Σωματομετρικές Εξετάσεις

Κρίνονται ακατάλληλοι για είσοδο σε Πυροσβεστική Ακαδημία όσοι άνδρες έχουν ανάστημα μικρότερο από ένα μέτρο και εβδομήντα εκατοστά (1,70) και όσες γυναίκες έχουν ανάστημα μικρότερο από ένα μέτρο και εξήντα τρία εκατοστά (1,63).

Για την Πυροσβεστική Ακαδημία οι άντρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν, Δείκτη Μάζας Σώματος, (δηλαδή το πηλίκο του σωματικού βάρους τους σε χιλιόγραμμα προς το τετράγωνο του ύψους τους σε μέτρα), μεταξύ 19 – 27. Για τις γυναίκες ο Δείκτης Μάζας Σώματος πρέπει να είναι μεταξύ 18 – 25.

δΜΣ= βάρος (κιλά) / ύψος2 (μ.)

Η παρακάτω ηλεκτρονική φόρμα σε βοηθάει να βρείς τον δείκτη μάζας σώματος σου

δΜΣ 
 / 
 2

Παράδειγμα:
Ένας υποψήφιος με ύψος 1,75 μέτρα και βάρος 74 κιλά έχει ΔΜΣ 74/(1,75 χ 1,75) =24,16.
Επιπλέον, οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν κριτήρια ακουστικής και οπτικής οξύτητας και αντίληψης χρωμάτων τα οποία ποικίλουν ανάλογα με την σχολή που επιλέγει ο υποψήφιος.