Τ.Ε.Φ.Α.Α. Κομοτηνής - Δ.Π.Θ.

Ιστορικά

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.) ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1973  και ξεκίνησε τη λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 1974-1975. Ονομάστηκε «Δημοκρίτειο» προς τιμήν του αρχαίου Έλληνα φιλόσοφου Δημόκριτου, ο οποίος καταγόταν από την πόλη Άβδηρα της Θράκης. Η διοίκηση του Δ.Π.Θ. έχει ως έδρα την Κομοτηνή, πρωτεύουσα της Διοικητικής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στο Δ.Π.Θ. λειτουργούν σήμερα δύο Σχολές και δεκαοκτώ Τμήματα κατανεμημένα σε τέσσερις πόλεις – επτά στην Κομοτηνή, πέντε στην Ξάνθη, τέσσερα στην Αλεξανδρούπολη και δύο στην Ορεστιάδα όπου συνολικά φοιτούν περίπου 19.000 φοιτητές.

Αποστολή

Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) έχει ως αποστολή:

- Να καλλιεργεί και να προάγει την Επιστήμη της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα.

- Να παρέχει στους πτυχιούχους του τα απαραίτητα εφόδια, που θα εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

- Να συμβάλλει στην πρόοδο του Ελληνικού Αθλητισμού και ταυτόχρονα να καλλιεργεί και να διαδίδει σε ολόκληρο το λαό την αθλητική ιδέα.

- Να συμβάλλει στη συνειδητοποίηση από το λαό της σημασίας της Φυσικής Αγωγής σα βασικού παράγοντα για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής.

Σκοπός του Τμήματος είναι η ανάπτυξη, προώθηση, διάδοση και εφαρμογή γνώσεων σχετικών με την άθληση, τον αγωνιστικό αθλητισμό, τη φυσική δραστηριότητα και την υγεία. Στο εκπαιδευτικό περιβάλλον του Τμήματος ευδοκιμούν αλληλεπιδράσεις μεταξύ της μαθησιακής διαδικασίας, της έρευνας, και της παροχής ερεθισμάτων και προκλήσεων, όπου οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν δεξιότητες ηγετικής δράσης, επικοινωνίας και ομαδικότητας. Μέσα από το πρόγραμμα σπουδών επίσης το Τμήμα στοχεύει στη δημιουργία αποφοίτων ικανών να ανταποκριθούν με επαγγελματική ωριμότητα στις ανάγκες της αγοράς εργασίας όπως αυτή διαμορφώνεται στον Ελλαδικό χώρο. Επιμέρους σκοπό αποτελεί η προώθηση ενός δραστήριου τρόπου ζωής όπου υιοθετούνται συνθήκες και συνήθειες υγιούς διαβίωσης καθώς ο φοιτητής έχει την ευκαιρία να αναπτύξει τις δικές του φυσικές ικανότητες και αθλητικές δεξιότητες.

Εξέλιξη

Στους κατόχους πτυχίου Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού μπορούν να ανατίθενται:

α. Η διδασκαλία της Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, στα αθλητικά σωματεία και στους χώρους δουλειάς και κοινωνικής δραστηριότητας.

β. Η διδασκαλία μαθημάτων συναφών με την Επιστήμη Φυσικής Αγωγής.

γ. Η εφαρμογή της άσκησης με στόχο την προαγωγή της φυσικής κατάστασης και της υγείας σε όλες τις ηλικίες και όλο το φάσμα του πληθυσμού, σε υγιή άτομα αλλά και με ειδικές ικανότητες, καρδιαγγειακά νοσήματα και χρόνιες παθήσεις.

Αναλυτικότερα :

Οι επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων του Τ.Ε.Φ.Α.Α. είναι πολλές και μπορούν να διακριθούν βάσει της κατεύθυνσης που έχει επιλεγεί από τον κάθε φοιτητή. Όλοι οι απόφοιτοι του Τμήματος, ανεξάρτητα από την κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν, μπορούν να εργαστούν ως Καθηγητές Φυσικής Αγωγής, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια, τόσο σε δημόσια όσο και σε ιδιωτικά σχολεία. Επίσης, μπορούν να ιδρύσουν ιδιωτικές επιχειρήσεις γυμναστηρίων ή να εργαστούν σαν προπονητές σε ομάδες ή σε προγράμματα αθλητισμού για όλους που υλοποιούνται από διάφορους φορείς κλπ. Ωστόσο, ανάλογα με την κατεύθυνση και την ειδικότητα που παρακολουθούν, προετοιμάζονται ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις διαφορετικών τομέων κι επαγγελμάτων.

 • Όσοι έχουν ακολουθήσει την Κατεύθυνση της Προπονητικής μπορούν να απασχοληθούν ως προπονητές επαγγελματικών και ερασιτεχνικών ομάδων σε διάφορα αθλήματα, ως προπονητές φυσικής κατάστασης επαγγελματικών ομάδων ενώ μπορούν να απασχοληθούν σε αθλητικές κατασκηνώσεις, σε φυσικοθεραπευτήρια και άλλα εργαστήρια.
 • Όσοι έχουν επιλέξει την Κατεύθυνση της Άσκησης σε Ειδικούς Πληθυσμούς μπορούν να εργαστούν σε σχολεία ειδικής αγωγής, όπως σε σχολές κωφών, τυφλών, ακόμη και σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, ιδιωτικά νηπιαγωγεία, παιδότοπους κλπ.
 • Τέλος όσοι επέλεξαν την Κατεύθυνση της Αθλητικής Αναψυχής και Χορού και σύμφωνα πάντα με τις γνώσεις που διαθέτουν μπορεί να εργαστούν ως στελέχη σε αθλητικούς συλλόγους κι ενώσεις , σε ξενοδοχεία με προγράμματα άθλησης- animation, σε ιδιωτικά αθλητικά clubs, σε προγράμματα μαζικού αθλητισμού καθώς επίσης σε σχολές χορού και συλλόγους παραδοσιακών χορών.

Φοίτηση

Το Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Δ.Π.Θ. χορηγεί πτυχίο Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Τα σχετικά με το πρόγραμμα, τον κανονισμό σπουδών και τις μεταπτυχιακές σπουδές καθορίζονται με βάση τις ισχύουσες για τα αντίστοιχα ΑΕΙ διατάξεις. Ο ελάχιστος αριθμός εξαμήνων, που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου είναι οκτώ.

Οι στόχοι του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών είναι:

 • Η παροχή εμπειριών μάθησης, πράξης και η απόκτηση δεξιοτήτων σχετικών με το ευρύτερο γνωστικό πεδίο της επιστήμης της άθλησης, της φυσικής αγωγής και δραστηριότητας αλλά και με στοιχεία επιμέρους εξειδίκευσης.
 • Η παροχή ερεθισμάτων για περαιτέρω εξέλιξη και διεύρυνση των γνώσεων και δεξιοτήτων του πτυχιούχου με στόχο την ομαλότερη προσαρμογή του στην γεμάτη προκλήσεις και συνέχεια μεταλλασσόμενη κοινωνία - αγορά εργασίας.
 • Η δημιουργία γνώσης και ικανότητας για παροχή υπηρεσιών σε τοπικούς αλλά και εθνικούς ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς οργανισμούς σε συναφή με τον αθλητισμό δραστηριότητες.
 • Η παροχή γνώσεων και εμπειριών που θα εξοικειώσουν και θα καταστήσουν τον φοιτητή ικανό να αναζητά και να χειρίζεται τις διαθέσιμες πληροφορίες, δια μέσω νέων τεχνολογιών για τη συνεχιζόμενη - δια βίου εκπαίδευση του.

Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει δύο κύκλους:

 • Ο Βασικός Κύκλος Σπουδών αφορά στα πρώτα τέσσερα εξάμηνα (Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄) και περιλαμβάνει μαθήματα κορμού τα οποία παρέχουν βασικές γνώσεις σχετικές με τα αντικείμενα της αθλητικής επιστήμης. Σκοπός του Βασικού Κύκλου Σπουδών είναι οι φοιτητές να αποκτήσουν τις θεωρητικές γνώσεις και τις εμπειρίες από την πρακτική εφαρμογή που κρίνονται απαραίτητες για να επιτευχθεί η εξειδίκευση που ακολουθεί στον Κύριο Κύκλο Σπουδών.
 • Ο Κύκλος Εξειδίκευσης αφορά στα τέσσερα τελευταία εξάμηνα σπουδών (Ε΄, ΣT΄, Ζ΄, και Η΄). Όλοι οι φοιτητές επιλέγουν μια κατεύθυνση από αυτές που προσφέρει το Πρόγραμμα και παρακολουθούν τα αντίστοιχα μαθήματα. Στα πλαίσια της κατεύθυνσης αυτής οι φοιτητές δηλώνουν επιπλέον μία Ειδικότητα και παρακολουθούν τα σχετικά μαθήματά της. Με τον τρόπο αυτό αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις, εμπειρίες πρακτικής άσκησης και δεξιότητες οι οποίες τους καθιστούν ικανούς στην Κατεύθυνση και την Ειδικότητα της επιλογής τους. Παράλληλα, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν σημαντικά την αναλυτική και ερευνητική τους ικανότητα και να παρακολουθούν τις εξελίξεις στο χώρο της Ειδικότητάς τους.

Οι Κατευθύνσεις που παρέχει το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών είναι τρεiς:

Προπονητική, που περιλαμβάνει τις ειδικότητες: 

 • Κολύμβηση,
 • Καλαθοσφαίριση,
 • Κλασσικός Αθλητισμός,
 • Πετοσφαίριση,
 • Ποδόσφαιρο,
 • Τάε Κβο Ντο,
 • Αντισφαίριση,
 • Ρυθμική Γυμναστική,
 • Αντιπτέριση
 • Πάλη.

Αθλητική Αναψυχή και Χορός, που περιλαμβάνει τις ειδικότητες:

 • Αθλητικός τουρισμός και αναψυχή
 • Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί

Άσκηση σε Ειδικούς Πληθυσμούς, που περιλαμβάνει τις ειδικότητες:

 • Προπόνηση αποκατάστασης σε μυοσκελετικές κακώσεις και παθήσεις,
 • Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή και Δραστηριότητα.

Ο φοιτητής εγγράφεται στη σχολή στην αρχή κάθε εξαμήνου σε ημερομηνίες που ορίζονται και δηλώνει τα μαθήματα που επιλέγει. Αν δεν εγγραφεί σε δύο συνεχόμενα εξάμηνα, διαγράφεται αυτοδικαίως. Για τη διαγραφή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα σπουδών  «Άσκηση και Ποιότητα Ζωής»  λειτουργεί με τη συνεργασία των Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.) και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π.Θ.). Η πρωτοπορία και η μεγάλη εμπειρία του Δ.Π.Θ. σε μεταπτυχιακά προγράμματα σε συνδυασμό με τη δυναμική πορεία ανάπτυξης που παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια το Π.Θ. συνέβαλλαν στην άρτια οργάνωση και στην υψηλή ποιότητα σπουδών. Η φιλοσοφία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος αντανακλά τις πιο πρόσφατες διεθνείς τάσεις. Στην υλοποίησή του ενσωματώνονται οι τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις μέσα από ένα ειδικό πρόγραμμα. Η φοίτηση σε ορισμένα μαθήματα ολοκληρώνεται με εντατική φοίτηση, ενώ σε άλλα μαθήματα η φοίτηση γίνεται από απόσταση, δηλαδή χωρίς τη φυσική παρουσία του φοιτητή. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα κατάλληλο ακόμη και σε ενδιαφερόμενους με αυξημένες υποχρεώσεις, που αδυνατούν να παρακολουθήσουν ένα Πρόγραμμα με την παραδοσιακή οργάνωση.

Απονέμεται Δίπλωμα Ειδίκευσης Φυσικής Αγωγής και το πρόγραμμα διακρίνεται στις εξής έξι ειδικότητες:

·         Μεγιστοποίηση Αθλητικής Επίδοσης ή Απόδοσης,

·         Παιδαγωγική και δημιουργική μάθηση,

·         Πρόληψη-Παρέμβαση- Αποκατάσταση,

·         Φυσική Δραστηριότητα και Αθλητική Αναψυχή,

·         Διοργάνωση δρώμενων κοινωνικής προσφοράς και θεαμάτων (ανενεργή),

·         Ελληνικοί – Διεθνείς χοροί (ανενεργή),

Τέλος το τμήμα προσφέρει και πρόγραμμα Διδακτορικού Διπλώματος.