Αθλήματα για τις Σχολές Αστυνομίας

Αθλητικές Δοκιμασίες και Όρια Αγωνισμάτων

 • Οι αθλητικές δοκιμασίες διεξάγονται στις αθλητικές εγκαταστάσεις που διατίθενται στα εξεταστικά κέντρα. 
 • Οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα για τα αγωνίσματα των δρόμων μίας (1) προσπάθειας και για τα άλματα και τις ρίψεις τριών (3) προσπαθειών. 
 • Η αθλητική περιβολή των υποψηφίων αποτελεί αποκλειστικά δική τους επιλογή και ευθύνη. 
 • Η σειρά διεξαγωγής των αγωνισμάτων καθορίζεται με ευθύνη των Σχολών, ανάλογα με τις επικρατούσες την τρέχουσα ημέρα κλιματολογικές και λοιπές συνθήκες και των αριθμό των υποψηφίων. 
 • Οι υποψήφιοι/ες έχουν τη δυνατότητα εισαγωγής στις Σχολές προτιμήσεώς τους, εφόσον κρίνονται επιτυχόντες/ούσες στις αθλητικές δοκιμασίες, στα όρια που προβλέπονται, για τη συγκεκριμένη Σχολή. 
 • Οι υποψήφιοι/ες για να επιτύχουν στις αθλητικές δοκιμασίες, συνιστάται να έχουν προετοιμασθεί εκ των προτέρων κατάλληλα.  
 • Υποψήφιος/α που θα αποτυγχάνει να επιτύχει το όριο σε κάποια από τις αθλητικές δοκιμασίες, δεν θα συνεχίζει να εξετάζεται και στις υπόλοιπες. 
 • Σε περιπτώσεις προϋπάρχοντος τραυματισμού υποψήφιου/ας, πρόβλημα υγείας ή γυναικολογικής φύσης, υποχρεωτικά να προσκομίζεται βεβαίωση από ιδιώτη ιατρό ή Νοσοκομείο (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Δ.Ι.), στην οποία να βεβαιώνεται το πρόβλημα, καθώς και να αναγράφεται η ημερομηνία αποκατάστασής του, προκειμένου ο/η υποψήφιος/α να αναπρογραμματίζεται ανάλογα από το αντίστοιχο εξεταστικό κέντρο. Η ανωτέρω εναλλακτική ημερομηνία να μην υπερβαίνει το πέρας της περιόδου των ΠΚΕ του αντίστοιχου εξεταστικού κέντρου. Στην περίπτωση μη προσκόμισης ιατρικής γνωμάτευσης ο υποψήφιος/α πρέπει να γνωστοποιεί στον ιατρό που παρίσταται στις δοκιμασίες, το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει και να εξετάζεται απ’ αυτόν πριν την έναρξη οποιασδήποτε αθλητικής δοκιμασίας. Τέλος, σε περίπτωση τραυματισμού του/της υποψήφιου/ας κατά την ημέρα διεξαγωγής των αθλητικών δοκιμασιών, θα προγραμματίζεται για επανεξέταση, εφόσον εξεταστεί από τον παρόντα στο σημείο ιατρό. Η επανεξέταση θα προγραμματίζεται εντός του χρόνου διεξαγωγής των ΠΚΕ του εκάστοτε εξεταστικού κέντρου και θα γίνεται στο σύνολο των αγωνισμάτων. 

Όρια Αγωνισμάτων για τις Αστυνομικές Σχολές

Αστυνομικές Σχολές

Σχολές Αστυνομίας

Δρόμος  100m Δρόμος  1000m Άλμα σε  ύψος Άλμα σε   μήκος

     Ρίψη Σφαίρας 7.275kg

(μ.ο αριστερό και δεξί χέρι)

Όρια αγωνισμάτων 16'' 4'20'' 1.05m 3.60m 4.50m

 

 

Δρόμος 1000 μέτρων

Όριο:  4 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα για τις σχολές των όπλων του Στρατού και της Αστυνομίας, Πυροσβεστικής, Λιμενικού και 4 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα για τις σχολές των σωμάτων του Στρατού.

 • Ο Δρόμος 1000 μέτρων είναι το αγώνισμα που «κόβει» τα περισσότερα αγόρια και κορίτσια. 
 • Το όριο των τεσσάρων λεπτών και είκοσι δευτερολέπτων για τις σχολές που ανήκουν στα Όπλα του στρατού, αλλά ακόμη και το όριο των Σωμάτων στα 4 λεπτά και τριάντα δευτερόλεπτα, είναι αυτό που δυσκολεύει περισσότερο τους υποψηφίους. 
 • Απαιτεί πολύ καλή αντοχή, αλλά και γνώση του ρυθμού τρεξίματος. Ικανότητες που αποκτιούνται με συστηματική και εξατομικευμένη ορθά προπόνηση. 
 • Τα περισσότερα παιδιά σήμερα κάνουν μια καθιστική ζωή, με σοβαρή ή και παντελή έλλειψη άσκησης. Συνέπεια αυτού, η επίτευξη του αγωνιστικού αυτού ορίου σε μικρό χρονικά διάστημα είναι αμφίβολη και τις περισσότερες φορές ανέφικτη.

Η προπόνηση του δρόμου 1000 μέτρων πρέπει να είναι εξατομικευμένη, πάντα σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες του κάθε παιδιού (βάρος, ύψος, επίπεδο φυσικής κατάστασης, ψυχισμός, αγωνιστικότητα).

Η βελτίωση πετυχαίνεται μέσα από στοχευμένη προπόνηση, με έμφαση πρωταρχικά στην προοδευτικότητα. 

Μετά στην σταδιακή κατανόηση και τελικά γνώση του ρυθμού, με εναλλασσόμενες εντάσεις, αλλά πάνω από όλα με συνέπεια στην προσέλευση στις προπονήσεις. 

Και φυσικά τέλος στην επάρκεια  και εμπειρία των γυμναστών-προπονητών. 

Εικόνα
Εργομετρικός έλεγχος

Σφαιροβολία

Όριο: 4.50m μέσος όρος ρίψης δεξιού-αριστερού χεριού για τις σχολές των όπλων του Στρατού και της Αστυνομίας, Πυροσβεστικής, Λιμενικού και 4.40m για τις σχολές των σωμάτων του Στρατού.

Τι απαιτεί η σφαιροβολία:
Δύναμη 
Τι είναι η δύναμη; Δύναμη ίσον μάζα επί επιτάχυνση   F = m ∙ a 

 • Η Σφαιροβολία είναι μακράν το πιο δύσκολο τεχνικά αγώνισμα από τα πέντε που περιλαμβάνουν οι Αθλητικές Δοκιμασίες. 
 • Το βάρος της σφαίρας είναι 7 κιλά και 275 γραμμάρια.
 • Πρέπει ο κάθε υποψήφιος αγόρι ή κορίτσι να κάνει ρίψη με το δεξί και με το αριστερό χέρι. 
 • Ο μέσος όρος της ρίψης των δύο χεριών πρέπει να είναι τέσσερα μέτρα και πενήντα εκατοστά για τα όπλα και τέσσερα μέτρα και σαράντα εκατοστά για τα σώματα.
 • Δικαιούται να κάνει τρείς ρίψεις με το κάθε χέρι.
 • Μετράει η καλύτερη ρίψη του κάθε χεριού εκ των τριών προσπαθειών.
 • Για τα κορίτσια το όριο της σφαιροβολίας είναι το πιο δύσκολο στην επίτευξη.

Η προπόνηση σφαιροβολίας απαιτεί σοβαρές γνώσεις και μεγάλη εμπειρία από τους προπονητές. Η επίτευξη του τελικού στόχου έρχεται με συνδυαστική βελτίωση της δύναμης και ειδικά της εκρηκτικής  δύναμης (δυναμοταχύτητας), της τεχνικής που απαιτεί προσεκτικά βήματα σε τελειοποίηση ρίψεων από στάση, μετά με φόρα (παλμό) και κατόπιν του αριστερού χεριού για τους δεξιόχειρες και το αντίστοιχο για τους αριστερόχειρες. 

Το πιο σημαντικό ωστόσο είναι και γι αυτό το αγώνισμα, η μεταστροφή του χαρακτήρα των παιδιών, από μια χαλαρή και άνευρη αντιμετώπιση, σε μια απόλυτα αγωνιστική προσέγγιση με τσαγανό και δύναμη ψυχής

Καθήκον του προπονητή-δασκάλου είναι να αφυπνίσει και να μεγεθύνει αυτά τα στοιχεία, που όλοι, άλλοι περισσότερο και άλλοι λιγότερο, κρύβουν μέσα τους. 

Εικόνα
Σφάιρα Γυναικών Αστυνομία

Άλμα σε μήκος

Όριο: 3,60m για όλες τις σχολές 

Το δεύτερο πιο δημοφιλές αγώνισμα για τα παιδιά που χάνει οριακά από τη σφαιροβολία την πρώτη θέση.
Τι απαιτεί το Άλμα σε Μήκος; 

Ταχύτητα, Αλτικότητα και Τεχνική

 • Είναι ένα από τα γρήγορα αγωνίσματα και ως τέτοιο επικίνδυνο για τραυματισμούς, για τα όχι καλά δουλεμένα άτομα. Φυσικά επιπρόσθετα την επικινδυνότητα ενισχύει και η ιδιαίατερη τεχνική του δυσκολία, ειδικά κατά την προσγείωση.
 • Το όριο του αγωνίσματος είναι μετρίας δυσκολίας έως αρκετά δύσκολο για τα περισσότερα κορίτσια,
  ενώ χαρακτηρίζεται ως σχετικά εύκολο για τα περισσότερα αγόρια (δεν ισχύει αυτό βέβαια για τα αγύμναστα αγόρια).
 • Απαιτείται σοβαρή δουλειά για την βελτίωση της ταχύτητας και της αλτικότητας
 •  Επίσης εκμάθηση τεχνικής σε βήματα ιδιαίτερα προσεκτικά για την αποφυγή τραυματισμών, ενώ προπόνηση αλμάτων ειδικά για τα παιδιά με αρκετά περιττά κιλά, χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και πρέπει να ακολουθήσει μετά από την καθοδήγηση από το διαιτολόγο μας σε ασφαλή για την περίσταση μείωση βάρους.

Η μεθοδική δουλειά με προοδευτική πάντα επιβάρυνση στο πεδίο της ταχύτητας, αλτικότητας, ενδυνάμωσης, συνδυαστικά με  διεξοδική ανάλυση τεχνικής (η φάση της φόρας, η φάση της στήριξης - ώθησης, αιώρηση, προσγείωση) οδηγεί με ασφάλεια σε κορυφαίες επιδόσεις των παιδιών μας 40 χρόνια τώρα!

Εικόνα
Άλμα Σε Μήκος

Άλμα σε ύψος

Όριο: 1,05m για τις σχολές των όπλων του Στρατού και της Αστυνομίας, Πυροσβεστικής, Λιμενικού
1m για τις σχολές των σωμάτων του Στρατού

 • Σκοπός είναι το πέρασμα του πήχη φυσικά από επάνω. Το άλμα θεωρείται έγκυρο αν ο πήχης, μετά το πέρασμα του αθλητή, παραμείνει στη θέση του.
 • Το Άλμα σε Ύψος απαιτεί και αυτό ως αλτικό αγώνισμα, ταχύτητα και αλτικότητα.
 • Σε αντίθεση όμως με το άλμα σε μήκος όπου η ταχύτητα είναι σημαντικότερη, εδώ η αλτικότητα παίζει τον κυρίαρχο ρόλο και όλα  έχουν να κάνουν με την γωνία απογείωσης.
 • Το αγώνισμα είναι ιδιαίτερα τεχνικό, ωστόσο το όριο που έχουν ορίσει οι Στρατιωτικές Σχολές και των Σωμάτων Ασφαλείας δεν θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολο στην επίτευξη.

Για αυτό τον λόγο και αποτυγχάνουν λιγότερα άτομα. Ωστόσο πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι σε περίπτωση αποτυχίας ο πήχης φυσικά πέφτει, πράγμα ολοκάθαρα ορατό. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και εάν οι εξεταστές θελήσουν να σταθούν με κάποια επιείκεια, αυτό καθίσταται αδύνατο.

Με γνώση, εμπειρία και μεθοδικότητα οδηγούμε τα παιδιά μας όχι απλά να περάσουν και αυτό το όριο, αλλά να περάσουν πήχεις πολύ υψηλότερα από το ζητούμενο σαν ευχάριστο παιχνίδι! 

Εικόνα
Άλμα εις ύψος

Δρόμος 100 μέτρων

Όριο: 16 sec  για τις σχολές των όπλων του Στρατού και Αστυνομίας, Πυροσβεστικής, Λιμενικού
17 sec  για τις σχολές των σωμάτων του Στρατού 

 • Το αγώνισμα που αντιπροσωπεύει την μέγιστη ταχύτητα του ατόμου.
 • Και ακριβώς επειδή πρέπει να αναπτυχθεί η μέγιστη ταχύτητα καθίσταται ένα από τα πιο επικίνδυνα αγωνίσματα στην πρόκληση τραυματισμών. 
 • Απαιτείται σταδιακή προπονητική επιβάρυνση, για τα πιο αγύμναστα άτομα για μακρά περίοδο οι εντάσεις δεν πρέπει να προσεγγίζουν ούτε καν την υπομέγιστη ένταση, μάλιστα για το αρχικό διάστημα οι εντάσεις δεν πρέπει να ξεπερνούν το 40% της μέγιστης.
 • Καλό είναι, για όπου υπάρχει η δυνατότητα, η δρομική προπόνηση στα πρώτα στάδια να γίνεται σε χόρτο και όχι ταρτάν
 • Η προπόνηση σε σκληρά δάπεδα πχ τσιμέντο, σκληρό χώμα, άσφαλτο θα οδηγήσει σχεδόν βέβαια σε προβλήματα, συχνά σοβαρά (περιοστίτιδες κτλ).
 • Η ταχύτητα του ατόμου όσο αφορά το διασκελισμό του εξαρτάται από δύο παραμέτρους: την συχνότητα (το πόσο γρήγορα γίνονται αυτά τα βήματα) και το μέγεθος του διασκελισμού.

Με συστηματική και στοχευμένη προπόνηση βελτιώνουμε εντυπωσιακά και τις δύο παραμέτρους, όπως επίσης την εκρηκτική δύναμη, τον συντονισμό, την τεχνική.
 

Εικόνα
100μ

Συχνές ερωτήσεις για τα Αθλήματα των Αστυνομικών Σχολών

Παίζει ρόλο το φύλο του ατόμου; (Αγόρι ή Kορίτσι)

 • Από το 2002 εισάγονται στα Σώματα Ασφαλείας άτομα ανεξαρτήτως φύλου και ποσοστού θέσεων ανδρών ή γυναικών.
 • Μέχρι και το 2001 εισάγονταν σε Στρατιωτικές Σχολές και Σχολές Αστυνομίας 15% κορίτσια και 85% αγόρια. 
 • Ίσχυε δηλαδή ποσόστωση στον αριθμό εισακτέων ανά φύλο.
 • Η βάση εισαγωγής λόγω της ποσόστωσης στην σχολή Αστυφυλάκων το 2001  ήταν 17,5 στα κορίτσια και 13 στα αγόρια.
 • Μετά από προσφυγή ενός γονέα κοριτσιού στο Συμβούλιο Επικρατείας η ποσόστωση καταργήθηκε, κρίνοντας το δικαστήριο ότι αντιβαίνει στην αρχή της ισότητας των δύο φύλων. 
 • Κατά συνέπεια οι βάσεις για τα ένστολα επαγγέλματα έγιναν ενιαίες και κοινές. Για τα κορίτσια έγιναν πολύ πιο προσιτές απ’ ότι στα προηγούμενα χρόνια (αύξηση αριθμού θέσεων).
 • Προέκυψε όμως αυτόματα ένα σοβαρότατο πρόβλημα.Τα κορίτσια στατιστικά πετυχαίνουν πολύ καλύτερες βαθμολογίες στις Πανελλαδικές εξετάσεις από τα αγόρια.
 • Άρα η περίπτωση να «πλημυρίσουν» τα Ένστολα επαγγέλματα γυναίκες θα γίνονταν βεβαιότητα.
 • Για να μη συμβεί κάτι τέτοιο, η ίδια η ισότητα που είχαν επικαλεστεί τα κορίτσια ως ακλόνητο επιχείρημα, γύρισε μπούμερανγκ εναντίον τους, σε μια άμεση αντίδραση, ώστε να μην «γεμίσει» ο Στρατός και η Αστυνομία γυναίκες.

Δύο «παγίδες» στήθηκαν:

1)    Τα ανδρικά όρια ισχύουν πλέον και για τις γυναίκες. Καταργήθηκαν τα γυναικεία Αγωνιστικά όρια που ίσχυαν έως τότε και στη θέση τους πλέον ισχύουν τα ανδρικά (π.χ. η σφαίρα που έριχναν τα κορίτσια ήταν η γυναικεία, βάρους 4 κιλών, ενώ από το 2002 πρέπει να κάνουν ρίψεις με την ανδρική βάρους 7,275 κιλών, το όριο στο δρόμο 1000 μέτρων ήταν 5 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα, ενώ ισχύει πλέον το ανδρικό όριο των 4 λεπτών και 20 δευτερολέπτων κτλ)

2)    Το όριο του ατομικού ύψους έως το 2001 ήταν 1,70μ για τα αγόρια και 1,55μ για τα κορίτσια για τις Στρατιωτικές σχολές και 1,70 για αγόρια και 1,65 για κορίτσια για τις σχολές της Αστυνομίας. Από το 2002 με την κατάργηση της ποσόστωσης, ενώ για τα αγόρια το ύψος παρέμεινε ίδιο, στα κορίτσια για μεν το στρατό ανέβηκε στο 1.60μ ενώ για Αστυνομία, Πυροσβεστική, Λιμενικό στο 1,70μ. Το 2022 μετά από νέες προσφυγές στα Ευρωπαϊκά δικαστήρια αρχικά και στο συμβούλιο επικρατείας της χώρας μας μετέπειτα, το όριο του ύψους για τα κορίτσια στα Σώματα Ασφαλείας κατέπεσε στο 1.63μ, ενώ στις Στρατιωτικές σχολές παρέμεινε στο 1,60μ.  

Από τις δύο «παγίδες» λοιπόν έμεινε σε ισχύ μόνο η μία
τα Αγωνίσματα.

ΠΟΣΟΙ ΟΜΩ

 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΣΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

 

 

 

 

 

 

Παίζει ρόλο ο σωματότυπος του υποψηφίου;

 • Τα αγωνίσματα είναι πέντε
 • Τα δύο είναι δρομικά (δρόμοι 1000 και 100 μέτρων) τα δύο αλτικά (άλμα εις μήκος και εις ύψος) και η σφαιροβολία.
 • Στα τέσσερα, τα δύο δρομικά: Δρόμος 1000 μέτρων, Δρόμος 100 μέτρων και τα δύο αλτικά: Άλμα εις μήκος, Άλμα εις Ύψος
  πλεονεκτούν σαφώς οι σωματότυποι ελάφι-ζαρκάδι. Δηλαδή λεπτόκορμοι και ψιλόλιγνοι.
 • Στη Σφαιροβολία πλεονεκτούν οι ογκώδεις-βαριοί σωματότυποι, αρκούδα, ελέφαντας.
 • Τα πέντε Αγωνίσματα είναι αντιπροσωπευτικά των φυσικών ικανοτήτων:

Αντοχή: Δρόμος 1000 μέτρων

Ταχύτητα: Δρόμος 100 μέτρων

Αλτικότητα: Άλμα σε μήκος, Άλμα σε Ύψος

Δύναμη: Σφαιροβολία

Οι απαιτήσεις σωματοτυπικά για τα τέσσερα πρώτα είναι κοινές και συναφείς,αλλά διαμετρικά αντίθετες με το πέμπτο (Σφαιροβολία).

Τα πέντε αγωνίσματα λειτουργούν φανταστείτε σαν το άκρο χέρι μας, που πιάνει ένα μήλο. Τα τέσσερα δάκτυλα είναι στην ίδια κατεύθυνση αλλά ο αντίχειρας διαμετρικά αντίθετα για να διασφαλιστεί η σταθερή λαβή.

Έτσι ακριβώς λειτουργούν και τα αγωνίσματα. Τα τέσσερα μαζί και το ένα διαμετρικά αντίθετα.

Έτσι το ζαρκάδι έχει μεγάλη αντοχή, τρέχει γρήγορα και πηδάει μακριά, αλλά δεν έχει δύναμη και από την άλλη μεριά ο ελέφαντας κάνει ότι θέλει με τη σφαίρα αλλά αδυνατεί να τρέξει γρήγορα, να πηδήξει κτλ.

Φυσικά ένα αγύμναστο άτομο δυσκολεύεται σε όλα ανεξαρτήτως σωματότυπου.

Μέλημά μας είναι να μεταμορφώνουμε τα παιδιά μας σε τίγρεις-λιοντάρια, μέσους καλογυμνασμένους σωματότυπους που μπορούν να ανταπεξέλθουν σε όλα άψογα.

Πράγμα απόλυτα εφικτό, όταν υπάρχει επαρκής χρόνος και θέληση από τα παιδιά.
Το κάνουμε με απόλυτη επιτυχία από το 1983. Είμαστε τόσο σίγουροι που το αποδεικνύουμε με Συμβόλαιο  Εγγύησης.

Πότε να αρχίσω προπόνηση;

Εξαρτάται από το αν είσαι αγόρι ή κορίτσι, το επίπεδο της φυσικής σου κατάστασης , την αθλητική σου υποδομή, το σωματότυπό σου.

 Σε κάθε περίπτωση εμείς στο DIAMANTIS SPORTS SCHOOL αξιολογούμε όλες τις παραμέτρους με προσοχή και αφού σε περάσουμε από tests σου προτείνουμε πότε να αρχίσεις προπόνηση.

Πόσοι κόβονται στα αγωνίσματα;

 • Από το 2002, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στις εξετάσεις για εισαγωγή σε όλες τις Στρατιωτικές Σχολές, άνδρες και γυναίκες.
 • Η εισαγωγή τους γίνεται ανεξαρτήτως φύλου και ποσοστού θέσεων ανδρών ή γυναικών, μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Κατά συνέπεια, οι βάσεις για τα κορίτσια γίνονται πολύ πιο προσιτές απ’ ότι στα προηγούμενα χρόνια (αύξηση αριθμού θέσεων), αλλά το πρόβλημα μετατοπίζεται πλέον στα Αγωνίσματα.
 • Πιο συγκεκριμένα, οι προκαταρκτικές εξετάσεις που προβλέπονται για τους υποψηφίους, υπόκεινται σε ένα ενιαίο επιλογικό σύστημα που περιλαμβάνει Ψυχομετρικές Δοκιμασίες, Υγειονομικές Εξετάσεις και Αθλητικές Δοκιμασίες.
 • Οι υποψήφιοι που κρίνονται κατάλληλοι από τις υγειονομικές επιτροπές, περνούν στη συνέχεια στις Αθλητικές Δοκιμασίες.
 • Ακόμη κι αν η βαθμολογία των υποψηφίων στις Γραπτές Εξετάσεις υπερκαλύπτει τις βάσεις των Σχολών, εάν δεν περάσουν τα όρια των Αθλητικών Εξετάσεων, απορρίπτονται αυτομάτως. Οι επιδόσεις των υποψηφίων θα πρέπει να ξεπερνούν τα προκαθορισμένα κατώτατα όρια σε όλα τα αγωνίσματα.
 • Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί, ότι δεν υφίσταται κανένας διαχωρισμός των ορίων επίδοσης μεταξύ αγοριών και κοριτσιών. Αυτό σημαίνει ότι τα όρια που ίσχυαν για τα αγόρια, ισχύουν πλέον και για τα κορίτσια. Έτσι, τον Ιούλιο του 2006, απέτυχε στις Αθλητικές Δοκιμασίες το 73,8%, τον Ιούλιο του 2007 το 78,7% και τον Ιούλιο του 2008 το 78,89% των εξεταζόμενων κοριτσιών (από τις 488 κοπέλες, κόπηκαν οι 385). Τον Ιούλιο του 2010, απέτυχε το 79,17% των κοριτσιών (από τις 725 κοπέλες, κόπηκαν οι 574), αλλά και στα αγόρια η στάση των εξεταστών έγινε αυστηρότερη.
 • Επομένως, γίνεται αντιληπτή η σημαντικότητα των Αθλητικών Εξετάσεων για την εισαγωγή των υποψηφίων στις Στρατιωτικές Σχολές.

σ.σ.: Η Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας για τα Λύκεια, τονίζει συγκεκριμένα ότι “Οι υποψήφιοι -ες, για να επιτύχουν τα όρια επίδοσης των αγωνισμάτων, καλό θα είναι να έχουν εκ των προτέρων κατάλληλα προετοιμασθεί”. 

 

 

Πόσο χρόνο πρέπει να αφιερώσω στις προπονήσεις;

Αυτό εξαρτάται από το αν είσαι αγόρι ή κορίτσι, το επίπεδο της φυσικής σου κατάστασης, την αθλητική σου υποδομή, το σωματότυπό σου.

Σε κάθε περίπτωση αξιολογούμε όλες τις παραμέτρους με προσοχή και αφού σε περάσουμε από tests, σου προτείνουμε πότε να αρχίσεις προπόνηση και πόσο χρόνο πρέπει να αφιερώσεις-πάντα τον ελάχιστο δυνατό, δεδομένου ότι ο χρόνος σου είναι πολύτιμος (πολύωρο διάβασμα-Φροντιστήριο-Σχολείο) αλλά και τόσο-όσο, ώστε να περάσεις σίγουρα τα Αγωνιστικά Όρια.

Ανάλογα με τα παραπάνω θα χρειαστείς 1 έως και 3 φορές προπόνηση την εβδομάδα.

Το DIAMANTIS SPORTS SCHOOL είναι ο πληρέστερος και ο πλέον εξειδικευμένος φορέας στην Ελλάδα προετοιμασίας υποψηφίων.

Στο πρόγραμμα προπονήσεων του ο κάθε υποψήφιος επιλέγει από 210 προπονήσεις τον μήνα, επτά ημέρες την εβδομάδα και το Σάββατο και την Κυριακή, από το πρωί ως το βράδυ, σε όλα τα στάδια και τα κολυμβητήρια της Θεσσαλονίκης.

Δεν έχω γυμναστεί ποτέ μου. Θα τα καταφέρω;

Απολύτως σίγουρα.

Γι αυτό και σε όλους τους γονείς των παιδιών που προετοιμάζουμε ανεξαρτήτως αθλητικής υποδομής, φύλλου, κιλών (ακόμη κι αν πρόκειται για ακραίους σωματότυπους με μηδενική αθλητική υποδομή) εγγυόμαστε με Συμβόλαιο εγγύησης την επιτυχία του στα Αγωνίσματα: Είμαστε τόσο σίγουροι για την επιτυχία σου ώστε υπογράφουμε Συμβόλαιο ότι αν κοπείς στα Αγωνίσματα θα σου επιστρέψουμε την αμοιβή μας στο τριπλάσιο!!!

Μάλιστα το Συμβόλαιο Εγγύησης απευθύνεται και αφορά κυρίως τις δύσκολες ή και τις ακραία δύσκολες περιπτώσεις.

Δημιουργήθηκε για να απαντήσει στην πιο πάνω ερώτηση από τον κ. Διαμαντή και για να δείξει τη διαφορά και την υπεροχή του DIAMANTIS SPORTS SCHOOL.