Ημερίδες Ψυχομετρικών

Η απόλυτη ενημέρωση με συμμετοχή 
από όλη την Ελλάδα.