Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων

Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων

Η εκπαίδευση των Δοκίμων πραγματοποιείται στη Σχολή που εδρεύει στις εγκαταστάσεις της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (εφεξής Σ.Ν.Δ.) του Πολεμικού Ναυτικού (εφεξής Π.Ν.) στον Πειραιά. Μέρος της εκπαίδευσης πραγματοποιείται σε Υπηρεσίες και πλοία – σκάφη του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ, σε πολεμικά ή εμπορικά πλοία καθώς και σε άλλες Υπηρεσίες και Φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Η διάρκεια των σπουδών στη Σχολή είναι τέσσερα (4) εκπαιδευτικά έτη.

Στη Σχολή παρέχεται ακαδημαϊκή, στρατιωτική, αστυνομική, λιμενική, ναυτιλιακή και ναυτική εκπαίδευση. Επιπλέον, παρέχεται πρακτική εκπαίδευση, προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.

 Στη Σχολή καλλιεργείται η στρατιωτική και αστυνομική αγωγή, ως απαραίτητο στοιχείο της ιδιότητας των στελεχών Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.

Καθ’ όλη τη διάρκειά της, η εκπαίδευση συμπληρώνεται με εξειδικευμένη επαγγελματική κατάρτιση η οποία μέσω δράσεων έχει ως στόχο την κατάκτηση ειδικών γνώσεων που θα είναι απαραίτητες για την άσκηση καθηκόντων ως Αξιωματικών Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.

  Τομείς Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης

  1. Τομέας ηλεκτρονικής και τηλεπικοινωνιών
   i) Ηλεκτρονική
   ii) Τεχνολογία ασύρματων συστημάτων
   iii) Τηλεπικοινωνίες και δίκτυα
  2. Τομέας ναυπηγικής και ναυτικής μηχανολογίας
    i) Ναυπηγία
   ii) Ναυτική μηχανολογία
   iii) Ναυτικές μηχανές
  3. Τομέας εφαρμοσμένης μηχανικής και ναυτικών υλών
   i) Εφαρμοσμένη μηχανική
   ii) Επιστήμη & τεχνολογία των ναυτικών υλικών
   iii) Τεχνολογία καυσίμων και λιπαντικών
  4. Τομέας ηλεκτροτεχνίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών
   i) Ηλεκτροτεχνία
   ii) Ηλεκτρονικοί υπολογιστές
  5. Τομέας μαθηματικών
   i) Άλγεβρα
   ii) Γεωμετρία
   iii) Μαθηματική ανάλυση
   iv) Πιθανότητες  - στατιστική
   v) Μαθηματική μοντελοποίηση
   vi) Επιχειρησιακή έρευνα
  6. Τομέας φυσικών επιστημών
   i) Γενική και εφαρμοσμένη φυσική
   ii) Γενική χημεία και εφαρμογές
  7. Τομέας ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών και διοίκησης
   i) Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες
  8. Τομέας δικαίου
  9. Τομέας ναυτιλίας και θαλάσσιων επιστημώνΤομείς Στρατιωτικής, Αστυνομικής, Λιμενικής, Ναυτικής και Ναυτιλιακής Εκπαίδευσης

  Τομείς Στρατιωτικής, Αστυνομικής, Λιμενικής, Ναυτικής και Ναυτιλιακής Εκπαίδευσης

  Ο Τομέας της Στρατιωτικής Εκπαίδευσης λειτουργεί με μέριμνα της Σ.Ν.Δ. σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στον Οργανισμό της και στο Πρόγραμμα Σπουδών αυτής και περιλαμβάνει την στρατιωτική και φυσική αγωγή.

  Ο Τομέας της Αστυνομικής Εκπαίδευσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  1. Αστυνόμευση και ασφάλεια
  2. Λιμενική αστυνομία
  3. Επιχειρήσεις Λ.Σ - ΕΛ.ΑΚΤ.
  4. Επαγγελματική δεοντολογία και λοιπά θέματα Λ.Σ - ΕΛ.ΑΚΤ.

  Πρόγραμμα Νίκης

  Πρόγραμμα νίκης

  Εφαρμόζουμε το πρόγραμμα που εξασφάλισε την επιτυχία σε πάνω από 6.400 υποψηφίους -το πρόγραμμα του Γιάννη Διαμαντή, του γυμναστή-εκπαιδευτή που οργάνωσε την πρώτη αθλητική προετοιμασία στην Ελλάδα.