Βάσεις Λιμενικού

Γενικό Λύκειο

Σχολές Λιμενικού Σώματος
Σχολή Κατηγορία Βάση 2023 Επιστημονικό
πεδίο
Κωδικός
Μηχανογραφικού
Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Γενική Σειρά 17.670 1ο, 2ο, 3ο, 4ο 881
Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Ειδ.κατηγορία Α&Β 17.520 1ο, 2ο, 3ο, 4ο 881
Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Γενική Σειρά 16.400 1ο, 2ο, 3ο, 4ο 882
Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Ειδ.κατηγορία Α&Β 16.140 1ο, 2ο, 3ο, 4ο 882

ΕΠ.ΑΛ

Σχολές Λιμενικού Σώματος
Σχολή Κατηγορία Βάση 2023 Επιστημονικό
πεδίο
Κωδικός
Μηχανογραφικού
Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Γενική Σειρά 18.480 1ο, 2ο, 3ο, 4ο 882