Η βαθμολογία στα αθλήματα για Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Πως γίνεται ο υπολογισμός των μορίων στη βαθμολογία στα αθλήματα για Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Οι υποψήφιοι των σχολών αυτών καλούνται να συμπληρώσουν ένα σύνολο μορίων μέσα από δύο διαφορετικά είδη εξετάσεων: τις γραπτές (στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα), συν τον προφορικό βαθμό και τις αθλητικές, σε τρία αθλήματα.

Εικόνα
Πως γίνεται ο υπολογισμός στη βαθμολογία στα αθλήματα για Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Το σημαντικό είναι ότι η επιτυχία των υποψηφίων εξαρτάται από τα μόρια που συλλέγουν στο σύνολο των εξετάσεων. Όσο υψηλότερη λοιπόν, είναι η βαθμολογία στα Αθλήματα, τόσο χαμηλότερη μπορεί να είναι στα Πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα.

Ανάλογα με τις επιδόσεις που επιτυγχάνονται σε αυτά τα αθλήματα, οι υποψήφιοι λαμβάνουν επί πλέον μόρια (το μέγιστο 4000 μόρια), τα οποία προστίθενται στα συνολικά μόρια εισαγωγής των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων. Η αύξηση των μορίων εισαγωγής, προσμετράται μόνο για τις σχολές των ΤΕΦΑΑ.
Ο τελικός βαθμός των πρακτικών δοκιμασιών προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμών που συγκεντρώνονται στα τρία από τα τέσσερα αγωνίσματα που έχουν επιλεγεί για εξέταση. Τα επιπλέον μόρια που συγκεντρώνονται και προστίθενται στα μόρια των γραπτώς εξεταζομένων μαθημάτων,προκύπτουν από το γινόμενο του τελικού βαθμού με το 200.

Παράδειγμα: Υποψήφιος που βαθμολογήθηκε
με 10 στην σφαίρα, 15 στο μήκος και 20 στο
κολύμπι θα έχει:
10 + 15 + 20 = 45 μονάδες
45 : 3 = 15 μέσο όρο
15 χ 200 = 3000 μόρια

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως οι υποψήφιοι καλούνται να υποβληθούν σε μία σειρά υγειονομικών εξετάσεων, όπου θα πρέπει να κριθούν κατάλληλοι από την αρμόδια επιτροπή προσκομίζοντας πιστοποιητικά μετά από παθολογική, καρδιολογική και οφθαλμολογική εξέταση.

Βαθμολογία Αθλημάτων Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Αγόρια

Βαθμοί

 

Δρόμος 400μ

 

Άλμα σε μήκος

 

Σφαιροβολία

(Βάρος Σφαίρας 6Κ)

Κολύμβηση

50μ Ελεύθερο

20

µέχρι 55"

6.20μ και άνω

14µ.και άνω

µέχρι 29"

19

55"01-55"50

6.19μ - 6.05μ

13.99µ.-13.60µ.

29"1-30"0

18

55"51-56"00

6.04μ - 5.90μ

13.59µ.-13.20µ.

30"1-31"0

17

56"01-56"50

5.89μ - 5.75μ

13.19µ.-12.80µ.

31"1-32"0

16

56"51-57"00

5.74 - 5.60μ

12.79µ.-12.40µ.

32"1-33"0

15

57"01-57"50

5.59μ - 5.45μ

12.39µ.-12.00µ.

33"1-34"0

14

57"51-58"00

5.44μ - 5.,30μ

11.99µ.-11.60µ.

34"1-35"0

13

58"01-58"50

5.29μ - 5.15μ

11.59µ.-11.20µ.

35"1-36"0

12

58"51-59"00

5.14μ - 5.00μ

11.19µ.-10.80µ.

36"1-37"0

11

59"01-59"50

4.99μ - 4.85μ

10.79µ.-10.40µ.

37"1-38"0

10

59"51-60"00

4.84μ - 4.70μ

 10.39µ.-10.00µ.

38"1-39"0

9

60"01-60"50

4.69μ - 4.55μ

9.99µ.- 9.60µ.

39"1-40"0

8

60"51-61"00

4.54μ - 4.40μ

9.59µ.- 9.20µ.

40"1-41"0

7

61"01-61"50

4.39μ - 4.25μ

9.19µ.- 8.80µ.

41"1-42"0

6

61"51-62"00

4.24μ - 4.10μ

8.79µ.- 8.40µ.

42"1-43"0

5

62"01-62"50

4.09μ - 3.95μ

8.39µ.- 8.00µ.

43"1-44"0

4

62"51-63"00

3.94μ - 3.80μ

7.99µ.- 7.60µ.

44"1-45"0

3

63"01-63"50

3.79μ - 3.65μ

7.59µ.- 7.20µ.

45"1-46"0

2

63"51-63"50

3.64μ - 3.50μ

7.19µ.- 6.80µ.

46"1-47"0

1

64"01-64"50

3.49μ - 3.35μ

6.79µ.- 6.40µ.

47"1-48"0

0

64"51 και άνω

3.34μ - και κάτω

6.39µ.και κάτω

48"1 και άνω

 

Κορίτσια

Βαθμοί

 

Δρόμος 200µ.

 

Άλμα σε μήκος

 

Σφαιροβολία

(βάρος σφαίρας 4Κ)

Κολύμβηση

50µ Ελεύθερο

20

µέχρι 29"

5.15μ και άνω

11.00µ.και άνω

έως 31"0

19

29"01-29"50

5.14μ - 5.00μ

10.99µ.-10.60µ.

31"1-32"0

18

29"51-30"00

4.99μ - 4.85μ

10.59µ.-10.20µ.

32"1-33"0

17

30"01-30"50

4.84μ - 4.70μ

10.19µ.-9.80µ.

33"1-34"0

16

30"51-31"00

4.69μ - 4.55μ

9.79µ.-9.40µ.

34"1-35"0

15

31"01-31"50

4.54μ - 4.40μ

9.39µ.-9.00µ.

35"1-36"0

14

31"51-32"00

4.39μ - 4.25μ

8.99µ.- 8.60µ.

36"1-37"0

13

32"01-32"50

4.24μ - 4.10μ

8.59µ.- 8.20µ.

37"1-38"0

12

32"51-33"00

4.09μ - 3.95μ

8.19µ.-7.80µ.

38"1-39"0

11

33"01-33"50

3.94μ - 3.80μ

7.79µ.-7.40µ.

39"1-40"0

10

33"51-34"00

3.79μ - 3.65μ

7.39µ.-7.00µ.

40"1-41"0

9

34"01-34"50

3.64μ - 3.50μ

6.99µ.-6.60µ.

41"1-42"0

8

34"51-35"00

3.49μ - 3.35μ

6.59µ.-6.20µ.

42"1-43"0

7

35"01-35"50

3.34μ - 3.20μ

6.19µ.-5.80µ.

43"1-44"0

6

35"51-36"00

3.19μ - 3.05μ

5.79µ.-5.40µ.

44"1-45"0

5

36"01-36"50

3.04μ - 2.90μ

5.39µ.-5.00µ.

45"1-46"0

4

36"51-37"00

2.89μ - 2.75μ

4.99µ.-4.60µ.

46"1-47"0

3

37"01-37"50

2.74μ - 2.60μ

4.59µ.-4.20µ.

47"1-48"0

2

37"51-38"00

2.59μ - 2.45μ

4.19µ.-3.80µ.

48"1-49"0

1

38"01-38"50

2.44μ - 2.30μ

3.79µ.-3.40µ.

49"1-50"0

0

38"51 και άνω

2.29μ και κάτω

3.39 µ. και κάτω

50" και άνω