Αθλητική προετοιμασία για Πυροσβεστική Ακαδημία

Προετοιμασία για αθλήματα για Πυροσβεστική Ακαδημία - προετοιμασία στα ψυχομετρικά σε Θεσσαλονίκη, Καλαμαριά, Αμπελόκηπους, Θέρμη, Νεάπολη

Εισαγωγή στις Σχολές Πυροσβεστικής

Από την σχολική χρονιά 2015-16 οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να δηλώσουν και τις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών. Αποτελούν σχολές πρώτης ζήτησης, εξαιρετικά δημοφιλείς για την άμεση επαγγελματική αποκατάσταση που παρέχουν.
Οι Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας εντάχθηκαν στο 1ο, 2ο και 4ο επιστημονικό πεδίο (ομάδες προσανατολισμού των Ανθρωπιστικών, Θετικών σπουδών και σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) και από το 2021 και στο 3ο πλέον πεδίο.

Πρόκειται για εξαιρετική επιλογή επαγγέλματος:

  • Άμεση επαγγελματική αποκατάσταση εφόσον εντάσσεται στις Πανελλαδικές εξετάσεις
  • Επάγγελμα με μικρή περίοδο απαιτήσεων, κόπωσης-επικινδυνότητας
  • Λίγες μεταθέσεις
  • Μέγιστη κοινωνική αποδοχή
Εικόνα
Άλμα σε ύψος

Προκαταρκτικές Εξετάσεις

Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ), οι οποίες περιλαμβάνουν Ψυχομετρικές δοκιμασίες(TESTS), Υγειονομικές εξετάσεις και Αθλητικές δοκιμασίες, που διενεργούνται με μέριμνα του Επιτελείου Α.Π.Σ.

Υγειονομικές εξετάσεις

Οι υποψήφιοι μετά την παραλαβή του δελτίου υγειονομικής εξέτασης-παραπεμπτικού σημειώματος από τις Επιτροπές Παραλαβής Δικαιολογητικών (ΔΙ.Π.Υ.Ν. ή Δευτεροβάθμια Πυροσβεστικής Ακαδημίας), οφείλουν να μεταβούν άμεσα σε Κρατικό ή Στρατιωτικό Νοσοκομείο, για να υποβληθούν σε υγειονομικές εξετάσεις, οι οποίες αναφέρονται στο παραπεμπτικό σημείωμα, στην οικεία στήλη του οποίου, ο αρμόδιος κατά περίπτωση ιατρός γνωματεύει για τα αποτελέσματα, θέτοντας την υπογραφή του και τη σφραγίδα του. 12 ειδικότητες ιατρών απαιτούνται για τα κορίτσια και 11 για τα αγόρια.

Αθλητικές δοκιμασίες

Οι υποψήφιοι που κρίθηκαν ικανοί στις υγειονομικές εξετάσεις από την αρμόδια Επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος, παρουσιάζονται ενώπιον Επιτροπής Αθλητικών Δοκιμασιών σύμφωνα με το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων, με κατάλληλη αθλητική περιβολή και υποβάλλονται σε αθλητικές δοκιμασίες. Αυτές αποτελούνται από 5 αγωνίσματα στίβου με τα αντίστοιχα όριά τους. Τα όρια είναι κοινά για αγόρια και κορίτσια καθιστώντας έτσι πολύ πιο δύσκολη την επίτευξή τους φυσικά από τα κορίτσια. Όποιος αποτυγχάνει απορρίπτεται αυτομάτως, ασχέτως της βαθμολογίας του στα Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
Δες πως εγγυόμαστε με απόλυτη βεβαιότητα την επιτυχία σου!

Βεβαίωση Ικανότητας

Οι υποψήφιοι που υποβλήθηκαν σε προκαταρκτικές εξετάσεις από Στρατιωτική, Αστυνομική ή Λιμενική Αρχή στις οποίες κρίθηκαν ικανοί με τα κριτήρια του Πυροσβεστικού Σώματος, δεν υποβάλλονται στις δοκιμασίες των ΠΚΕ του Πυροσβεστικού Σώματος.

Ξεκίνησε έγκαιρα την προετοιμασία σου με έκπτωση 45%

Κάθε χρόνο το Diamantis Sports School δίνει:

  • Έκπτωση έως 45% σε όσους ξεκινούν έγκαιρα την προετοιμασία τους (Α΄και Β΄Λυκείου)
  • 10 υποτροφίες στους υποψήφιους που διαπρέπουν
  • 5 υποτροφίες με κλήρωση

Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Σχολή Ανθυποπυραγών, Σχολή Πυροσβεστών, Σχολή Αρχιπυροσβεστών, Σχολή Επιμόρφωσης και Μετακπαίδευσης, Σχολή Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών - Στελεχών

Οι σχολές στις οποίες έχουν πρόσβαση μέσα από το σύστημα των Πανελληνίων Εξετάσεων οι υποψήφιοι είναι η Σχολή Ανθυποπυραγών και η Σχολή Πυροσβεστών.

Σχολή Ανθυποπυραγών

H Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας είναι Σχολή ισότιμη με αυτές των Α.Ε.Ι., η εισαγωγή σε αυτήν γίνεται με το σύστημα των απολυτηρίων εξετάσεων σε εθνικό επίπεδο. Η φοίτηση διαρκεί τέσσερα έτη και οι απόφοιτοί της μπορούν να εξελιχθούν σε όλες της βαθμίδες της ιεραρχίας του Π.Σ.

Σχολή Πυροσβεστών

Η Σχολή Πυροσβεστών λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 στην πόλη της Πτολεμαϊδας και αποσκοπεί στη δημιουργία στελεχών, τα οποία αφού λάβουν όλες τις απαραίτητες ακαδημαϊκές και τεχνικές γνώσεις θα αποτελέσουν τον κύριο βραχίονα του Πυροσβεστικού Σώματος στην εκπλήρωση της αποστολής του και ιδιαίτερα στη διαφύλαξη της ζωής και της περιουσίας των πολιτών. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην πρακτική άσκηση και στην διατήρηση άψογης φυσικής κατάστασης.

Σχολή Αρχιπυροσβεστών

Η Σχολή Αρχιπυροσβεστών έχει ως κύριο σκοπό την δημιουργία καταρτισμένων και ικανών Υπαξιωματικών. Οι Δόκιμοι Αρχιπυροσβέστες εκπαιδεύονται σε επιχειρησιακά και διοικητικά θέματα. Η Σχολή Αρχιπυροσβεστών ανήκει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπως ορίζεται κάθε φορά από την κείμενη νομοθεσία, παρέχοντας ισότιμη εκπαίδευση και χορηγώντας ισότιμα πτυχία με τις αντίστοιχες μεταδευτεροβάθμιες σχολές.

Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης

H Σχολή Επιμόρφωσης και Μετακπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας αποτελεί τον βραχίονα της δια βίου μάθησης για το εν ενεργεία προσωπικό.

Σχολή Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών - Στελεχών

Στη Σχολή Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών - Στελεχών εισάγονται Πυραγοί και Πύραρχοι Γενικών Καθηκόντων, κατά σειρά αρχαιότητας στον βαθμό, για μετεκπαίδευση, επιμόρφωση και εξειδίκευση, στο πλαίσιο της Δια Βίου μάθησης, με σκοπό τη διαρκή ενημέρωση σε σύγχρονα πυροσβεστικά θέματα και προβλήματα γενικού και ειδικού ενδιαφέροντος, ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στα καθήκοντά τους.

Συχνές Ερωτήσεις για τις Σχολές Πυροσβεστικής

Πώς μπορώ να εισαχθώ στη Σχολή Ανθυποπυραγών και στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας;

Οι διαδικασίες εισαγωγής στη Σχολή Ανθυποπυραγών για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 έχουν ολοκληρωθεί. Για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, δικαίωμα εισαγωγής θα έχουν μόνο οι υπηρετούντες πυροσβεστικοί υπάλληλοι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις σχετικές αποφάσεις του Α.Π.Σ. Με το ν.4249/14 προβλέπεται προσεχώς η δυνατότητα εισαγωγής και ιδιωτών με το σύστημα των απολυτηρίων εξετάσεων σε εθνικό επίπεδο τόσο στη Σχολή Ανθυποπυραγών όσο και στη Σχολή Πυροσβεστών.

Τι προβλέπεται στο ν.4249/14 για την εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας;

Στο ν.4249/14 προβλέπεται η δυνατότητα εισαγωγής και ιδιωτών με το σύστημα των απολυτηρίων εξετάσεων σε εθνικό επίπεδο. Δυνατότητα εισαγωγής παρέχεται τόσο σε γυναίκες όσο και σε άντρες, ενώ προβλέπεται η υποβολή των συμμετεχόντων σε αθλητικές, υγειονομικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες. Ο αριθμός των εισακτέων, τα ελάχιστα σωματικά προσόντα και τα όρια ηλικίας προσδιορίζονται στην αντίστοιχη προκήρυξη που εκδίδεται αρμοδίως κατ’ έτος.

Τι προβλέπεται για τους σπουδαστές των Σχολών Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών;

Στο ν.4249/14 προβλέπεται η δυνατότητα εισαγωγής και ιδιωτών με το σύστημα των απολυτηρίων εξετάσεων σε εθνικό επίπεδο. Δυνατότητα εισαγωγής παρέχεται τόσο σε γυναίκες όσο και σε άντρες, ενώ προβλέπεται η υποβολή των συμμετεχόντων σε αθλητικές, υγειονομικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες. Ο αριθμός των εισακτέων, τα ελάχιστα σωματικά προσόντα και τα όρια ηλικίας προσδιορίζονται στην αντίστοιχη προκήρυξη που εκδίδεται αρμοδίως κατ’ έτος.

Ποιές είναι οι ειδικότερες προϋποθέσεις( ηλικία, αθλήματα κλπ) για εισαγωγή στη Σχολή Ανθυποπυραγών και Σχολή Πυροσβεστών;

Για θέματα( ηλικία, αθλήματα,υγειονομικά κλπ) που έχουν σχέση με την εισαγωγή στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ασχολείται η Δ/νση Ανθρωπίνων Πόρων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος. Σε κάθε περίπτωση η Πυροσβεστική Ακαδημία θα ενημερώσει τον ιστοχώρο της για τις ειδικότερες προϋποθέσεις αμέσως μόλις αυτές προσδιοριστούν και διαβιβαστούν σε εμάς επίσημα.

Τι προβλέπεται για τους σπουδαστές των Σχολών Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών αναφορικά με την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων;

Όσοι επιτυχόντες είναι υπόχρεοι στρατιωτικής θητείας και δεν έχουν εκπληρώσει αυτήν την υποχρέωση, αμέσως μετά την επιλογή και κατάταξή τους στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών, υποβάλλονται σε βασική στρατιωτική εκπαίδευση. Οι σπουδαστές που διαγράφονται από τις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών λόγω αποβολής, απολύσεως ή παραιτήσεώς τους υποχρεώνονται να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3421/2005(Λ'302).

Πότε πρόκειται να τεθούν σε εφαρμογή οι ρυθμίσεις του ν.4249/14 για την εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών;

Για τη θέση σε εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων για την εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις.

Πόσο διαρκεί η φοίτηση στη Σχολή Ανθυποπυραγών, τι τίτλο σπουδών χορηγεί;

Η Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας είναι ισότιμη με τα ιδρύματα του πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, όπως αυτή ορίζεται κάθε φορά από την κείμενη νομοθεσία, παρέχοντας ισότιμη εκπαίδευση και χορηγώντας ισότιμα πτυχία με αυτά.

Πόσο διαρκεί η φοίτηση στη Σχολή Πυροσβεστών, τι τίτλο σπουδών χορηγεί;

Η Σχολή Πυροσβεστών ανήκει στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως αυτή ορίζεται κάθε φορά από την κείμενη νομοθεσία, παρέχοντας ισότιμη εκπαίδευση και χορηγώντας ισότιμα πτυχία με τις αντίστοιχες μεταδευτεροβάθμιες Σχολές.

Διάβασε επίσης

Ίδια τα όρια στα αθλήματα στις Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας για γυναίκες και άντρες

Από το 2002, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στις εξετάσεις για εισαγωγή σε όλες τις Στρατιωτικές Σχολές, Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και των λοιπών Σωμάτων Ασφαλείας, άνδρες και γυναίκες.
Η εισαγωγή τους γίνεται ανεξαρτήτως φύλου και ποσοστού θέσεων ανδρών ή γυναικών, μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων.
Τα κορίτσια ωστόσο στατιστικά ''γράφουν'' καλύτερα από τα αγόρια. Για να περιοριστούν τα ποσοστά εισαγωγής τους η λύση είναι η ίδια η ισότητα.

Προσοχή στο αγώνισμα της σφαιροβολίας

Ιδιαίτερα όσον αφορά τα κορίτσια – υποψήφιες για τις Στρατιωτικές Σχολές - Σχολές Αστυνομίας - Πυροσβεστικής - Λιμενικού μπορεί ο δρόμος 1000 μέτρων να είναι το αγώνισμα που «κόβει» τους περισσότερους υποψήφιους.

Φαντάζεσαι να γράψεις 19.500 μόρια και να κοπείς στη σφαίρα; Αδιανόητο!

Η αποτυχία στα αγωνίσματα ακύρωσε σε λίγα λεπτά μια κολοσσιαία προσπάθεια ετών και βαθμολογίες από 19.000 έως 19.890 μόρια.