Προκαταρκτικές εξετάσεις πυροσβεστικής ακαδημίας

Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ), οι οποίες περιλαμβάνουν υγειονομικές εξετάσεις, αθλητικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες (TESTS), που διενεργούνται με μέριμνα του Επιτελείου Α.Π.Σ.

Οδηγίες για τη συμμετοχή στις Προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ)

 1. Με την έκδοση της παρούσας προκήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, ο υπερσύνδεσμος της οποίας (link) επισυνάπτεται με την προκήρυξη κατά την ανάρτησή της στην επίσημη ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος (www.fireservice.gr).
 2. Στην αίτηση συμμετοχής, ο ενδιαφερόμενος επιλέγει τη σχολή/ες της Πυροσβεστικής Ακαδημίας για την/ις οποία/ες επιθυμεί να διαγωνιστεί, τον τρόπο εισαγωγής του (από ΓΕΛ, ΕΠΑΛ ή με το 10% των προηγούμενων ετών), αν ανήκει σε ειδική κατηγορία, όπως αυτές περιγράφονται στο Κεφ. Γ, καθώς και αν προτίθεται να συμμετέχει στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ) του Πυροσβεστικού Σώματος ή ετέρας αρχής (ΕΛ.ΑΣ., Ένοπλες Δυνάμεις, Λ.Σ.). Στη συνέχεια ο ενδιαφερόμενος εκτυπώνει εις διπλούν το αποδεικτικό υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης.
 3. Στη συνέχεια, ο ενδιαφερόμενος μεταβαίνει στη Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού (ΔΙΠΥΝ), στα έδρα της οποία βρίσκεται η κατοικία του, ώστε να παρουσιαστεί στην Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολογητικών και να καταθέσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, να αναστημομετρηθεί και να παραλάβει το δελτίο υγειονομικής εξέτασης – παραπεμπτικό σημείωμα. Οι ημερομηνίες και ώρες προσέλευσης, καθώς και περαιτέρω λεπτομέρειες, ορίζονται στο Κεφ. Δ της παρούσης.
 4. Με την παραλαβή του δελτίου υγειονομικής εξέτασης – παραπεμπτικού σημειώματος, ο υποψήφιος μεταβαίνει σε Κρατικό ή Στρατιωτικό Νοσοκομείο για να υποβληθεί στις υγειονομικές εξετάσεις που αναφέρονται στο παραπεμπτικό σημείωμα (Κεφ. ΣΤ παρ. 2).
 5. Η εξέταση στις προκαταρκτικές εξετάσεις θα διαρκέσει τρεις ημέρες. Την πρώτη ο υποψήφιος θα εξεταστεί από την αρμόδια υγειονομική Επιτροπή, την δεύτερη θα υποβληθεί σε αθλητικές δοκιμασίες και την τρίτη σε ψυχοτεχνικές δοκιμασίες. Η ακριβής ημερομηνία, οι τόποι διενέργειας αυτών (εξεταστικά κέντρα) και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, θα καθορισθούν με το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων το οποίο θα αποσταλεί σε όλες τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Χώρας και θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος: www.fireservice.gr. Στα εξεταστικά κέντρα οι υποψήφιοι εισέρχονται χωρίς συνοδούς.
  Η ενημέρωση για το πρόγραμμα των ΠΚΕ γίνεται με ευθύνη των υποψηφίων.
  i) Κατά τις Υγειονομικές Εξετάσεις, ο υποψήφιος προσκομίζει στην αρμόδια επιτροπή το συμπληρωμένο και θεωρημένο δελτίο υγειονομικής εξέτασης, μαζί με την ακτινογραφία θώρακος και τις λοιπές εξετάσεις. Αν ο υποψήφιος έχει προβλήματα όρασης, οφείλει να φέρει διορθωτικά γυαλιά και όχι φακούς επαφής.
  ii) Στην Επιτροπή Αθλητικών Δοκιμασιών ο υποψήφιος θα παρουσιαστεί με αθλητική περιβολή της επιλογής του. Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή στις αθλητικές δοκιμασίες γίνεται αποκλειστικά με δική του ευθύνη.
  iii) Κατά τη διενέργεια των Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών ο υποψήφιος οφείλει να έχει μαζί του στυλό διαρκείας, μολύβι και γομολάστιχα.
  iv) Επισημαίνεται ότι σε όλες τις Επιτροπές του ΠΣ όπου παρουσιάζεται ο υποψήφιος οφείλει να προσκομίζει το δελτίο ταυτότητάς του, προκειμένου να διαπιστωθεί η ταυτοπροσωπία του. Σε διαφορετική περίπτωση δεν μπορεί να λάβει μέρος στις προκαταρκτικές εξετάσεις.
 6. Εάν ο υποψήφιος υποβληθεί στις ΠΚΕ των Παραγωγικών Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων ή των Σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και βρεθεί ικανός με τα κριτήρια του Πυροσβεστικού Σώματος, υποβάλλει βεβαίωση ικανότητας για το Πυροσβεστικό Σώμα, όπως ορίζεται στην παράγραφο 7 του Κεφαλαίου ΣΤ της παρούσας.