Σχολές Λιμενικού

Σχολές Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

Η εκπαίδευση στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής έχει ως στόχο την κατάλληλη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση καθώς και την ηθική και στρατιωτική αγωγή των στελεχών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ώστε με εφόδια γνώσεις και ικανότητες καθώς και κατάλληλες σωματικές και ψυχικές ιδιότητες να συμβάλλουν στην επίτευξη της αποστολής του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.