Τ.Ε.Φ.Α.Α. Θεσσαλονίκης - Α.Π.Θ.

Ιστορικά

 • Οι πρώτοι φοιτητές του τμήματος Φυσικής Αγωγής εκπαιδεύτηκαν στο Ναύπλιο το 1834 από τον γερμανό F.Kork.
 •  Ο πρώτος Έλληνας καθηγητής Φυσικής Αγωγής ήταν ο Γεώργιος Παγόν.
 • Από το 1862 η επιλογή τους γινόταν αποκλειστικά από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
 •  Το 1882 άνοιξε τις πύλες της η πρώτη Σχολή Φυσικής Αγωγής, για ένα πρόγραμμα 40 ημερών.
 • Λίγο πριν τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο η Σχολή μετονομάστηκε σε Εθνική Ακαδημία Φυσικής Αγωγής, τμήμα το οποίο λειτουργούσε στην Δάφνη Αττικής,
 • ενώ το 1970 άρχισε να λειτουργεί το παράρτημα της Θεσσαλονίκης.
 •  Το 1982 ιδρύθηκαν τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη κι ενσωματώθηκαν στα ελληνικά Πανεπιστημία.

Ανταλλαγές με Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια

 • Το Α.Π.Θ. συμμετέχει στο πρόγραμμα ΕRASMUS+ που αφορά στη συνεργασία με Πανεπιστήμια της Ευρώπης στον τομέα της εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται στα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στην Ισλανδία, στο Λιχτενστάιν και στη Νορβηγία. Επίσης, έχει επεκταθεί στις συνδεδεμένες χώρες της Κεντρικής Ευρώπης και στην Κύπρο.
 • Γενικός στόχος του προγράμματος είναι να προαχθεί η συνεργασία και η κινητικότητα σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης, συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση τη ποιότητας και της σημασίας της εκπαίδευσης.
 • Μέσω του προγράμματος οι φοιτητές/-τριες μπορούν να επισκεφθούν ξένα Πανεπιστήμια –για διάστημα μεταξύ τριών μηνών κι ενός έτους- με καλυμμένο το μεγαλύτερο μέρος των εξόδων διαβίωσης.

Αποστολή

Αποστολή των Τ.Ε.Φ.Α.Α. είναι:

 • Να καλλιεργούν και να προάγουν την επιστήμη της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού με την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα.
 •  Να παρέχουν στους πτυχιούχους τους τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία.
 • Να συμβάλλουν στην πρόοδο του ελληνικού αθλητισμού και ταυτόχρονα να καλλιεργούν και να διαδίδουν την αθλητική ιδέα.
 •  Να συμβάλλουν στη συνειδητοποίηση από τους πολίτες της σημασίας της φυσικής αγωγής ως βασικού παράγοντα για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής.

Εγκαταστάσεις

 Το Τ.Ε.Φ.Α.Α. είναι ένα από τα ελάχιστα Τμήματα του Α.Π.Θ., που δε διαθέτει ολοκληρωμένες δικές του εγκαταστάσεις. Στεγάζεται στους ακόλουθους χώρους:

1. Νέες εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Φ.Α.Α. στη Θέρμη. Τον Ιούνιο του 1997 θεμελιώθηκε το πρώτο κτίριο. Από το χειμερινό εξάμηνο του 1999-2000 μεταφέρθηκαν εκεί οι Τομείς Αγωνιστικών Αθλημάτων και Ανθρωπιστικών Σπουδών στη Φυσική Αγωγή. Στο χώρο υπάρχει μία αίθουσα διδασκαλίας. Επιπλέον, από το ακαδημαϊκό έτος 2003-04 λειτουργούν σε δικά τους κτίρια τα μαθήματα του Ποδοσφαίρου και της Αντισφαίρισης, όπου στεγάζεται και αριθμός μελών Δ.Ε.Π. Τον Μάιο του 2009 περατώθηκε το κτίριο των εργαστηρίων και το κεντρικό στάδιο (γυάλινο κτίριο). Στο κτίριο υπάρχουν αμφιθέατρο, αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκη, νησίδα ηλεκτρονικών υπολογιστών και στεγάζονται οι Τομείς Βιολογίας της Άσκησης, Ιατρικής της Άθλησης και Φυσικής Δραστηριότητας και Αναψυχής και τα αντίστοιχα μέλη ΔΕΠ των παραπάνω Τομέων. Από το 2010 στεγάζεται και η Γραμματεία του Τμήματος στον πρώτο όροφο του κτιρίου. Ακόμα, τον Μάιο του 2011 περατώθηκε το κλειστό γυμναστήριο «Φωλεά Κλειώ» δωρεά του κ. Χρήστου Μανέα. Τέλος, ολοκληρώθηκαν έργα υποδομής, αίθουσες διδασκαλίας, χώροι εφαρμογής καθώς και υπαίθριων δραστηριοτήτων.

 2. Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο (3ης Σεπτεμβρίου και Αγίου Δημητρίου). Οι εγκαταστάσεις του γυμναστηρίου χρησιμοποιούνται για τη διδασκαλία ορισμένων μαθημάτων εφαρμογής.

3. Κτίρια ΤΑΞΥΠ (Εγνατία και 3ης Σεπτεμβρίου), που έχουν παραχωρηθεί για χρήση από το Γ΄ Σώμα Στρατού (τα αρχικά σημαίνουν Ταξιαρχία Υποστήριξης). Στο χώρο αυτό υπάρχουν τέσσερις αίθουσες διδασκαλίας.

4. Εθνικό Κολυμβητήριο (Αγίου Δημητρίου), όπου στεγάζεται μικρός αριθμός διδασκόντων του άτυπου Υποτομέα του Υγρού Στίβου. Εκτός από τους παραπάνω χώρους, το Τμήμα χρησιμοποιεί για τη διδασκαλία των μαθημάτων εφαρμογής σχεδόν όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις της Θεσσαλονίκης.

Επίσης, χρησιμοποιεί αμφιθέατρα άλλων σχολών του ΑΠΘ για τη διδασκαλία των θεωρητικών μαθημάτων και τη διεξαγωγή εξετάσεων

Εξέλιξη

Οι επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων του Τ.Ε.Φ.Α.Α. είναι πολλές και μπορούν να διακριθούν βάσει της κατεύθυνσης που έχει επιλεγεί από τον κάθε φοιτητή. Όλοι οι απόφοιτοι του Τμήματος, ανεξάρτητα από την κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν, μπορούν να εργαστούν ως Καθηγητές Φυσικής Αγωγής, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια, τόσο σε δημόσια όσο και σε ιδιωτικά σχολεία. Επίσης, μπορούν να ιδρύσουν ιδιωτικές επιχειρήσεις γυμναστηρίων ή να εργαστούν σαν προπονητές σε ομάδες ή σε προγράμματα αθλητισμού για όλους που υλοποιούνται από διάφορους φορείς κλπ. Ωστόσο, ανάλογα με την κατεύθυνση και την ειδικότητα που παρακολουθούν, προετοιμάζονται ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις διαφορετικών τομέων κι επαγγελμάτων.

Όσοι έχουν ακολουθήσει την Κατεύθυνση του Αγωνιστικού Αθλητισμού μπορούν:

 • να απασχοληθούν ως προπονητές επαγγελματικών και ερασιτεχνικών ομάδων σε διάφορα αθλήματα,
 • ως προπονητές φυσικής κατάστασης επαγγελματικών ομάδων,
 • ενώ μπορούν να απασχοληθούν σε αθλητικές κατασκηνώσεις,
 • σε φυσικοθεραπευτήρια και άλλα εργαστήρια.

Όσοι έχουν επιλέξει την Κατεύθυνση της Φυσικής δραστηριότητας και υγείας, μπορούν:

 • σε σχολές χορών,
 • συλλόγους παραδοσιακών χορών,
 • σε βρεφονηπιακούς σταθμούς,
 • ιδιωτικά νηπιαγωγεία,
 • παιδότοπους κλπ.

Όσοι έχουν επιλέξει την Κατεύθυνση Παιδαγωγικών - Ειδικής Αγωγής μπορούν να εργαστούν σε σχολεία ειδικής αγωγής, όπως σε σχολές κωφών, τυφλών κτλ

Τέλος όσοι επέλεξαν την Κατεύθυνση της Υγείας, Αναψυχής και Οργάνωσης - Διοίκησης και σύμφωνα πάντα με τις γνώσεις που διαθέτουν μπορεί να εργαστούν:

 • ως στελέχη σε αθλητικούς συλλόγους κι ενώσεις ,
 • σε αθλητικά κέντρα,
 • στάδια και γυμναστήρια,
 • σε ξενοδοχεία με προγράμματα άθλησης-animation,
 • σε ιδιωτικά αθλητικά clubs,
 • σε προγράμματα μαζικού αθλητισμού.
 • σε εταιρείες αθλητικού μάνατζμεντ, μάρκετινγκ, διαφήμισης, χορηγιών κ.α..

Εργαστήρια

Τα εργαστήρια είναι μικρότερες ακαδημαϊκές μονάδες και λειτουργούν στο Τμήμα τα εξής εργαστήρια:

 • Εργαστήριο Αναπτυξιακής Ιατρικής και Ειδικής Αγωγής που εδρεύει στις νέες εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Φ.Α.Α. στη Θέρμη (κεντρικό κτίριο)
 • Εργαστήριο Αθλητιατρικής που εδρεύει στις Νέες εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Φ.Α.Α. στη Θέρμη (κεντρικό κτίριο)
 • Εργαστήριο Αθλητικής Ψυχολογίας που εδρεύει στις Εγκαταστάσεις Τ.Ε.Φ.Α.Α. στη Θέρμη (κτίριο Ε)
 • Εργαστήριο Ανθρωπιστικών Ερευνών που εδρεύει στις Εγκαταστάσεις Τ.Ε.Φ.Α.Α. στη Θέρμη (κτίριο Δ)
 • Εργαστήριο Βιοκινητικής που εδρεύει στις Εγκαταστάσεις Τ.Ε.Φ.Α.Α. στη Θέρμη (κτίριο Α)
 • Εργαστήριο Εργοφυσιολογίας-Εργομετρίας που εδρεύει στις Νέες εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Φ.Α.Α. στη Θέρμη (κεντρικό κτίριο)
 • Εργαστήριο Μάθησης και Ελέγχου της Κίνησης  που εδρεύει στις Εγκαταστάσεις Τ.Ε.Φ.Α.Α. στη Θέρμη (κτίριο Γ)
 • Εργαστήριο Προπονητικής και Αθλητικής Απόδοσης που εδρεύει στις Εγκαταστάσεις Τ.Ε.Φ.Α.Α. στη Θέρμη (κτίριο Α)
 • Εργαστήριο Υγιεινής και Διατροφής Αθλουμένων που εδρεύει στις Νέες εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Φ.Α.Α. στη Θέρμη (κεντρικό κτίριο)

Η βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Φ.Α.Α

Η βιβλιοθήκη του Τμήματος λειτουργεί ως περιφερειακή βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ. και στεγάζεται στις νέες εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Φ.Α.Α. στη Θέρμη (κεντρικό κτίριο). Λειτουργεί με βάση τον κανονισμό που έχει ψηφισθεί από τη Γ.Σ του Τμήματος, προκειμένου να συμβάλλει στην εύρυθμη διακίνηση πληροφοριών και υλικού. Η βιβλιοθήκη περιλαμβάνει βιβλία και περιοδικά ταξινομημένα με το σύστημα της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου (LC). Διαθέτει 5000 βιβλία ελληνικά και ξενόγλωσσα σε αντικείμενα της αθλητικής επιστήμης, καθώς και περισσότερες από 3500 μεταπτυχιακές διατριβές και διπλωματικές εργασίες.

Ο μεγαλύτερος όγκος των βιβλίων είναι στην αγγλική γλώσσα, αλλά υπάρχουν πολλά στην ελληνική και στη γερμανική γλώσσα. Επίσης, διαθέτει 54 τίτλους αναγνωρισμένου κύρους επιστημονικών περιοδικών στα οποία είναι συνδρομητής

Sport Discus

Η Κεντρική Βιβλιοθήκη προσφέρει τη δυνατότητα αναζήτησης πληροφοριών αθλητικού περιεχομένου μέσω του Sport Discus. Πρόκειται για μια διεθνή βάση δεδομένων, η οποία περιλαμβάνει υλικό από περιοδικά, βιβλία, συνέδρια, συμπόσια κ.ά. που έχουν σχέση με όλες τις πτυχές της αθλητικής επιστήμης. Δημιουργήθηκε από το Αθλητικό Κέντρο Πληροφορικής στο Οντάριο του Καναδά και συνεργάζεται με διεθνείς βιβλιοθήκες και κέντρα πληροφοριών που είναι μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Αθλητικών Πληροφοριών. Καλύπτει υλικό από το 1975 ως σήμερα σε αντικείμενα, όπως αναψυχή, φυσική αγωγή, αθλητιατρική, φυσιολογία της άσκησης, αθλητικές εγκαταστάσεις, αθλητική ψυχολογία, ιστορία της άθλησης, αθλητική προπόνηση, coaching, φυσική κατάσταση, βιοκινητική, εξοπλισμός και αθλητισμός για ειδικές κατηγορίες πληθυσμού.

Κατευθύνσεις

Ενώ το πτυχίο είναι ενιαίο, η κατεύθυνση ορίζεται από τα μαθήματα της ειδικότητας και από τα επιλεγόμενα μαθήματα από την Oμάδα 3.

Η κατεύθυνση «Αγωνιστικός αθλητισμός» περιλαμβάνει 22 ειδικότητες και αφορούν στον αγωνιστικό αθλητισμό

 Η κατεύθυνση «Αναψυχή, Αθλητικός Τουρισμός και Υγεία» περιλαμβάνει 4 ειδικότητες:

α) Υπαίθριες Αθλητικές Δραστηριότητες και Αθλητικός Τουρισμός,

β) Αθλητικές Δραστηριότητες Κλειστού Χώρου (fitness),

γ) Ελληνικός Παραδοσιακός Χορός και

δ) Ειδική Φυσική Αγωγή - Θεραπευτική Γυμναστική.

Η Κατεύθυνση θα δηλώνεται από τους φοιτητές στο τέλος του 4 ου εξαμήνου σπουδών.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

1. Τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) Θεσσαλονίκης και Σερρών της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 το αναμορφωμένο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τίτλο «Ανθρώπινη Απόδοση και Υγεία», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν.3685/08 (Φ.Ε.Κ. 148, τ.Α’/16-8-2008). Τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλονίκης. Το πρόγραμμα είναι αυτοχρηματοδοτούμενο.

2. Τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) Θεσσαλονίκης της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τίτλο «Άθληση και Υγεία», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν.3685/08 (Φ.Ε.Κ. 148, τ.Α’/16-8-2008). Τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος αναλαμβάνει για τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας του το Τμήμα Ιατρικής. Το πρόγραμμα είναι αυτοχρηματοδοτούμενο.

3. Από το Σεπτέμβριο του 2004 λειτουργεί στο Τ.Ε.Φ.Α.Α. Θεσσαλονίκης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη «Φυσική Δραστηριότητα και Ποιότητα Ζωής».

Φοίτηση

Το πρόγραμμα σπουδών είναι διαρθρωμένο σε οκτώ εξάμηνα που είναι και ο ελάχιστος χρόνος για την απόκτηση του πτυχίου. Σύμφωνα με το νόμο, το πρόγραμμα σπουδών είναι ενδεικτικό και όχι υποχρεωτικό. Αυτό σημαίνει ότι οι φοιτητές  μπορούν να παρακολουθήσουν ένα μάθημα σε όποιο εξάμηνο των σπουδών τους επιθυμούν (αρκεί το μάθημα να προσφέρεται στο συγκεκριμένο εξάμηνο). Ωστόσο, η παρακολούθηση των μαθημάτων στα συνιστώμενα εξάμηνα εξασφαλίζει την ομαλότερη δυνατή ροή του προγράμματος, τόσο για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες όσο και για το Τμήμα.

Ο τρόπος αξιολόγησης των φοιτητών σε ένα μάθημα αποφασίζεται από τον υπεύθυνο του μαθήματος και μπορεί να περιλαμβάνει εργασίες, ενδιάμεσες εξετάσεις, δοκιμασίες και τελική εξέταση. Οι εξετάσεις μπορεί να είναι γραπτές, προφορικές ή πρακτικές. Προβιβάσιμος βαθμός θεωρείται το πέντε.

Οι τελικές εξετάσεις διενεργούνται σε τρεις περιόδους: (1η) Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, (2η) Ιουνίου και (3η) Σεπτεμβρίου. Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου εξετάζονται την 1η και 3η περίοδο, ενώ τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου τη 2η και 3η περίοδο. Με την ολοκλήρωση οκτώ εξαμήνων σπουδών, οι φοιτητές δικαιούνται να εξετάζονται σε κάθε μάθημα και στις τρεις περιόδους.

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος, στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της και με γνώμονα τις μελλοντικές ανάγκες του καθηγητή Φυσικής Αγωγής, αποφάσισε ότι το Πρόγραμμα Σπουδών για τους φοιτητές που θα εισάγονται από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 και μετά, παρουσιάζεται παρακάτω.

Το πρόγραμμα αποτελείται από πέντε ομάδες μαθημάτων, με διαφορετικά χαρακτηριστικά η κάθε μία.

Ομάδα 1: Υποχρεωτικά θεωρητικά μαθήματα. Η ομάδα αυτή αποτελείται από 15 μαθήματα που συνθέτουν τη θεωρητική βάση στην οποία πρέπει να στηριχθεί ο μελλοντικός γυμναστής.

Ομάδα 2: Υποχρεωτικά μαθήματα εφαρμογής, ή πρακτικά μαθήματα. Η ομάδα αυτή αποτελείται από 24 μαθήματα και περιλαμβάνει τη διδακτική της παιδαγωγικής γυμναστικής, τη διδακτική της Φυσικής Αγωγής στην Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση, την αθλητική φυσικοθεραπεία, τους παραδοσιακούς χορούς και οκτώ από τα περισσότερο διαδεδομένα αθλήματα. Κάθε ένα από αυτά τα αντικείμενα διδάσκεται με τη μορφή πράξης και θεωρίας σε δύο εξάμηνα.

Ομάδα 3: Μαθήματα κατεύθυνσης. Η ομάδα αυτή αποτελείται από 30 μαθήματα (16 μαθήματα για την κατεύθυνση αγωνιστικός αθλητισμός και 14 μαθήματα για την κατεύθυνση αναψυχή, αθλητικός τουρισμός και υγεία). Ο φοιτητής επιλέγει από τα προσφερόμενα μαθήματα της κατεύθυνσης που έχει επιλέξει 3 μαθήματα στο 5ο εξάμηνο και 3 μαθήματα στο 6ο εξάμηνο. Εφόσον ο φοιτητής/-τρια δεν παρακολουθήσει τα μαθήματα κατεύθυνσης στα εξάμηνα που διδάσκονται, θα μπορεί εκ νέου να τα παρακολουθήσει μόνο στο 9ο και 10ο εξάμηνο ως επί πτυχίω φοιτητής/-τρια.

Ομάδα 4: Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής. Η ομάδα αυτή αποτελείται από 52 μαθήματα από τα οποία ο φοιτητής επιλέγει 5 μαθήματα (2 θεωρητικά – 3 εφαρμογής). Ειδικότερα, επιλέγει 2 μαθήματα στο 4ο εξάμηνο (1 μάθημα θεωρητικό και 1 μάθημα εφαρμογής) και 3 μαθήματα στο 7ο εξάμηνο (1 μάθημα θεωρητικό και 2 μαθήματα εφαρμογής). Η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας στο 7ο εξάμηνο αντιστοιχεί με 3 μαθήματα ελεύθερης επιλογής και οι φοιτητές που εκπονούν διπλωματική εργασία δε χρειάζεται να παρακολουθήσουν μαθήματα ελεύθερης επιλογής στο 7ο εξάμηνο (είτε θεωρητικά είτε εφαρμογής). Εφόσον ο φοιτητής/-τρια δεν παρακολουθήσει τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής του 4ου εξαμήνου, θα μπορεί εκ νέου να τα παρακολουθήσει μόνο στο 7ο εξάμηνο.

Ομάδα 5: Μαθήματα Ειδικότητας. Κάθε φοιτητής - φοιτήτρια είναι υποχρεωμένος να επιλέξει μία ειδικότητα, που αποτελείται από δύο 9ωρα μαθήματα σε κάθε εξάμηνο του 4ου έτους.

Οι φοιτητές που έχουν εισαχθεί ως αθλητές, είναι υποχρεωμένοι να επιλέξουν την ειδικότητα του αθλήματός τους. Προκειμένου να παρακολουθήσει ένας φοιτητής μία ειδικότητα, θα πρέπει να έχει περάσει το 50% των θεωρητικών μαθημάτων κορμού. Από την τελευταία διάταξη εξαιρούνται οι εισακτέοι του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015.

Συνολικά ο φοιτητής/-τρια θα πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς πενήντα δύο (52) μαθήματα για τη λήψη του πτυχίου του:

 • 15 υποχρεωτικά θεωρητικά μαθήματα
 •  24 υποχρεωτικά μαθήματα εφαρμογής
 •  6 μαθήματα κατεύθυνσης
 •  5 μαθήματα ελεύθερης επιλογής
 •  2 μαθήματα ειδικότητας