Γενικό Λύκειο

Μέσω ποιών Ομάδων Προσανατολισμού και ποιών μαθημάτων εισάγεστε στις Στρατιωτικές Σχολές - Σχολές Αστυνομίας - Πυροσβεστική Ακαδημία - Λιμενικό Σώμα

 

Ομάδες Προσανατολισμού           Μαθήματα Πεδίο                                  Σχολές
Ανθρωπιστικών Σπουδών
 • Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
 • Αρχαία
  Ελληνικά
 • Ιστορία
 • Λατινικά
1ο Πεδίο
 • Σ.Σ.Α.Σ. Στρατολογικό
 • Σ.Σ.Α.Σ Ψυχολόγων
 • Αξιωματικών Αστυνομίας
 • Αστυφυλάκων
 • Σχολή Ανθυποπυραγών
 • Σχολή Πυροσβεστων
 • Σχολή Σημαιοφόρων
 • Σχολή Λιμενοφυλάκων

Θετικών Σπουδών

 • Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
 • Φυσική
 • Χημεία
 • Μαθηματικά
2ο Πεδίο
 • Σ.Σ.Ε Όπλα
 • Σ.Σ.Ε Σώματα
 • Σ.Ι. Ελεγκτές Αεράμυνας
 • Σ.Ι. Ιπτάμενοι
 • Σ.Ι. Μηχανικοί
 • Σ.Ι. Μετεωρολόγων 
 •  Σ.Ι. Έρευνας Πληροφορικής 
 • Σ.Μ.Υ.Α
 • Σ.Μ.Υ.Ν.
 • Σ.Μ.Υ. Όπλα
 • Σ.Μ.Υ. Σώματα
 • Σ.Ν.Δ. Μάχιμοι
 • Σ.Ν.Δ Μηχανικοί
 • Αξιωματικών Αστυνομίας
 • Αστυφυλάκων
 • Σχολή Ανθυποπυραγών
 • Σχολή Πυροσβεστών
 • Σχολή Σημαιοφόρων
 • Σχολή Λιμενοφυλάκων
Σπουδών Υγείας
 • Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
 • Φυσική
 • Χημεία
 • Βιολογία
3ο Πεδίο
 • Σ.Α.Ν
 • Σ.Σ.Α.Σ Ιατρικό
 • Σ.Σ.Α.Σ Κτηνιατρικό
 • Σ.Σ.Α.Σ Οδοντιατρικό
 • Σ.Σ.Α.Σ Φαρμακευτικό

 

 • Σχολή Ανθυποπυραγών
 • Σχολή Πυροσβεστών
 • Σχολή Σημαιοφόρων
 • Σχολή Λιμενοφυλάκων
Σπουδών Οικονομίας
 • Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
 • Μαθηματικά
 • Πληροφορική
 • Οικονομία
4ο Πεδίο
 • Σ.Σ.Α.Σ Οικονομικό
 • Σ.Μ.Υ. Σώματα
 • Σ.Μ.Υ.Ν
 • Σ.Μ.Υ.Α Κατεύθυνση Διοικητικής και Εφοδιαστικής Υποστήριξης
 •  Σ.Ι. – Έρευνας Πληροφορικής 
 • Σ.Ι. – Διοικητικών
 • Σ.Ι. – Εφοδιαστών
 • Αξιωματικών Αστυνομίας
 • Αστυφυλάκων
 • Σχολή Ανθυποπυραγών
 • Σχολή Πυροσβεστών
 • Σχολή Σημαιοφόρων
 • Σχολή Λιμενοφυλάκων