Σχολείο Ανθυποπλοιάρχων Τεχνικών

Στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή εισάγονται και Αξιωματικοί ειδικότητας Τεχνικού, απευθείας κατάταξης, με τον βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου (Τ) Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Η εκπαίδευσή τους, η οποία δεν θεωρείται παραγωγική Σχολή, διαρκεί τέσσερις (04) μήνες και διενεργείται στις εγκαταστάσεις της Σχολής Λιμενοφυλάκων.

Μετά το πέρας της εκπαίδευσής τους ονομάζονται Ανθυποπλοίαρχοι (Τ) Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Καταληκτικός βαθμός της σταδιοδρομίας τους είναι ο βαθμός του Υποναυάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν Έλληνες πολίτες, πτυχιούχοι Ανωτάτων Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής ή ισοτίμων της αλλοδαπής. Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε υγειονομικές εξετάσεις. Οι ειδικότητες των προσληφθέντων καθορίζονται κάθε φορά ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.  Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζονται σύμφωνα με την εκάστοτε προκήρυξη.