Τ.Ε.Φ.Α.Α. Αθηνών - Κ.Π.Α.

Ιστορικά

Το 1982, η Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ελλάδα υπέστη μία ριζική αναμόρφωση σε όλες τις πλευρές της, περιλαμβανομένων του ρόλου των Πανεπιστημίων, την οργανωτική τους δομή, τη δομή και το περιεχόμενο των προγραμμάτων σπουδών κλπ. Μέρος αυτής της αναμόρφωσης αφορούσε στην αναβάθμιση της επαγγελματικής προετοιμασίας των καθηγητών Φυσικής Αγωγής σε επίπεδο Πανεπιστημιακών Σπουδών. Για αυτό το λόγο, εγκαθιδρύθηκαν Τμήματα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης-Σερρών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, και Πανεπιστήμιο της Θράκης. Τα τμήματα αυτά δεν ανήκουν σε Πανεπιστημιακές Σχολές -είναι ανεξάρτητα και υπόκεινται στο καθεστώς Πανεπιστημιακής Σχολής.

Εισαγωγικά

Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως θεματοφύλακας των ολυμπιακών παραδόσεων και εστία έρευνας και αθλητικής παιδείας, έχει έμβλημα που συμβολίζει την ενότητα αγώνα και πολιτισμού. Η σφραγίδα του φέρει την παράσταση τού θεού αγώνα, όπως εμφανίζεται σε αρχαίο νόμισμα τού 4ου αιώνα, το δε χρώμα της τηβέννου του είναι κεραμιδί, για να εκφράζει αφενός την ελληνική αρχαιότητα, που ενέπνευσε και διαμόρφωσε την αθλητική ιδέα, και αφετέρου το γήϊνο στοιχείο από το οποίο αντλεί τη δύναμή του το σώμα.

Αθλητικές Εγκαταστάσεις

Στις εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Φ.Α.Α. υπάρχουν:

 • υπαίθρια γήπεδα για την καλαθοσφαίριση, πετοσφαίριση, χάντμπολ,
 • πισίνα για το θαλάσσιο αθλητισμό,
 • αίθουσες πολλαπλών χρήσεων για τη γυμναστική, τη ρυθμική γυμναστική και τους παραδοσιακούς χορούς.
 • Υπάρχει επίσης στίβος για αγωνίσματα δρόμου, γήπεδα για τα αντίστοιχα αγωνίσματα, και το ποδόσφαιρο. 

Αποστολή

Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού έχει ως αποστολή:

 • Να καλλιεργεί και να προάγει την Επιστήμη της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού με βασική και εφαρμοσμένη έρευνα.
 • Να παρέχει στους πτυχιούχους του τα απαραίτητα εφόδια, που θα εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.
 • Να συμβάλλει στην πρόοδο του Ελληνικού Αθλητισμού και ταυτόχρονα να καλλιεργεί και να διαδίδει στο λαό την Αθλητική Ιδέα.
 • Να συμβάλλει στη συνειδητοποίηση από το λαό της σημασίας της Φυσικής Αγωγής ως βασικού παράγοντα για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής.

Βιβλιοθήκη

Η βιβλιοθήκη του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, είναι μια από τις δώδεκα κύριες βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου της Αθήνας. Τοποθετημένη στον κύριο χώρο των εγκαταστάσεων του τμήματος, διευθύνεται από την επιτροπή βιβλιοθήκης και από έναν πλήρως-εκπαιδευμένο βιβλιοθηκάριο. Είναι ανοικτή από τις 9:00 έως τις 15:00, στις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας. 

 • Οι περισσότεροι τίτλοι είναι στα αγγλικά και ταξινομούνται ανά συντάκτη και θέμα.
 • Περιέχει 15.000 βιβλία και είναι συνδρομητής σε 200 περιοδικά και επιθεωρήσεις.
 • Διαθέτει 50 θέσεις αναγνωστηρίου, καθώς και δυνατότητα αναζήτησης μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.
 • Τα υλικά βιβλιοθήκης μπορούν να αναζητηθούν μέσω των τερματικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών που λειτουργούν σε τοπικό δίκτυο LAN.
 • Η βιβλιοθήκη συνδέεται με το Διαδίκτυο μέσω του δικτύου AtlasNet που χρησιμοποιείται από το Πανεπιστήμιο της Αθήνας και επομένως στις διεθνείς βάσεις δεδομένων και τις βιβλιοθήκες.

Εξέλιξη

Το πτυχίο του τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού επιτρέπει στους πτυχιούχους:

 • να διδάξουν τη Φυσική Αγωγή στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση,
 • να εργαστούν ως εκπαιδευτές Φυσικής Αγωγής  και προπονητές
 • και να αναζητήσουν άλλες ευκαιρίες σταδιοδρομίας για τις οποίες η γνώση και οι δεξιότητες που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια του τετραετούς προγράμματος σπουδών είναι απαραίτητες.

Το πτυχίο έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει μια βάση, για όσους επιθυμούν να ακολουθήσουν μεταπτυχιακές σπουδές σχετικές με τις επιστήμες Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Όλα τα  προπτυχιακά μαθήματα διεξάγονται στα Ελληνικά.

Εργαστήρια

Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού συμμετέχει ενεργά στην έρευνα της Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Τα εργαστήρια Εργοφυσιολογίας, Αθλητικής Βιομηχανικής, Αθλητιατρικής, Κινητικής Συμπεριφοράς -  Αθλητικής Ψυχολογίας,  Προσαρμοσμένης Σωματικής Δραστηριότητας και Φυσικοθεραπείας, συμμετέχουν πολύ ενεργά στην έρευνα. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές είναι διαθέσιμοι στους φοιτητές σε όλα τα εργαστήρια και η Σχολή έχει απευθείας σύνδεση με τους κεντρικούς υπολογιστές του Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Πανεπιστήμιο, μέσω της διδασκαλίας και της εργαστηριακής – βιωματικής εκπαίδευσης,  διαμορφώνει τους φοιτητές σε ακαδημαϊκούς πολίτες. Επίσης, μέσω της έρευνας,  επωμίζεται την παραγωγή νέας γνώσης η οποία τροφοδοτεί τη διδασκαλία με τους καρπούς της επιστήμης και πολλές φορές βοηθά την κοινωνία να αναπτύσσεται για το καλό του ατόμου και του συνόλου.

Κάτω από την ομπρέλα της Σχολής λειτουργεί ένα Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών και δύο Μεταπτυχιακά Προγράμματα, τα οποία προσφέρονται στους φοιτητές χωρίς δίδακτρα. Τα παραπάνω Προγράμματα Σπουδών πραγματεύονται πεδία που καλύπτουν όλο το εύρος της Αθλητικής Επιστήμης χωρίς την καταβολή διδάκτρων φοίτησης, ενώ η εισαγωγή σε αυτά γίνεται με αξιοκρατικά, αντικειμενικά κριτήρια.

Διδακτορικός Κύκλος Σπουδών

Οι Διδακτορικές Σπουδές της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνονται και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4485/2017 και του εν γένει θεσμικού πλαισίου όπως κάθε φορά ισχύει. Αποσκοπούν στην προαγωγή της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.), το οποίο πιστοποιεί την εκπόνηση πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και την ουσιαστική συνεισφορά του/της κατόχου της στην εξέλιξη της γνώσης στον αντίστοιχο επιστημονικό κλάδο.

Μεταπτυχιακός Κύκλος Σπουδών

Η Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προσφέρει στους φοιτητές δύο Μεταπτυχιακά Προγράμματα, τα οποία λειτουργούν χωρίς δίδακτρα:

 • Το Πρόγραμμα "Βιολογία της Άσκησης"

 • Το Πρόγραμμα "Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός"

Η παρακολούθηση μαθημάτων, εργαστηρίων και υπαίθριων δραστηριοτήτων είναι υποχρεωτική. Κάθε έτος στο τέλος της Άνοιξης προκηρύσσονται και από τα δύο προγράμματα θέσεις υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών ανά γνωστικό αντικείμενο. Η εισαγωγή και στα δύο προγράμματα γίνεται με αξιοκρατικά, αντικειμενικά κριτήρια. Τα αποτελέσματα της εισαγωγικής διαδικασίας εγκρίνονται από τις συντονιστικές επιτροπές των Προγραμμάτων και τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης της Σχολής και γνωστοποιούνται στους υποψηφίους το μήνα Σεπτέμβρη. Τα μαθήματα άρχονται τις πρώτες ημέρες του Οκτωβρίου. Το ακαδημαϊκό έτος είναι οργανωμένο σε δύο εξάμηνα.

Προπτυχιακές Σπουδές

Η Σχολή και το ομώνυμο Τμήμα χορηγεί ενιαίο πτυχίο στην «Επιστήμη της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού». Όλοι οι φοιτητές εκπαιδεύονται σε ενιαία βάση, καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους, προκειμένου να ανταποκριθούν:

α) Στη διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, στα αθλητικά και πολιτιστικά σωματεία, στα γυμναστήρια και στους χώρους αναψυχής.

β) Στη διεύθυνση και εποπτεία γυμναστηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων και ως σύμβουλοι ή συνεργάτες σε αθλητικούς οργανισμούς ή άλλους φορείς.
Το ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Σπουδών (ΠΠΣ) διαρκεί τουλάχιστον οκτώ (8) εξάμηνα, στη διάρκεια των οποίων οι φοιτητές υποχρεούνται στη συμπλήρωση του-λάχιστον 120 διδακτικών μονάδων (ΔΜ) και 240 πιστωτικών μονάδων (ΠΜ) για την απόκτηση πτυχίου, και περιλαμβάνει:
• Υποχρεωτικά Μαθήματα,
• Κατ’ επιλογή Μαθήματα,
• Κατ’ επιλογή Υποχρεωτικά Μαθήματα, τα οποία είναι μαθήματα επιλογής για όλους τους φοιτητές, αλλά καθίστανται υποχρεωτικά όταν αναφέρονται σε   Ειδικεύσεις,
• Πρακτική Εξάσκηση,
• Εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας

Δίπλωμα ειδίκευσης

Το Δίπλωμα Ειδίκευσης δεν είναι υποχρεωτικό για την απόκτηση πτυχίου. Οι φοιτητές μπορούν να αποκτήσουν πτυχίο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού αντικαθιστώντας τις Διδακτικές και Πιστωτικές Μονάδες των μαθημάτων Ειδίκευσης με αντίστοιχο αριθμό από μαθήματα ελεύθερης επιλογής. Το Δίπλωμα Ειδίκευσης χορηγείται:


α) Στην Προπονητική των Αθλημάτων τα οποία καλύπτονται από το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών. Αποτελεί φυσική συνέχεια της εκπαίδευσης των φοιτητών στο πλαίσιο των αθλητικών δραστηριοτήτων και κινητικών δεξιοτήτων που έχουν σχέση με τη μεγιστοποίηση της αθλητικής απόδοσης.

β) Στα γνωστικά Πεδία Ευρωστία & Υγεία (Τομέας Αθλητιατρικής και Βιολογίας της Άσκησης), Προσαρμοσμένη Κινητική Αγωγή (Τομέας Θεωρητικών Επιστημών), Ελληνικός Παραδοσιακός Χορός και Ορχηστική (Τομέας Γυμναστικής & Χορού) και Αθλητικής Διοίκησης, (Τομέας Θεωρητικών Επιστημών).
Για την απόκτηση διπλώματος Ειδίκευσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση τουλάχιστον 18 Διδακτικών Μονάδων (36 Πιστωτικών Μονάδων), οι οποίες προκύπτουν από την επιτυχή παρακολούθηση έξι (6) έως εννέα (9), προβλεπόμενων από τον Οδηγό Σπουδών, κατ’ επιλογή υποχρεωτικών μαθημάτων.
 

Απαιτούμενες προϋποθέσεις εγγραφής σε ειδίκευση
Οι Ειδικεύσεις που αναγράφονται στο Πρόγραμμα Σπουδών προσφέρονται υπό την αίρεση ότι υπάρχει μέλος ή μέλη ΔΕΠ τα οποία διδάσκουν τουλάχιστον το 50% των μαθημάτων της Ειδίκευσης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή ενός φοιτητή σε μια από τις προσφερόμενες ειδικεύσεις αποτελεί η επιτυχής περάτωση τουλάχιστον 15 οποιωνδήποτε υποχρεωτικών μαθημάτων του Προγράμματος.

1.Η Γενική Συνέλευση του αντίστοιχου Τομέα θέτει δέσμη από τέσσερα συγκεκριμένα και επιτυχώς περατωμένα μαθήματα ως επί πλέον προϋπόθεση για την παρακολούθηση κάθε Ειδίκευσης (τρία από αυτά πρέπει να είναι από τον κατάλογο των υποχρεωτικών, ενώ το τέταρτο μάθημα μπορεί να είναι από τον κατάλογο μαθημάτων επιλογής. Τα τρία αυτά υποχρεωτικά μαθήματα δύνανται να εμπεριέχονται ήδη στον κατάλογο των 15 υποχρεωτικών προαπαιτούμενων μαθημάτων). Τυχόν επιπλέον κριτήρια εισαγωγής αποφασίζονται από τον οικείο Τομέα και ανακοινώνονται στους υποψηφίους τουλάχιστον ένα έτος πριν την εφαρμογή τους. Ο κατάλογος με τους εγγεγραμμένους σε μια Ειδίκευση φοιτητές αναρτάται από το υπεύθυνο μέλος ΔΕΠ
στην ηλεκτρονική τάξη (e-class) και κατατίθεται στη Γραμματεία της Σχολής εντός ενός μήνα από την έναρξη των μαθημάτων.


Πρόσθετο δίπλωμα ειδίκευσης
Παρέχεται η δυνατότητα απόκτησης και δεύτερης κύριας Ειδίκευσης με απόφαση του
οικείου Τομέα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επέκταση του ελάχιστου χρόνου σπουδών τουλάχιστον κατά ένα (1) εξάμηνο.

Διατμηματική Αναγνώριση Μαθημάτων

Υπάρχει η δυνατότητα αναγνώρισης Διδακτικών και Πιστωτικών μονάδων για μαθήματα που παρακολούθησε ο φοιτητής σε άλλες Σχολές ή άλλα Τμήματα του ιδίου ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Για την αναγνώριση ενός μαθήματος χωρίς πρόσθετες υποχρεώσεις θα πρέπει, αφενός το μάθημα να προβλέπεται από το Πρόγραμμα Σπουδών και αφετέρου, να υπάρχει ουσιαστική κάλυψη τουλάχιστον του 75% των ωρών διδασκαλίας.

Πτυχιακή Εργασία

1. Η πτυχιακή εργασία είναι υποχρεωτική και εκπονείται στο πλαίσιο της ειδίκευσης του φοιτητή ή σε άλλο γνωστικό αντικείμενο-πεδίο (συνδυασμός μαθημάτων) της απολύτου επιλογής του μετά από συνεννόηση με τον επιβλέποντα καθηγητή.

2. Η πτυχιακή εργασία είναι ατομική. Σε ειδικές όμως περιπτώσεις (π.χ. πειραματική έρευνα) είναι δυνατόν να εκπονηθεί με τη συνεργασία μέχρι τριών (3) φοιτητών κατά την κρίση του επιβλέποντα καθηγητή.

3. Η πτυχιακή εργασία έχει διδακτικό βάρος 4 Διδακτικών ή 8 Πιστωτικών Μονάδων και αποτελεί προϋπόθεση απόκτησης πτυχίου και όχι εκπλήρωσης των απαιτήσεων του συνόλου των 18 ΔΜ ή 36 ΠΜ της Ειδίκευσης. Σε περιπτώσεις ομαδικής εργασίας, οι φοιτητές παίρνουν τις ίδιες διδακτικές ή πιστωτικές μονάδες (4 ή 8), όπως προβλέπεται και στις ατομικές εργασίες.

4. Σε περίπτωση 2ης ειδίκευσης δεν απαιτείται 2η πτυχιακή εργασία.

5. Για την έναρξη εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας, ο φοιτητής υποχρεούται να καταθέσει στον επιβλέποντα καθηγητή τρεις (3) γραπτές εργασίες από τις μέχρι τότε σπουδές του.

6. Η εξοικείωση του φοιτητή με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και η διαπιστωμένη γνώση των εφαρμογών κειμενογράφου (π.χ. word), υπολογιστικών φύλλων (π.χ. excel) και δημόσιων παρουσιάσεων3 (π.χ. pοwerpoint) θεωρείται απαραίτητη. Κριτήριο διαπίστευσης αποτελεί και η επιτυχής περάτωση του μαθήματος ΘΕ-147επ ‘Πληροφορική στη Φυσική Αγωγή’. Επίσης, συνιστάται η γνώση ξένης γλώσσας (κατά προτίμηση αγγλικά).

7. Στο πλαίσιο της τετραετούς υποχρεωτικής φοίτησης, η διαδικασία της πτυχιακής εργασίας αρχίζει τυπικά τον Οκτώβριο (7ο εξάμηνο) και η κατάθεσή της στον επιβλέποντα καθηγητή γίνεται, το αργότερο στο τέλος Μαΐου (8ου εξαμήνου), ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος για την αξιολόγησή της και τη δημόσια υποστήριξη. Σε περίπτωση που η πτυχιακή εργασία αρχίσει τον Φεβρουάριο τρέχοντος έτους, η κατάθεση της περατω-
μένης εργασίας μπορεί να γίνει στον επιβλέποντα καθηγητή στο τέλος Αυγούστου του ιδίου έτους.

8. Μετά την ολοκλήρωση της πτυχιακής του εργασίας, ο φοιτητής υποχρεούται να την υποστηρίξει δημοσίως στον Τομέα που ανήκει η Ειδίκευση, εντός της τρέχου σας εξεταστικής περιόδου. Φοιτητές οι οποίοι δεν παρακολουθούν κάποια Ειδίκευση υποχρεούνται να υποστηρίξουν δημόσια την πτυχιακή τους εργασία στην ανάλογη διαδικασία την οποία ορίζει ο Τομέας στον οποίο ανήκει ο επιβλέπων καθηγητής.

9. Μετά τη δημόσια υποστήριξη, η πτυχιακή εργασία αξιολογείται από τον επιβλέποντα καθηγητή με βάση το δεκαδικό βαθμολογικό σύστημα, με το δέκα (10) να αντιστοιχεί στο άριστα.

10. Το πλήρες κείμενο της πτυχιακής εργασίας κατατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στη
Βιβλιοθήκη της Σχολής. Ο επιβλέπων καθηγητής και ο βιβλιοθηκονόμος μεριμνούν, με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού και άλλων μέσων, για την καταπολέμηση συμπεριφορών λογοκλοπής. Οι φοιτητές οι οποίοι υποπίπτουν σε παράπτωμα λογοκλοπής ή συναφή αντιδεοντολογική πρακτική τιμωρούνται ύστερα από εισήγηση του οικείου Τομέα 2,3 Ισχύει για τους νέο εγγραφέντες φοιτητές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑ στον οποίο εκπονήθηκε η πτυχιακή και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής.

11. Μετά την επιτυχή αξιολόγηση της πτυχιακής εργασίας, ο επιβλέπων καθηγητής συμπληρώνει και καταθέτει στη Γραμματεία ειδικό έντυπο με τον βαθμό και τον τίτλο της εργασίας, το οποίο έχει προηγουμένως υπογραφεί από τον Διευθυντή του Τομέα και τον Βιβλιοθηκονόμο σε ό,τι αφορά την επιβεβαίωση εκπλήρωσης της υποχρέωσης για δημόσια υποστήριξη και για κατάθεση ολόκληρου του κειμένου στη Βιβλιοθήκη, αντίστοιχα.