Αθλήματα – Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Τα εξεταζόμενα αθλήματα είναι τέσσερα. Ο κάθε υποψήφιος επιλέγει και εξετάζεται στα τρία από τα τέσσερα. Στη σφαιροβολία και στο άλμα σε μήκος, οι υποψήφιοι δικαιούνται 3 προσπάθειες, από τις οποίες βαθμολογείται η καλύτερη.

 

Αγωνίσματα Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Σφαιροβολία 6kg Σφαιροβολία 4kg
Δρόμος 400m Δρόμος 200m
Άλμα εις μήκος Άλμα εις μήκος
Κολύμβηση 50m 
ελεύθερο
Κολύμβηση 50m 
ελεύθερο
Εικόνα
Αθλήματα – Τ.Ε.Φ.Α.Α.