Σχολή Λιμενοφυλάκων

Σχολή Λιμενοφυλάκων

Η εκπαίδευση των δοκίμων θα πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του Πειραιά. Μέρος της εκπαίδευσης πραγματοποιείται σε Υπηρεσίες και πλοία - σκάφη του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. , σε πολεμικά ή εμπορικά πλοία καθώς και σε άλλες υπηρεσίες της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Στην σχολή παρέχεται ακαδημαϊκή, λιμενική, ναυτική και ναυτιλιακή εκπαίδευση. Επιπλέον, παρέχεται πρακτική εκπαίδευση, προσαρμοσμένη στις  απαιτήσεις του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.

Στην σχολή καλλιεργείται στρατιωτική και αστυνομική αγωγή, ως απαραίτητο στοιχείο της ιδιότητας των στελεχών του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.

Τομείς Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης

Στην σχολή λειτουργούν οι ακόλουθοι τομείς ακαδημαϊκής εκπαίδευσης με τα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα:

 1. Τομέας ηλεκτρονικής και τηλεπικοινωνιών
  i) Ηλεκτρονική
  ii) Τεχνολογία ασύρματων συστημάτων
  iii) Τηλεπικοινωνίες και δίκτυα
  iv) Ναυτικά ηλεκτρονικά όργανα
  v) Εφαρμογές συστημάτων αυτοματισμού
 2. Τομέας ναυπηγικής και ναυτικής μηχανολογίας
  i) Ναυπηγία
  ii) Ναυτική μηχανολογία
  iii) Ναυτικές μηχανές
  iv) Βοηθητικά συστήματα και δίκτυα πλοίου
  v) Στοιχεία μηχανών
  vi) Μηχανολογικό σχέδιο
 3. Τομέας θερμοδυναμικής και μηχανικής ρευστών
  i) Θερμοδυναμική
  ii) Εφαρμοσμένη θερμοδυναμική
  iii) Μετάδοση Θερμότητας
  iv) Τεχνολογία καυσίμων και λιπαντικών
 4. Τομέας ηλεκτροτεχνίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών
  i) Ηλεκτροτεχνία
  ii) Θεωρητικός και εφαρμοσμένος Ηλεκτρομαγνητισμός
  iii) Θεωρίας ηλεκτρικών κυκλωμάτων και εφαρμογές
  iv) Ηλεκτρολογικό σχέδιο
  v) Εισαγωγή στις ηλεκτρικές συσκευές
  vi) Ηλεκτρονικοί υπολογιστές
 5. Τομέας μαθηματικών
  i) Άλγεβρα
  ii) Γεωμετρία
  iii) Μαθηματική ανάλυση
 6. Τομέας ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών και διοίκησης
  i) Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες
 7. Τομέας δικαίου
 8. Τομέας ναυτιλίας και θαλάσσιων επιστημών

Τομείς Στρατιωτικής και Αστυνομικής Εκπαίδευσης

Ο τομέας στρατιωτικής  εκπαίδευσης περιλαμβάνει στρατιωτική και φυσική αγωγή όπως αυτές περιγράφονται στο πρόγραμμα σπουδών.

Ο τομέας της αστυνομικής εκπαίδευσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 1. Αστυνόμευση και ασφάλεια
 2. Λιμενική αστυνομία
 3. Επιχειρήσεις Λ.Σ - ΕΛ.ΑΚΤ.
 4. Επαγγελματική δεοντολογία
 5. Ναυτιλιακή ασφάλεια

Κανονισμός - Οδηγός σπουδών