Ίδια τα όρια στα αθλήματα στην Αστυνομία για γυναίκες και άντρες

Στην εποχή που διανύουμε όπου η ανεργία και η οικονομική ύφεση γίνονται όλο και πιο έντονες, η σιγουριά και η ασφάλεια που παρέχουν οι σχολές του Στρατού και της Αστυνομίας με τις πολλαπλές παροχές και όχι μόνο σε οικονομικό επίπεδο, φαντάζουν ίσως ως η μοναδική λύση.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΜΩΣ:

Ακόμη κι αν η βαθμολογία των υποψηφίων στις Γραπτές Εξετάσεις υπερκαλύπτει τις βάσεις των Σχολών, εάν δεν περάσουν τα όρια των Αθλητικών Εξετάσεων, απορρίπτονται αυτομάτως. Οι επιδόσεις των υποψηφίων θα πρέπει να ξεπερνούν τα προκαθορισμένα κατώτατα όρια σε όλα τα αγωνίσματα.

Μέχρι και το 2001 εισάγονταν 85% άνδρες και 15% γυναίκες στις Σχολές του Στρατού και της Αστυνομίας.

Από το 2002 εισάγονται στα Σώματα Ασφαλείας άτομα ανεξαρτήτως φύλου και ποσοστού θέσεων ανδρών ή γυναικών.

Κατά συνέπεια, οι βάσεις για τα κορίτσια γίνονται πολύ πιο προσιτές απ’ ότι στα προηγούμενα χρόνια (αύξηση αριθμού θέσεων), αλλά το πρόβλημα μετατοπίζεται πλέον στα Αγωνίσματα.

 

Η ίδια η ισότητα που είχαν επικαλεστεί τα κορίτσια ως ακλόνητο επιχείρημα, γύρισε μπούμερανγκ εναντίον τους, σε μια άμεση αντίδραση, ώστε να μην «γεμίσει» ο Στρατός και η Αστυνομία γυναίκες.

Τα ανδρικά όρια ισχύουν πλέον και για τις γυναίκες. Για παράδειγμα η σφαίρα που ρίχνουν τα κορίτσια ζυγίζει 7 κιλά και 275 γραμμάρια (η ανδρική) και δεν είναι η γυναικεία των 4 κιλών.

Αποτέλεσμα:

τον Ιούλιο του 2007 απέτυχε το 78,7%,
τον Ιούλιο του 2008 απέτυχε το 78,89%
τον Ιούλιο του 2010 απέτυχε το 79,17%

των εξεταζομένων κοριτσιών στις Αθλητικές Δοκιμασίες.

Από τις 648 κοπέλες κόπηκαν οι 510, το 2007.
Από τις 488 κοπέλες κόπηκαν οι 385, το 2008.
Από τις 725 κοπέλες κόπηκαν οι 574, το 2010.

Διαδικασία εισαγωγής στις Σχολές Αστυνομίας

Όμοιες με τις Σχολές του Στρατού είναι οι διαδικασίες που ακολουθούνται για την εισαγωγή στις Σχολές της Αστυνομίας. Το επιλογικό σύστημα που περιλαμβάνει τις Ψυχομετρικές Δοκιμασίες, τις Υγειονομικές Εξετάσεις και τις Αθλητικές Δοκιμασίες ισχύει και σε αυτή την περίπτωση.

Και για τις Σχολές της Αστυνομίας, δεν υφίσταται κανένας διαχωρισμός των ορίων επίδοσης μεταξύ αγοριών και κοριτσιών. Έτσι, τον Ιούλιο του 2005, απέτυχε στις Αθλητικές Δοκιμασίες το 90% των εξεταζομένων κοριτσιών (από τις 424 υποψήφιες που εξετάστηκαν, πέρασαν οι 43 και κόπηκαν οι 381 κοπέλες), τον Ιούλιο του 2009 απέτυχε το 82,25% (από τις 338 υποψήφιες, πέρασαν οι 60 και απέτυχαν οι 278) και τον Ιούλιο του 2010 απέτυχε το 80,86% των εξεταζομένων κοριτσιών (από τις 418 υποψήφιες, πέρασαν οι 80 και κόπηκαν οι 338), αλλά και στα αγόρια η στάση των εξεταστών έγινε αυστηρότερη.

Εμείς από την πλευρά μας, δεσμευόμαστε απέναντί σας, δηλώνοντάς σας ότι η εμπειρία των 39 ετών που διαθέτουμε έχοντας προετοιμάσει περισσότερους από 6.250 υποψηφίους, το ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό πρόγραμμά μας, καθώς και η επιτυχία όλων των παιδιών μας (σε ποσοστό 100% !), αποτελούν την εγγύηση και για τη δική σας επιτυχία.

Άλλωστε, είμαστε οι μόνοι που σας καλύπτουμε με συμβόλαιο επιστροφής χρημάτων, τώρα μάλιστα στο τριπλάσιο, ακριβώς γιατί είμαστε σίγουροι για την επιτυχία σας.

Όταν είσαι σίγουρος για την δουλειά σου δεν φοβάσαι να εγγυηθείς γι' αυτήν.

σ.σ.: Η Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας για τα Λύκεια, τονίζει συγκεκριμένα ότι “Οι υποψήφιοι, για να επιτύχουν τα όρια επίδοσης των αγωνισμάτων, καλό θα είναι να έχουν εκ των προτέρων κατάλληλα προετοιμασθεί”.

Όρια Αθλημάτων Αστυνομίας

 Αστυνομία

ελας

Δρόμος
100m
Δρόμος
1000m
Άλμα σε
ύψος
Άλμα σε
μήκος

Ρίψη σφαίρας
(7.275kg)
(M.O. δεξί -
αριστερό χέρι)

Αξιωματικοί 16'' 4'20'' 1.05m 3.60m 4.50m
Αστυφύλακες 16'' 4'20'' 1.05m 3.60m 4.50m

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, για κατάταξη στην Ελληνική Αστυνομία ως Δόκιμοι Υπαστυνόμοι ή Δόκιμοι Αστυφύλακες, έχουν άνδρες και γυναίκες, Έλληνες πολίτες ή ομογενείς από τη Βόρειο Ήπειρο, την Κύπρο και την Τουρκία. Οι ομογενείς που κατατάσσονται στην Ελληνική Αστυνομία, αποκτούν αυτοδίκαια την Ελληνική Ιθαγένεια από την κατάταξή τους.

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα:

 1. Να μην υπερβαίνουν το 26ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους διενέργειας των εξετάσεων.
 2. Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών που τους επιτρέπει τη συμμετοχή σε εξετάσεις για την εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), της χώρας.
 3. Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, διαπιστούμενη από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή κατάταξης σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για την σωματική ικανότητα υποψηφίων των Σχολών Στρατού Ξηράς (κατεύθυνση Όπλων).
 4. Να έχουν σωματικά, ψυχικά και διανοητικά προσόντα, ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις του αστυνομικού έργου.
 5. Να έχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην πατρίδα και να μην πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες, που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
 6. Να έχουν ανάστημα, το οποίο είναι τουλάχιστον ένα μέτρο και εβδομήντα εκατοστά (1,70 μ.) για τους άνδρες και τουλάχιστον ένα μέτρο και εξήντα τρία εκατοστά (1,63μ.) για τις γυναίκες, χωρίς υποδήματα.
 7. Να μην έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για τέλεση, απόπειρα ή κάθε μορφή συμμετοχής σε κακούργημα ή σε εγκλήματα ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολών του δημοκρατικού πολιτεύματος, προσβολών της διεθνούς υπόστασης της χώρας, προσβολών κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά των πολιτειακών και πολιτικών οργάνων, παραχάραξης νομίσματος και άλλων μέσων πληρωμής, πλαστογραφίας, ψευδούς κατάθεσης, ψευδούς καταμήνυσης, παράβασης καθήκοντος, ανθρωποκτονίας εκτός της προερχόμενης από αμέλεια, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, συκοφαντικής δυσφήμισης, κλοπής, υπεξαίρεσης, επικίνδυνης σωματικής βλάβης, συμπλοκής, εκβίασης, απάτης, απιστίας, δωροδοκίας, παράνομης βεβαίωσης ή είσπραξης δικαιωμάτων του Δημοσίου, ναρκωτικών, ζωοκλοπής, ζωοκτονίας, περί αλλοδαπών, περί αρχαιοτήτων, λαθρεμπορίας ή οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο τελεσθέντος, για το οποίο απειλείται στερητική της ελευθερίας ποινής τουλάχιστον τριών μηνών. Υποψήφιοι/ες, οι οποίοι/ες έχουν παραπεμφθεί σε δίκη ή έχουν καταδικαστεί για κάποιο από τα ανωτέρω αδικήματα, μπορούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, αλλά δεν προσλαμβάνονται, αν, μέχρι το χρόνο έκδοσης της διαταγής πρόσληψης, δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση. Ο όρος καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδίκη σε ποινικό σωφρονισμό για τα παραπάνω εγκλήματα.
 8. Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρησή τους.
 9. Να μην έχουν τεθεί σε καμίας μορφής δικαστική συμπαράσταση (ΑΚ 1666 επόμενα).
 10. Να μην φέρουν στο σώμα τους δερματοστιξία (τατουάζ), η οποία είναι εξωτερικά εμφανής με την ενδυμασία (θερινή και χειμερινή στολή) και επιπλέον, λόγω του είδους των περιεχομένων σε αυτή απεικονίσεων, είτε αναιρεί την επιβαλλόμενη από το Σύνταγμα ουδετερότητα των υπαλλήλων του Δημοσίου, είτε προκαλεί, κατά τρόπο ο οποίος δεν συνάδει προς την ιδιότητα και τα καθήκοντα αυτών.
 11. Να μην έχουν κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών ανεξάρτητα αν τους επιβλήθηκε ή όχι ποινή για την πράξη τους αυτή.
 12. Να μην έχουν αποβληθεί από τη Σχολή Αξιωματικών ή τη Σχολή Αστυφυλάκων.