Σχολείο Ανθυποπλοιάρχων Ιερέων

Στο Λιμενικό Σώμα- Ελληνική Ακτοφυλακή εισάγονται και Αξιωματικοί ειδικότητας Ιερέα με τον βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και προέρχονται από κληρικούς με πτυχίο Ανώτατης Θεολογικής Σχολής.