Βάσεις Λιμενικού

Γενικό Λύκειο

Σχολές Λιμενικού Σώματος
Σχολή Κατηγορία Βάση 2022 Επιστημονικό
πεδίο

Κωδικός
Μηχανογραφικού

Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Γενική Σειρά 17.330 1ο, 2ο, 3ο, 4ο 881
Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Ειδ.κατηγορία Α&Β 17.230 1ο, 2ο, 3ο, 4ο 881
Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Γενική Σειρά 15.520 1ο, 2ο, 3ο, 4ο 882
Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Ειδ.κατηγορία Α&Β 15.300 1ο, 2ο, 3ο, 4ο 882

ΕΠ.ΑΛ

Σχολές Λιμενικού Σώματος
Σχολή Κατηγορία Βάση 2022 Επιστημονικό
πεδίο

Κωδικός
Μηχανογραφικού

Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Γενική Σειρά 18.490 1ο, 2ο, 3ο, 4ο 882