11 Αυγούστου 2022

Πρόγραμμα προκαταρκτικών εξετάσεων

 

α) ιδιωτών υποψηφίων της κατηγορίας "τέκνων Ελλήνων του εξωτερικού κ.τ.λ." (ν.2552/1997 σε συνδυασμό με ν.2909/2001) του διαγωνισμού έτους 2022, για εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

 

β) επιλαχόντων ιδιωτών υποψηφίων (ανδρών - γυναικών) για πρόσληψη ως Ειδικών Φρουρών για τη συγκρότηση Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (Ο.Π.Π.Ι) της Ελληνικής Αστυνομίας

 

γ) ιδιώτιδων υποψηφίων για κατάταξη στην Ελληνική Αστυνομία σε συμμόρφωση με δικαστικές αποφάσεις

 

δ) Συνοριακού Φύλακα Ορισμένου Χρόνου (Σ.Φ.Ο.Χ.) για πρόσληψη ως Ειδικού Φρουρού διαγωνισμού έτους 2019, σε συμμόρφωση με δικαστική απόφαση

 

Δείτε το πρόγραμμα εδώ 

*Από κινητό πατήστε παρατεταμένα το εδώ και επιλέξτε άνοιγμα συνδέσμου