03 Μαρτίου 2023

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των προκαταρτικών εξετάσεων της Αστυνομίας

Οι υποψήφιοι/ες άνδρες και γυναίκες που πρόκειται να εξετασθούν από τις αρμόδιες ΕπιτροπέςΠροκαταρκτικών Εξετάσεων (Π.Κ.Ε.) ενημερώνονται με δική τους ευθύνη για τον τόπο και το χρόνοδιεξαγωγής των προκαταρκτικών εξετάσεων και για το πρόγραμμα εξέτασης από την ιστοσελίδα τηςΕλληνικής Αστυνομίας www.hellenicpolice.gr ή www.astynomia.gr και από τις Διευθύνσεις Αστυνομίαςκαι τα Αστυνομικά Τμήματα, όπως ορίζεται στην παράγραφο 5 της ενότητας Α΄ του Κεφαλαίου V«Προκαταρκτικές Εξετάσεις» της (ζ) προκήρυξης.

 2. Οι υποψήφιοι/ες που πρόκειται να εξεταστούν από τις αρμόδιες Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ' ΕπιτροπέςΨυχομετρικών Δοκιμασιών με έδρα την Αθήνα, οφείλουν την πρώτη ημέρα (τεστ γνωστικώνικανοτήτων/προσωπικότητας) και τη δεύτερη ημέρα (προφορική συνέντευξη) των ψυχομετρικών τουςεξετάσεων, ως ορίζονται ημερολογιακά για κάθε υποψήφιο/α στο συνημμένο Παράρτημα Α΄, ναπαρουσιαστούν στην Αστυνομική Ακαδημία, Λ. Θρακομακεδόνων 101 – Αχαρνές την 08:00΄ ώρα

.3. Οι υποψήφιοι/ες που πρόκειται να εξεταστούν από τις αρμόδιες Α΄ και Β΄ Επιτροπές ΨυχομετρικώνΔοκιμασιών με έδρα την Θεσσαλονίκη, οφείλουν την πρώτη ημέρα (τεστ γνωστικώνικανοτήτων/προσωπικότητας) και τη δεύτερη ημέρα (προφορική συνέντευξη) των ψυχομετρικών τουςεξετάσεων, ως ορίζονται ημερολογιακά για κάθε υποψήφιο/α στο συνημμένο Παράρτημα Β΄, ναπαρουσιαστούν στις εγκαταστάσεις της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, οδόςΜοναστηρίου 326, την 08:00΄ ώρα. 

4. Οι υποψήφιοι/ες που θα κριθούν ικανοί/ές από τις Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ Επιτροπές ΨυχομετρικώνΔοκιμασιών Αθηνών, (έπειτα από τις δύο μέρες των ψυχομετρικών δοκιμασιών), θα παρουσιαστούν τηντρίτη μέρα των προκαταρκτικών τους εξετάσεων, ως ορίζεται ημερολογιακά για κάθε υποψήφιο/α στοσυνημμένο Παράρτημα Α΄, στο Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών, Πειραιώς 153, Πετράλωνα, την 08:00'ώρα για υγειονομικές εξετάσεις, ενώπιον της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής Κατάταξης Αθηνών.

5. Οι υποψήφιοι/ες που θα κριθούν ικανοί/ές από τις Α΄ και Β΄ Επιτροπές Ψυχομετρικών ΔοκιμασιώνΘεσσαλονίκης, (έπειτα από τις δύο μέρες των ψυχομετρικών δοκιμασιών), θα παρουσιαστούν την τρίτημέρα των προκαταρκτικών τους εξετάσεων, ως ορίζεται ημερολογιακά για κάθε υποψήφιο/α στοσυνημμένο Παράρτημα Β΄, στο Κεντρικό Ιατρείο Θεσσαλονίκης, οδός Μοναστηρίου 326, την 08:00΄ώρα για υγειονομικές εξετάσεις, ενώπιον της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής ΚατάταξηςΘεσσαλονίκης. Οι υποψήφιοι/ες που θα κριθούν ικανοί/ές από την Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης Αθηνών, θαπαρουσιαστούν την τέταρτη μέρα των προκαταρκτικών τους εξετάσεων, ως ορίζεται ημερολογιακά γιακάθε υποψήφιο/α στο συνημμένο Παράρτημα Α΄, στις αθλητικές εγκαταστάσεις του ΕθνικούΑθλητικού Προπονητικού Κέντρου Ολυμπιακού Χωριού, που εδρεύει στο Ολυμπιακό ΧωριόΔήμου Αχαρνών, την 08:00' ώρα, ενώπιον της Επιτροπής Αθλητικής Δοκιμασίας Αθήνας. 

7. Οι υποψήφιοι/ες που θα κριθούν ικανοί/ές από την Υγειονομική Επιτροπή ΚατάταξηςΘεσσαλονίκης, θα παρουσιαστούν την τέταρτη μέρα των προκαταρκτικών τους εξετάσεων, ως ορίζεται ημερολογιακά για κάθε υποψήφιο/α στο συνημμένο Παράρτημα Β΄, στις αθλητικές εγκαταστάσεις τουΔημοτικού Σταδίου του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης «Κωνσταντίνος Καραμανλής» στησυμβολή των οδών Θερμαϊκού με την προέκταση της 28ης Οκτωβρίου, την 08:00 ώρα, ενώπιον τηςΕπιτροπής Αθλητικής Δοκιμασίας Θεσσαλονίκης. 

8. Ως ημέρες λειτουργίας του συνόλου των Επιτροπών Προκαταρκτικών Εξετάσεων σε Αθήνα, και Θεσσαλονίκη για τις αναβολές ανά Επιτροπή ορίζονται: i) Για την πρώτη μέρα των Ψυχομετρικών Δοκιμασιών (τεστ γνωστικών ικανοτήτων / προσωπικότητας)οι 01-04-2023, 02-04-2023, 03-04-2023, 15-05-2023 και 16-05-2023, ii) Για τη δεύτερη μέρα των Ψυχομετρικών Δοκιμασιών (προφορική συνέντευξη) οι 02-04-2023,03-04-2023, 04-04-2023, 16-05-2023 και 17-05-2023, iii) Για τις Υγειονομικές Εξετάσεις οι 03-04-2023, 04-04-2023, 05-04-2023, 17-05-2023 και18-05-2023 και iv) Για τις Αθλητικές Δοκιμασίες οι 04-04-2023, 05-04-2023, 06-04-2023, 18-05-2023 και 19-05-2023.

Δείτε το πρόγραμμα εδώ.