Σχολή Αστυφυλάκων

Σχολή Αστυφυλάκων

Σχολή Αστυφυλάκων

Είναι Ανώτερη Σχολή υπερδιετούς κύκλου σπουδών, η οποία εδρεύει στο 7ο χιλιόμετρο της Εθνικής οδού Κομοτηνής – Ξάνθης και διαρθρώνεται σε οκτώ (8) Τμήματα Δοκίμων Αστυφυλάκων (Γρεβενών, Διδυμότειχου, Καρδίτσας, Κομοτηνής, Νάουσας, Ξάνθης, Ρεθύμνου και Σητείας)

Αποστολή

Σκοπός είναι η εκπαίδευση του αστυνομικού προσωπικού τόσο σε γενικά, όσο και σε εξειδικευμένα θέματα αστυνομικού ενδιαφέροντος, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί επαρκώς στα καθήκοντά του.

Φοίτηση

Η Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας, ιδρύθηκε με το Νόμο 1481/84, από την έναρξη εφαρμογής του οποίου καταργήθηκαν τα Σώματα Ελληνικής Χωροφυλακής και Αστυνομίας Πόλεων και οι μέχρι τότε λειτουργούσες Σχολές Οπλιτών Χωροφυλακής και Αστυφυλάκων. Από ιδρύσεώς της, μέχρι το εκπαιδευτικό έτος 1994-1995 λειτουργούσε σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 585/85, όπως αυτό είχε τροποποιηθεί.

Με την ψήφιση του Ν. 2226/94, ο οποίος αναμφισβήτητα αποτελεί ιστορικό σταθμό στην πορεία της Ελληνικής Αστυνομίας, επήλθαν ριζικές αλλαγές τόσο στον τρόπο εισαγωγής ιδιωτών στις παραγωγικές Σχολές όσο και στον τρόπο εκπαίδευσης του αστυνομικού προσωπικού. Στα πλαίσια υλοποίησης του ανωτέρω Νόμου καταρτίσθηκε και εκδόθηκε το Π.Δ.352/95 «οργανισμός Σχολής Αστυφυλάκων», το οποίο εφαρμόζεται, με ορισμένες τροποποιήσεις, από το εκπαιδευτικό έτος 1995-1996

Είναι Ανώτερη Σχολή υπερδιετούς κύκλου σπουδών, η οποία εδρεύει στο 7ο χιλιόμετρο της Εθνικής οδού Κομοτηνής – Ξάνθης και διαρθρώνεται σε οκτώ (8) Τμήματα Δοκίμων Αστυφυλάκων (Γρεβενών, Διδυμοτείχου, Καρδίτσας, Κομοτηνής, Νάουσας, Ξάνθης, Ρεθύμνου και Σητείας).

Η φοίτηση των σπουδαστών διαρκεί πέντε (5) εξάμηνα και χωρίζεται σε τρία (3) εκπαιδευτικά έτη. Τα δύο πρώτα διαιρούνται σε δύο αυτοτελή εξάμηνα το καθένα και το τρίτο εκπαιδευτικό έτος περιλαμβάνει το τελευταίο εξάμηνο εκπαίδευσης.

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης οι δόκιμοι αστυφύλακες διαμένουν και σιτίζονται εντός της Σχολής.

Η εκπαίδευση διακρίνεται σε θεωρητική και πρακτική και αποσκοπεί στην άρτια επαγγελματική κατάρτιση, στη γενική εγκυκλοπαιδική μόρφωση και διαπαιδαγώγηση, στη γνώση της νομικής επιστήμης, στο χειρισμό των όπλων και χρήση αυτών και στη βελτίωση της φυσικής αγωγής και εκμάθηση τεχνικών αυτοπροστασίας.

Οι δόκιμοι αστυφύλακες της πρώτης εκπαιδευτικής περιόδου υφίστανται βασική αστυνομική εκπαίδευση, όπως και οι δόκιμοι υπαστυνόμοι. Μετά την ολοκλήρωσή της δίνουν τον προβλεπόμενο όρκο σε επίσημη τελετή και ακολουθεί η παρακολούθηση του τακτικού εκπαιδευτικού προγράμματος εκπαίδευσης.

Οι δόκιμοι αστυφύλακες κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, εκπαιδεύονται επίσης σε θέματα Οπλοτεχνικής-Σκοποβολής για την ορθή χρήση των όπλων. Η εκπαίδευση στη χρήση των όπλων γίνεται τόσο υπό συνθήκες πραγματικών καταστάσεων, όσο και υπό συνθήκες προσομοίωσης με ειδικά μηχανήματα.

Η αποτυχία στο μάθημα της Οπλοτεχνικής-Σκοποβολής συνιστά λόγο αποβολής του δοκίμου από τη Σχολή Αστυφυλάκων, όπως συμβαίνει σε πολλές Αστυνομικές Ακαδημίες άλλων χωρών.

Για την ευρύτερη μόρφωση των δοκίμων προβλέπεται η πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών και επισκέψεων σε αρχαιολογικούς ή ιστορικούς χώρους και μουσεία, πολεμικές εγκαταστάσεις και άλλους χώρους επαγγελματικού ή επιστημονικού ενδιαφέροντος.

Για την ψυχαγωγία τους οργανώνονται θεατρικές και κινηματογραφικές παραστάσεις, συναυλίες, αθλητικοί αγώνες και διαλέξεις εντός ή εκτός της Σχολής. χορευτικές συγκεντρώσεις, χοροεσπερίδες.

Εξέλιξη

Οι σπουδαστές μετά την αποφοίτησή τους από τη Σχολή Αστυφυλάκων, ονομάζονται Αστυφύλακες και τοποθετούνται με σύστημα μορίων σε οποιαδήποτε Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας.

Έχουν τη δυνατότητα να προαχθούν στο βαθμό του Αρχιφύλακα, ώστε να υπαχθούν στην κατηγορία των Υπαξιωματικών του Σώματος, μετά την παρέλευση 3ετίας και μέσω προαγωγικών εξετάσεων.

Επίσης, δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 45ο έτος της ηλικίας τους και να έχουν ευμενή πρόταση των ιεραρχικά προϊσταμένων τους ότι συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα ουσιαστικά προσόντα και διαγωγή.

Αντίστοιχα, οι Αρχιφύλακες μετά την ολοκλήρωση 5ετούς υπηρεσίας μπορούν μέσω εξετάσεων να προαχθούν στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου.

Οι ανωτέρω έχουν την ιδιότητα του ανακριτικού υπαλλήλου, οι δε Αρχιφύλακες και Ανθυπαστυνόμοι κατά κανόνα εκτελούν καθήκοντα Αξιωματικού Υπηρεσίας.

Οι Ανθυπαστυνόμοι έχουν τη δυνατότητα να προαχθούν στο βαθμό του Υπαστυνόμου, ύστερα από φοίτηση στο Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων της Αστυνομικής Ακαδημίας και μπορούν να εξελιχθούν μέχρι και το βαθμό του Αστυνόμου Α'.

Καθ' υπέρβαση του καθοριζόμενου κάθε φορά αριθμού προακτέων και για την κάλυψη υφιστάμενων κενών οργανικών θέσεων στο βαθμό του Αρχιφύλακα, προάγονται, χωρίς εξετάσεις, οι Αστυφύλακες που έχουν πτυχίο οποιουδήποτε ελληνικού ή ισότιμου αλλοδαπού Πανεπιστημίου ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή οπουδήποτε ισότιμου προς αυτά.

Τμήματα

Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Γρεβενών

Ιδρύθηκε με το Π.Δ. 458/90 και λειτούργησε για πρώτη φορά το Φθινόπωρο του 1990. Εδρεύει στα Γρεβενά στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου αρ. 83. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις βρίσκονται σε οικόπεδο συνολικής έκτασης 46 στρεμμάτων, όπου δύνανται να εκπαιδευτούν έως 270 άτομα.

Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου

Το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμότειχου υπάγεται οργανικά στη Σχολή Αστυφυλάκων της Αστυνομικής Ακαδημίας.
Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1997 (π.δ. 414/1995), και τον Οκτώβριο του ιδίου έτους υποδέχθηκε τα πρώτα υποψήφια μέλη της Ελληνικής Αστυνομίας για εκπαίδευση.

Το Τμήμα διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής και σίτισης των εκπαιδευόμενων νέων αστυνομικών, στις οποίες περιλαμβάνονται:

  • Το κτίριο κοιτώνων ανδρών δυναμικότητας στέγασης 350 μαθητών και στο ισόγειο του οποίου στεγάζονται: τα μαγειρεία, τα εστιατόρια, το ιατρείο της Σχολής, το αναρρωτήριο, το οπλουργείο, τα πλυντήρια και διάφοροι αποθηκευτικοί χώροι.
  • Το κτήριο κοιτώνων γυναικών, δυναμικότητας στέγασης 250 μαθητριών, στο οποίο συστεγάζονται το συνεργείο ξυλουργικών, ηλεκτρικών υδραυλικών βλαβών καθώς και αποθηκευτικοί χώροι.
  • Το διοικητήριο, τα έντεκα διδακτήρια και η τεράστια σύγχρονη αίθουσα πολλαπλών χρήσεων με εγκατεστημένη μόνιμη μικροφωνική – ηχητική εγκατάσταση και video projector με οθόνη προβολής.
  • Επίσης στο χώρο του Τ.Δ.Α. και σε συνεργασία της υπηρεσίας με την οικεία Α.Δ. Ορεστιάδας λειτουργεί πρατήριο υγρών καυσίμων για το ανεφοδιασμό των υπηρεσιακών οχημάτων.
  • Οιεκπαιδευτικοί χώροι, οι αθλητικές εγκαταστάσεις και οι επιπλέον χώροι που διαθέτει(ιατρείο, αναρρωτήριο, οπλουργείο, διάφοροι αποθηκευτικοί χώροι κ.α.) έχουν διαμορφωθεί με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα των αστυνομικών σχολών.

  • Το Τμήμα διαθέτει αυτόνομοπεδίο βολήςγια την πρακτική εκπαίδευση των νέων αστυνομικών. Ξεχωριστή θέση στις εγκαταστάσεις της Σχολής καταλαμβάνει τοΙερό παρεκκλήσιο του Αγίου Αρτεμίου

Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Καρδίτσας

Ιδρύθηκε με το Π.Δ. 164/92 και λειτούργησε για πρώτη φορά το Μάιο 2003. Εδρεύει στη Καρδίτσα στο 3οχλμ. Ε.Ο. Καρδίτσας – Τρικάλων. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις βρίσκονται σε οικόπεδο συνολικής έκτασης 4 στρεμμάτων, όπου δύνανται να εκπαιδευτούν έως 200 άτομα.

Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής

Ιδρύθηκε με το Π.Δ.321/94 και λειτούργησε για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 1997. Εδρεύει στη Κομοτηνή στο 7οχλμ. Ε.Ο. Κομοτηνής – Ξάνθης. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις βρίσκονται σε οικόπεδο συνολικής έκτασης 280 στρεμμάτων, όπου δύνανται να εκπαιδευτούν 900 άτομα.

Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Νάουσας

Ιδρύθηκε με το Π.Δ. 149/00 και λειτούργησε για πρώτη φορά τον Ιούλιο του 2000. Εδρεύει στη Νάουσα, στο 2οχλμ. Ε.Ο. Ναούσης – Αγ.Νικολάου. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις βρίσκονται σε οικόπεδο συνολικής έκτασης 13,5 στρεμμάτων, όπου δύνανται να εκπαιδευτούν έως 400 άτομα.

Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Ξάνθης

Ιδρύθηκε με το Π.Δ. 321/94 και λειτούργησε για πρώτη φορά τον Ιανουάριο του 1996. Εδρεύει στη Ξάνθη, στο 2οχλμ. Ε.Ο. Ξάνθης – Καβάλας. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις βρίσκονται σε οικόπεδο συνολικής έκτασης 16 στρεμμάτων, όπου δύνανται να εκπαιδευτούν έως 500 άτομα.

Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Ρεθύμνου

Το ιστορικό αυτό Τμήμα ιδρύθηκε στα Χανιά το έτος 1918 ως Παράρτημα Σχολής Οπλιτών Χωροφυλακής Κρήτης και αργότερα ως Παράρτημα Σχολής Αστυφυλάκων Κρήτης. Κατά τα έτη 1945-1951 η Σχολή λειτούργησε στη Σούδα απ΄ όπου το Φεβρουάριο του 1951 μεταστεγάστηκε στη πόλη του Ρεθύμνου, στην οδός Καζαντζάκη αρ. 36, όπου λειτουργεί μέχρι σήμερα. Το συγκρότημα των οικημάτων που στεγάζεται έχει παραχωρηθεί από το Δήμο Ρεθύμνου με σπουδαιότερο το κτίριο του παλαιού Νοσοκομείου Ρεθύμνου. Το έτος 1954 ανεγέρθηκε περικαλλές Μαυσωλείο όπου αναπαύονται τα οστά των ανδρών της Χωροφυλακής, τόσο αυτών που έπεσαν στην περιοχή Ρεθύμνου κατά την Ιστορική Μάχη της Κρήτης όσο και εκείνων που έπεσαν σε άλλα μέρη της Μεγαλονήσου ή εκτελέστηκαν κατά τη διάρκεια της Ναζιστικής κατοχής για. ενεργή συμμετοχή ιούς σε πράξεις δολιοφθοράς ή κατασκοπείας σε βάρος των Ναζί. Συνολικά στο μνημείο αναπαύονται τα οστά 111 ηρώων της Χωροφυλακής, μεταξύ των οποίων ενός Ανθυπομοιράρχου, ενός Ενωμοτάρχη, τριών Υπενωμοταρχών και 50 Δοκίμων Χωροφυλάκων της δύναμης του θρυλικού Τάγματος Χωροφυλακής που πολέμησε με αυτοθυσία κατά τη μάχη της Κρήτης.

Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Χανίων

Ιδρύθηκε το έτος 1983 ως παράρτημα του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Ρεθύμνου. Κατόπιν με το Π.Δ. 389/86 ονομάστηκε σε Τ.Δ.Α. Σητείας. Εδρεύει στον οικισμό Επάνω Επισκοπή του Δημοτικού διαμερίσματος Αγίου Γεωργίου του Δήμου Σητείας. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις βρίσκονται σε οικόπεδο συνολικής έκτασης 15 στρεμμάτων, όπου δύνανται να εκπαιδευτούν 130 άτομα.

Διακριτικά Υπαξιωματικών Αστυνομίας

Διακριτικά Υπαξιωματικών Αστυνομίας