15 Σεπτεμβρίου 2023

Βγήκε το ΦΕΚ για τις προσλήψεις στη Δικαστική Αστυνομία - Πώς κατανέμονται - Τι αλλάζει

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το Νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης, που ψηφίστηκε χτες στη Βουλή, και προβλέπει την ίδρυση και λειτουργία του Σώματος της Δικαστικής Αστυνομίας. Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, το Σώμα της Δικαστικής Αστυνομίας θα αποτελείται τόσο από ένστολο όσο και από πολιτικό - επιστημονικό προσωπικό.

Οι προσλήψεις του πολιτικού προσωπικού θα πραγματοποιούνται (εφόσον είναι δυνατό) μέσω του πανελληνίου διαγωνισμού του ΑΣΕΠ. Ήδη, ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ, Θάνος Παπαϊωάννου, ανακοίνωσε στην πρώτη μεγάλη προκήρυξη του γραπτού διαγωνισμού (1.800 θέσεις ΤΕ) θα συμπεριληφθούν άμεσα και οι θέσεις αυτές. Οι προσλήψεις του ένστολου προσωπικού (αστυνομικός τομέας), λόγω της φύσης του ρόλου τους που περιλαμβάνει την κατοχή όπλου, θα προσλαμβάνονται μέσω συστήματος μοριοδότησης, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και όλη διαδικασία επιλογής θα τελεί υπό την έγκριση του ΑΣΕΠ.

Αυξάνονται στις 800 οι θέσεις

Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με το ΦΕΚ, αλλάζουν οι οργανικές θέσεις και άρα και οι προσλήψεις που αναμένονται στο Σώμα της Δικαστικής Αστυνομίας.

Πιο συγκεκριμένα, από 750 οι θέσεις αυξάνονται στις 800 ως εξής:

  • Στην Υπηρεσία Δικαστικής Αστυνομίας πολιτικού τομέα συστήνονται 170 οργανικές θέσεις των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ
  • Στην Υπηρεσία Δικαστικής Αστυνομίας αστυνομικού τομέα συστήνονται 630 οργανικές θέσεις των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ

Όπως φαίνεται ξεκάθαρα η μερίδα του λέοντος στη Δικαστική Αστυνομία θα καλυφθεί από ένστολο προσωπικό, το οποίο θα μπορεί να συμμετάσχει στην προκήρυξη με οποιοδήποτε πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ ή και με απολυτήριο λυκείου. 

Αλλάζουν τα ηλικιακά όρια

Μία ακόμα αλλαγή που έφερε το ΦΕΚ, είναι τα ηλικιακά όρια των υποψηφίων. Πιο συγκεκριμένα, για τις προσλήψεις στη Δικαστική Αστυνομία, ορίζεται ως κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού το 19ο έτος. Για το προσωπικό του αστυνομικού τομέα ορίζεται ανώτατο όριο ηλικίας διορισμού το 35ο έτος και όχι το 30ο όπως αναμενόταν αρχικά. Ως ημέρα γέννησης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης για το κατώτατο όριο και η 31η Δεκεμβρίου του αντίστοιχου έτους για το ανώτατο όριο.

Επιπλέον, το προσωπικό του αστυνομικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας πρέπει να έχει ανάστημα, το οποίο είναι τουλάχιστον ένα μέτρο και εβδομήντα εκατοστά (1,70 μ.) για τους άνδρες και τουλάχιστον ένα μέτρο και εξήντα εκατοστά (1,60 μ.) για τις γυναίκες, χωρίς υποδήματα.

Το προσωπικό αυτό δεν επιτρέπεται να φέρει στο σώμα δερματοστιξία (τατουάζ), η οποία είναι εξωτερικά εμφανής με την ενδυμασία (θερινή και χειμερινή στολή) και επιπλέον, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του proson, λόγω του είδους των περιεχομένων σε αυτή απεικονίσεων, είτε αναιρεί την επιβαλλόμενη από το Σύνταγμα ουδετερότητα των υπαλλήλων του Δημοσίου είτε δεν συνάδει προς την ιδιότητα και τα καθήκοντα αυτών.

Πότε θα βγει η προκήρυξη

Η προκήρυξη για τη Δικαστική Αστυνομία, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του proson.gr, δεν θα βγει σε ένα στάδιο, αλλά σε τρία. 

Πιο συγκεκριμένα, οι θέσεις του πολιτικού προσωπικού θα περιλαμβάνονται στις δύο προκηρύξεις που ετοιμάζει το ΑΣΕΠ για τους επιτυχόντες ΠΕ και ΤΕ, του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού. 

Το ένστολο προσωπικό θα προσληφθεί με ξεχωριστό διαγωνισμό, που θα προβλέπει σύστημα μοριοδότησης, σύμφωνα με το οποίο οι υποψήφιοι θα κατατάσσονται σε πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας ανά κατηγορία και κλάδο, και ακολούθως θα υποβάλλονται σε υγειονομικές εξετάσεις, ψυχοτεχνικές και αθλητικές δοκιμασίες

Δείτε το ΦΕΚ

Πηγή:https://www.proson.gr