Η βαθμολογία στα αθλήματα για Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Πως γίνεται ο υπολογισμός των μορίων στη βαθμολογία στα αθλήματα για Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Οι υποψήφιοι των σχολών αυτών καλούνται να συμπληρώσουν ένα σύνολο μορίων μέσα από δύο διαφορετικά είδη εξετάσεων: τις γραπτές (στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα), συν τον προφορικό βαθμό και τις αθλητικές, σε τρία αθλήματα.

Εικόνα
Πως γίνεται ο υπολογισμός στη βαθμολογία στα αθλήματα για Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Το σημαντικό είναι ότι η επιτυχία των υποψηφίων εξαρτάται από τα μόρια που συλλέγουν στο σύνολο των εξετάσεων. Όσο υψηλότερη λοιπόν, είναι η βαθμολογία στα Αθλήματα, τόσο χαμηλότερη μπορεί να είναι στα Πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα.

Ανάλογα με τις επιδόσεις που επιτυγχάνονται σε αυτά τα αθλήματα, οι υποψήφιοι λαμβάνουν επί πλέον μόρια (το μέγιστο 4000 μόρια), τα οποία προστίθενται στα συνολικά μόρια εισαγωγής των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων. Η αύξηση των μορίων εισαγωγής, προσμετράται μόνο για τις σχολές των ΤΕΦΑΑ.
Ο τελικός βαθμός των πρακτικών δοκιμασιών προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμών που συγκεντρώνονται στα τρία από τα τέσσερα αγωνίσματα που έχουν επιλεγεί για εξέταση. Τα επιπλέον μόρια που συγκεντρώνονται και προστίθενται στα μόρια των γραπτώς εξεταζομένων μαθημάτων,προκύπτουν από το γινόμενο του τελικού βαθμού με το 200.

Παράδειγμα: Υποψήφιος που βαθμολογήθηκε
με 10 στην σφαίρα, 15 στο μήκος και 20 στο
κολύμπι θα έχει:
10 + 15 + 20 = 45 μονάδες
45 : 3 = 15 μέσο όρο
15 χ 200 = 3000 μόρια

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως οι υποψήφιοι καλούνται να υποβληθούν σε μία σειρά υγειονομικών εξετάσεων, όπου θα πρέπει να κριθούν κατάλληλοι από την αρμόδια επιτροπή προσκομίζοντας πιστοποιητικά μετά από παθολογική, καρδιολογική και οφθαλμολογική εξέταση.

Βαθμολογία Αθλημάτων Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Αγόρια

Βαθμοί

 

Δρόμος 200μ

 

Άλμα σε μήκος

 

Σφαιροβολία

(Βάρος Σφαίρας 6Κ)

Κολύμβηση

50μ Ελεύθερο

20 µέχρι 25" 6.20μ και άνω 14µ.και άνω µέχρι 29"
19 25"01-25"50 6.19μ - 6.05μ 13.99µ.-13.60µ. 29"1-30"0
18 25"51-26"00 6.04μ - 5.90μ 13.59µ.-13.20µ. 30"1-31"0
17 26"01-26"50 5.89μ - 5.75μ 13.19µ.-12.80µ. 31"1-32"0
16 26"51-27"00 5.74 - 5.60μ 12.79µ.-12.40µ. 32"1-33"0
15 27"01-27"50 5.59μ - 5.45μ 12.39µ.-12.00µ. 33"1-34"0
14 27"51-28"00 5.44μ - 5.,30μ 11.99µ.-11.60µ. 34"1-35"0
13 28"01-28"50 5.29μ - 5.15μ 11.59µ.-11.20µ. 35"1-36"0
12 28"51-29"00 5.14μ - 5.00μ 11.19µ.-10.80µ. 36"1-37"0
11 29"01-29"50 4.99μ - 4.85μ 10.79µ.-10.40µ. 37"1-38"0
10 29"51-30"00 4.84μ - 4.70μ  10.39µ.-10.00µ. 38"1-39"0
9 30"01-30"50 4.69μ - 4.55μ 9.99µ.- 9.60µ. 39"1-40"0
8 30"51-31"00 4.54μ - 4.40μ 9.59µ.- 9.20µ. 40"1-41"0
7 31"01-31"50 4.39μ - 4.25μ 9.19µ.- 8.80µ. 41"1-42"0
6 31"51-32"00 4.24μ - 4.10μ 8.79µ.- 8.40µ. 42"1-43"0
5 32"01-32"50 4.09μ - 3.95μ 8.39µ.- 8.00µ. 43"1-44"0
4 32"51-33"00 3.94μ - 3.80μ 7.99µ.- 7.60µ. 44"1-45"0
3 33"01-33"50 3.79μ - 3.65μ 7.59µ.- 7.20µ. 45"1-46"0
2 33"51-33"50 3.64μ - 3.50μ 7.19µ.- 6.80µ. 46"1-47"0
1 34"01-34"50 3.49μ - 3.35μ 6.79µ.- 6.40µ. 47"1-48"0
0 34"51 και άνω 3.34μ - και κάτω 6.39µ.και κάτω 48"1 και άνω

 

Κορίτσια

Βαθμοί

 

Δρόμος 200µ.

 

Άλμα σε μήκος

 

Σφαιροβολία

(βάρος σφαίρας 4Κ)

Κολύμβηση

50µ Ελεύθερο

20 µέχρι 29" 5.15μ και άνω 11.00µ.και άνω έως 31"0
19 29"01-29"50 5.14μ - 5.00μ 10.99µ.-10.60µ. 31"1-32"0
18 29"51-30"00 4.99μ - 4.85μ 10.59µ.-10.20µ. 32"1-33"0
17 30"01-30"50 4.84μ - 4.70μ 10.19µ.-9.80µ. 33"1-34"0
16 30"51-31"00 4.69μ - 4.55μ 9.79µ.-9.40µ. 34"1-35"0
15 31"01-31"50 4.54μ - 4.40μ 9.39µ.-9.00µ. 35"1-36"0
14 31"51-32"00 4.39μ - 4.25μ 8.99µ.- 8.60µ. 36"1-37"0
13 32"01-32"50 4.24μ - 4.10μ 8.59µ.- 8.20µ. 37"1-38"0
12 32"51-33"00 4.09μ - 3.95μ 8.19µ.-7.80µ. 38"1-39"0
11 33"01-33"50 3.94μ - 3.80μ 7.79µ.-7.40µ. 39"1-40"0
10 33"51-34"00 3.79μ - 3.65μ 7.39µ.-7.00µ. 40"1-41"0
9 34"01-34"50 3.64μ - 3.50μ 6.99µ.-6.60µ. 41"1-42"0
8 34"51-35"00 3.49μ - 3.35μ 6.59µ.-6.20µ. 42"1-43"0
7 35"01-35"50 3.34μ - 3.20μ 6.19µ.-5.80µ. 43"1-44"0
6 35"51-36"00 3.19μ - 3.05μ 5.79µ.-5.40µ. 44"1-45"0
5 36"01-36"50 3.04μ - 2.90μ 5.39µ.-5.00µ. 45"1-46"0
4 36"51-37"00 2.89μ - 2.75μ 4.99µ.-4.60µ. 46"1-47"0
3 37"01-37"50 2.74μ - 2.60μ 4.59µ.-4.20µ. 47"1-48"0
2 37"51-38"00 2.59μ - 2.45μ 4.19µ.-3.80µ. 48"1-49"0
1 38"01-38"50 2.44μ - 2.30μ 3.79µ.-3.40µ. 49"1-50"0
0 38"51 και άνω 2.29μ και κάτω 3.39 µ. και κάτω 50" και άνω