Μαστορίδου Σοφία

  • Πτυχιούχος Παιδαγωγικού τμήματος δημοτικής εκπαίδευσης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
  • Πτυχιούχος Αγγλικής φιλολογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  • Κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου στο τμήμα Ψυχολογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης