιακή πελματογράφηση

Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων που εξάγονται από την ανάλυση των δεδομένων προυποθέτει την σε βάθος κατανόηση της εμβιομηχανικής  του φυσιολογικού κύκλου ανάλυσης (Gait Analysis). Γι’ αυτόν  τον λόγο κρίνεται απαραίτητη στην αξιολόγηση μας η σύντομη παρουσίαση της ορολογίας των βασικών εμβιομηχανικών παραμέτρων  της φυσιολογικής βάδισης.

  Ο κύκλος βάδισης αποτελείται από την:

  • Φάση Αιώρησης
  • Στατική φάση

  Η φάση Αιώρησης αποτελεί το 40% του χρόνου του κύκλου βάδισης.

  Σ` αυτή το πόδι δεν αγγίζει το έδαφος και προετοιμάζεται για την επαφή της φτέρνας με αυτό.

   Η Στατική Φάση αποτελεί το 60% του κύκλου της βάδισης

   Διακρίνεται σε τρία στάδια.

   1. Στάδιο Επαφής Πτέρνας-Εδάφους : 27% της φάσης. Η υπαστραγαλική άρθρωση ξεκλειδώνει- υπτιάζει.
   2. Ενδιάμεσο Στάδιο 40% : πρηνισμός υπαστραγαλικής – κλείδωμα, προετοιμασία για το επόμενο στάδιο.
   3. Στάδιο της προς τα άνω ώθησης 33% : ανύψωση της πτέρνας, μεταφορά του Βάρους Σώματος στα γόνατα και ισχία.

   Οι υψηλότερες πελματιαίες φορτίσεις αναπτύσσονται στην επαφή της φτέρνας στο έδαφος και στο τέλος της τρίτης φάσης.

   Η έρευνα της βάδισης είναι σημαντική για:

   • Tην καταγραφή των τύπων των αποκλίσεων
   • Την πρόληψη των αποκλίσεων
   • Την μέτρηση του βαθμού και την έκταση της απόκλισης από την φυσιολογική κατάσταση
   • Τον Καθορισμό προοδευτικών αλλαγών που προέρχονται από την εφαρμογή συγκεκριμένης θεραπευτικής αγωγής

   Η «απόκλιση» αποκτά Κλινικό Ενδιαφέρον όχι μόνον όταν προκαλεί εμφανώς δυσκολίες βαδίσεως αλλά και όταν στατιστικά έχει δειχθεί ότι είναι υπεύθυνη για μια σειρά τραυματισμών του μυοσκελετικού που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί.

   Κατά την ψηφιακή πελματογράφηση, ο αθλούμενος βαδίζει σε δυναμοδάπεδο που περιλαμβάνει χιλιάδες αισθητήρες με σκοπό την καταγραφή της πελματιαίας περιοχής, την καταγραφή της μετατόπισης της πορείας του κέντρου βάρους και τον εντοπισμό των φορτίσεων. Στην πελματογράφηση εντοπίζονται και αξιολογούνται άμεσα οι ανατομικές αποκλίσεις από το φυσιολογικό όπως: η βλαισοποδία, η πλατυποδία, η βλαισοπλατυποδία, η βλαισοπτερνία, η κοιλοποδία, η βλαισοκοιλοποδία, η ραιβοποδία και ηραιβοιπποποδία με την ακόλουθη επίπτωση στην στάση και στην ανάπτυξη του μυοσκελετικού συστήματος. Συλλέγοντας όλες τις παραπάνω πληροφορίες προχωράμε στην κατασκευή του ειδικού εξατομικευμένου ορθωτικού πέλματος. Παρέχεται άριστη τεχνογνωσία και επιστημονική κατάρτιση από τα στελέχη της εταιρείας μας με εγγυημένη ποιότητα για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα

   Σε περιπτώσεις πόνου, τραυματισμού και ανισοσκελίας (κοντό - μακρύ πόδι) στα κάτω άκρα, πάντα σε συνεργασία με τον ιατρό - προπονητή, δίνονται οι οδηγίες της αποκατάστασης και συνήθως κρίνεται απαραίτητη η χρήση του εξατομικευμένου ορθωτικού πέλματος. Έτσι, οι υποψήφιοι καθίστανται λειτουργικοί σε όλη την προπονητική τους πορεία χωρίς μεγάλες διακοπές με σκοπό την επίτευξη των στόχων τους.

    Το εξατομικευμένο ορθωτικό πέλμα πετυχαίνει:

    1. Στήριξη και Ευθυγράμμιση του μυοσκελετικού συστήματος
    2. Ενεργοποίηση του μυικού συστήματος
    3. Προλαμβάνει τραυματισμούς
    4. Αποσβένει κραδασμούς
    5. Βοηθάει σε αποκατάσταση κακώσεων
    6. Βελτιώνει την αθλητική απόδοση (ταχύτητα, αντοχή, δύναμη, ταχυδύναμη, αλτικότητα)