Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών - Α.Π.Θ.

Ιστορικά

Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σερρών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το έτος 1985. Οι πρώτοι φοιτητές του φοίτησαν στο ακαδημαϊκό έτος 1985-1986 και οι πρώτοι πτυχιούχοι του ορκίστηκαν τον Ιούλιο του 1989. Από ιδρύσεως του έχουν εγγραφεί 3133 φοιτητές και φοιτήτριες και έχει δύναμη 785 φοιτητών/τριών, ενώ έχει χορηγήσει πτυχία σε 1350 φοιτητές και φοιτήτριες (καταμέτρηση 19/1/2012). Από το 2005 αποτελεί ανεξάρτητο τμήμα.

Αποστολή

Αποστολή του τμήματος, όπως και των υπολοίπων τμημάτων Τ.Ε.Φ.Α.Α. στην χώρα είναι:

 • Να καλλιεργεί και να προάγει την επιστήμη της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού με την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη έρευνα και διδασκαλία.
 • Να παρέχει στους πτυχιούχους του τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία.
 • Να συμβάλλει στην πρόοδο του ελληνικού αθλητισμού και ταυτόχρονα να καλλιεργεί και να διαδίδει σε ολόκληρο το λαό την αθλητική ιδέα.
 • Να συμβάλλει στη συνειδητοποίηση από τους πολίτες της σημασίας της φυσικής αγωγής ως βασικού παράγοντα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Τομείς

Στο Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών υπάρχουν οι ακόλουθοι άτυποι τομείς:

1. Τομέας Βιολογίας της Άσκησης και Αθλητιατρικής

2. Τομέας Αγωνιστικών Αθλημάτων

3. Τομέας Αναψυχής και Φυσικής Αγωγής

Φοίτηση

Η διάρκεια των σπουδών στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σερρών είναι τουλάχιστον οκτώ εξάμηνα. Για την απόκτηση του πτυχίου τους οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν με επιτυχία σε μαθήματα, που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες. Τα 4 πρώτα εξάμηνα είναι κοινά για όλους τους φοιτητές του Τμήματος. Στις αρχές του 5ου εξαμήνου επιλέγεται διετής κατεύθυνση, η οποία αποτελείται από 6 θεωρητικά αντικείμενα (τρία στο 5ο και 6ο εξάμηνο και τρία στο 7ο και 8ο εξάμηνο), όπως και διετής ειδικότητα (4ώρες/εβδομάδα στο 5ο και 6ο εξάμηνο, και 10ώρες/εβδομάδα στο 7ο και 8ο εξάμηνο). Επίσης, από το 5ο μέχρι και το 6ο εξάμηνο υπάρχει ένα μάθημα κορμού, η «Διδακτική στο σχολείο», το οποίο υποχρεούνται να παρακολουθήσουν όλοι οι φοιτητές/τριες. Τέλος, ολοκληρώνοντας τον προπτυχιακό κύκλο σπουδών ο/η φοιτητής/τρια πρέπει να έχει παρακολουθήσει συνολικά 5 επιλεγόμενα μαθήματα. Ο/Η φοιτητής/τρια που επιλέγει να εκπονήσει διπλωματική εργασία απαλλάσσεται από δύο επιλογές και επομένως υποχρεούται να παρακολουθήσει - εκτός από τη διπλωματική εργασία - 3 μαθήματα επιλογής.

Οι εξετάσεις γίνονται προφορικά / γραπτά ή και μέσω εργασίας.

Οι φοιτητές/τριες που έχουν εισαχθεί ως αθλητές/τριες είναι υποχρεωμένοι/ες να επιλέξουν την ειδικότητα του αθλήματος τους.

Οι τέσσερις κατευθύνσεις του Προγράμματος Σπουδών (ΠΣ) είναι: 

 • Κλινική Κινησιολογία, 
 • Σχολική Φυσική Αγωγή,
 • Βιολογία της Άσκησης και Κλινική Εργοφυσιολογία
 • Φυσική Δραστηριότητα και Αναψυχή.

Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών χωρίζονται σε πέντε ενότητες:

Α) Η πρώτη ενότητα αφορά τα υποχρεωτικά μαθήματα κορμού (πρακτικά και θεωρητικά), μαθήματα δηλαδή που κάθε φοιτητής και φοιτήτρια είναι υποχρεωμένος να χρεωθεί και να περάσει.

Β) Η δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει τα ελεύθερα πρακτικά μαθήματα επιλογής. Τα μαθήματα αυτά προσφέρονται στα δύο πρώτα έτη σπουδών και κάθε φοιτητής/τρια υποχρεούται να παρακολουθήσει με επιτυχία 4 τέτοια μαθήματα σε όλη τη διάρκεια των σπουδών του/της.

Γ) Η τρίτη ενότητα περιλαμβάνει τα μαθήματα ειδίκευσης. Κάθε φοιτητής/τρια υποχρεούται να παρακολουθήσει με επιτυχία τα μαθήματα μιας μονοετούς ειδίκευσης, που δίνεται από το Τμήμα. Τα μαθήματα της ειδίκευσης διαρκούν 8 ώρες/εβδομάδα για το 7ο και 8ο εξάμηνο. Στα πλαίσια της ειδίκευσης οι φοιτητές κάνουν πρακτική άσκηση στο αντικείμενο της ειδίκευσής τους, όπου αυτό επιτρέπεται.

Οι φοιτητές υποχρεούνται να δηλώνουν τις ειδικεύσεις που θα παρακολουθήσουν μέχρι το τέλος Μαρτίου του 6ου εξαμήνου. Για αθλήματα ειδίκευσης, για τα οποία δεν υπάρχει αντίστοιχο υποχρεωτικό μάθημα, ο φοιτητής πρέπει να έχει παρακολουθήσει το αντίστοιχο μάθημα επιλογής. Οι φοιτητές που εισήχθησαν χωρίς εξετάσεις, σαν αθλητές, υποχρεούνται να παρακολουθήσουν την αντίστοιχη ειδίκευση του αθλήματος τους. Μια ειδίκευση μπορεί να διδαχθεί μόνο, όταν το Τμήμα διαθέτει το απαραίτητο διδακτικό προσωπικό.

Δ) Η τέταρτη ενότητα περιλαμβάνει τα θεωρητικά μαθήματα επιλογής του 7ου και 8ου εξαμήνου. Η παρακολούθηση 4 τέτοιων μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Οι φοιτητές υποχρεούνται να δηλώνουν τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν στο 7ο εξάμηνο μέχρι το τέλος του 6ου εξαμήνου και στο 8ο εξάμηνο μέχρι το τέλος του 7ου εξαμήνου. Σε περίπτωση κωλυσιεργίας στη δήλωση των θεωρητικών επιλεγόμενων μαθημάτων από κάποιον φοιτητή/τρια θα υπάρξουν κυρώσεις. Ο μέγιστος αριθμός φοιτητών σε μια θεωρητική επιλογή καθορίζεται με βάση τον αριθμό των φοιτητών/τριών που φοιτούν στο τέταρτο έτος.

Ε) Η πέμπτη ενότητα περιλαμβάνει τα έξι θεωρητικά μαθήματα από τις δέσμες «Παιδαγωγική» και «Άσκηση για προαγωγή της Υγείας» του 7ου και 8ου εξαμήνου. Η παρακολούθηση 2 τέτοιων μαθημάτων από κάθε δέσμη είναι υποχρεωτική. Οι φοιτητές υποχρεούνται να δηλώνουν τα μαθήματα των δεσμών που θα παρακολουθήσουν στο 7ο εξάμηνο μέχρι το τέλος του 6ου εξαμήνου και στο 8ο εξάμηνο μέχρι το τέλος του 7ου εξαμήνου. Ειδικά για το μάθημα της Παιδαγωγικής Ψυχολογίας από τη δέσμη της «Παιδαγωγικής», το οποίο είναι απαραίτητο για την παιδαγωγική επάρκεια, ο μέγιστος αριθμός των φοιτητών ανά εξάμηνο ανέρχεται στο 50% των φοιτητών/τριών που φοιτούν στο τέταρτο έτος.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το τμήμα προσφέρει την δυνατότητα εκπόνησης Μεταπτυχιακών Σπουδών στον τομέα της Κινησιολογίας και  Διδακτορικού Διπλώματος στον τομέα της Φυσικής Αγωγής.

Εξέλιξη

Όλοι οι απόφοιτοι του Τμήματος, ανεξάρτητα από την κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν, μπορούν να εργαστούν ως Καθηγητές Φυσικής Αγωγής, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης (πρωτοβάθμια & δευτεροβάθμια), τόσο σε δημόσια όσο και σε ιδιωτικά σχολεία (κλάδος Π.Ε. 11) μετά από επιτυχείς εξετάσεις στον ΑΣΕΠ. Επίσης, μπορούν να ιδρύσουν ιδιωτικές επιχειρήσεις γυμναστηρίων ή να εργαστούν σαν προπονητές σε ομάδες ή σε προγράμματα αθλητισμού για όλους που υλοποιούνται από διάφορους φορείς κλπ. Τέλος, οι απόφοιτοι του Τμήματος με ειδικότητα ειδικής φυσικής αγωγής (Π.Ε. 11.01) με βάση τον νόμο 3699/08 περί ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης αποτελούν μία νομικά κατοχυρωμένη ειδικότητα που τους δίνει την αποκλειστική δυνατότητα εργασίας σε ειδικά σχολεία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.
Ανάλογα με την κατεύθυνση και την ειδικότητα που παρακολουθούν, προετοιμάζονται ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις διαφορετικών τομέων κι επαγγελμάτων όπως ενδεικτικά μπορεί να δει κανείς παρακάτω.
 

Για την Κατεύθυνση του Αγωνιστικού Αθλητισμού:

 • Προπονητές επαγγελματικών και ερασιτεχνικών ομάδων σε διάφορα αθλήματα
 • Προπονητές φυσικής κατάστασης επαγγελματικών ομάδων
 • Σε αθλητικές κατασκηνώσεις - αθλητικά “Camp”

Για την Κατεύθυνση της Άσκησης, Υγείας και Αναψυχής:
Ανάλογα με τις γνώσεις που διαθέτουν μπορεί να εργαστούν:

 • Σε Eιδικά σχολεία και ιδρύματα, κέντρα αποκατάστασης και συλλόγους για άτομα με αναπηρίες.
 • Σχολές χορών, σύλλογοι παραδοσιακών χορών, γυμναστήρια κλπ.
 • Προγραμμάτων άθλησης για όλους (μαζικού αθλητισμού).
 • Ως στελέχη αθλητικών συλλόγων, ενώσεων, ομοσπονδιών.
 • Ως στελέχη αθλητικών κέντρων, σταδίων, γυμναστηρίων.
 • Ως στελέχη αθλητικών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.
 • Ως στελέχη ξενοδοχείων με προγράμματα άθλησης-animation.
 • Ως στελέχη ιδιωτικών αθλητικών ή/και fitness clubs.
 • Ως στελέχη εταιρειών αθλητικού μάνατζμεντ, μάρκετινγκ, διαφήμισης, χορηγιών.
 • Ως στελέχη εταιρειών αθλητικών προϊόντων.
 • Ως στελέχη εταιρειών που προσφέρουν σπορ περιπέτειας, προγράμματα αναψυχής & αθλητικού τουρισμού.

Βιβλιοθήκη

Η Βιβλιοθήκη του τμήματος έχει ως στόχο να συμβάλλει στην εύρυθμη διακίνηση πληροφοριών και υλικού. Περιλαμβάνει βιβλία και περιοδικά ταξινομημένα με το σύστημα της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου (LC). Οι περισσότεροι τίτλοι της είναι στην αγγλική γλώσσα, αλλά υπάρχουν αρκετοί και στην ελληνική και γερμανική γλώσσα. Οι χρήστες της βιβλιοθήκης, ανάλογα με το τι ζητούν, μπορούν να ανατρέξουν στα ράφια όπου υπάρχει θεματολογική ταξινόμηση. Οι δεμένοι τόμοι των περιοδικών (τοποθετημένοι χρονολογικά) καθώς και τα τρέχοντα τεύχη των περιοδικών βρίσκονται σε ειδικό ράφι στο βάθος της βιβλιοθήκης. Το ίδιο ισχύει και για τις διπλωματικές εργασίες. Ακόμα στη βιβλιοθήκη υπάρχουν βιβλία αναφοράς (εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, ευρετήρια κ.λ.π.).

Η βιβλιοθήκη του Τμήματος προσφέρει επίσης τη δυνατότητα αναζήτησης πληροφοριών αθλητικού περιεχομένου μέσω του SportDiscus. Πρόκειται για μια διεθνή βάση δεδομένων, η οποία περιλαμβάνει υλικό από περιοδικά, βιβλία, συνέδρια, συμπόσια κ.α. που έχουν σχέση με όλες τις πτυχές της αθλητικής επιστήμης. Δημιουργήθηκε από το Αθλητικό Κέντρο Πληροφορικής στο Οντάριο του Καναδά και συνεργάζεται με διεθνείς βιβλιοθήκες και κέντρα πληροφοριών που είναι μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Αθλητικών Πληροφοριών. Καλύπτει υλικό από το 1975 ως σήμερα σε αντικείμενα όπως, αναψυχή, φυσική αγωγή, αθλητιατρική, φυσιολογία της άσκησης, αθλητικές εγκαταστάσεις, αθλητική ψυχολογία, ιστορία της άθλησης, αθλητική προπόνηση, coaching, φυσική κατάσταση, Βιομηχανική, εξοπλισμός και αθλητισμός για ειδικές κατηγορίες πληθυσμού. Όσοι ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν το SportDiscus, θα πρέπει να απευθυνθούν στην κυρία Εργελετζή, η οποία εργάζεται στη βιβλιοθήκη του Τμήματος.

Εργαστήρια

Στο Τμήμα λειτουργούν τα παρακάτω εργαστήρια:

1. Εργαστήριο Φυσιολογίας, Βιοχημείας, Αθλητιατρικής και Υγιεινής

2. Εργαστήριο Αθλητικής Βιομηχανικής

3. Εργαστήριο Προσαρμοσμένης Φυσικής Αγωγής

4. Εργαστήριο Κοινωνικής Έρευνας στη Φυσική Δραστηριότητα

Εγκαταστάσεις

 • Διδακτήριο. Στο Διδακτήριο στεγάζονται η διοίκηση, η γραμματεία, η βιβλιοθήκη, τα γραφεία των μελών Δ.Ε.Π. και συλλόγου φοιτητών/τριών και το γραφείο σπουδών. Επίσης γίνονται τα θεωρητικά μαθήματα, ορισμένα πρακτικά μαθήματα, τα μαθήματα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, οι συνεδριάσεις και οι εκδηλώσεις του Τμήματος.
 • Αθλητικοί Χώροι. Εδώ διεξάγονται τα πρακτικά μαθήματα του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών.

Οι εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Φ.Α.Α. δίπλα στο Δημοτικό Στάδιο Σερρών περιλαμβάνουν:

 • Κλειστό Γυμναστήριο Ενόργανης Γυμναστικής
 • Κλειστό Γυμναστήριο Αθλοπαιδιών
 • Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο (Δ.Α.Κ.) στην περιοχή Αγίων Αναργύρων (Κοιλάδα)
 • Δημοτικό Κολυμβητήριο, περιοχή Αγίων Αναργύρων, (Κοιλάδα)
 • Κλειστό Γυμναστήριο Ομόνοιας