Αθλητικές Δοκιμασίες για Πυροσβεστική Ακαδημία

Προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ)

Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ), οι οποίες περιλαμβάνουν υγειονομικές εξετάσεις, αθλητικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες (TESTS), που διενεργούνται με μέριμνα του Επιτελείου Α.Π.Σ.

Οι υποψήφιοι που κρίθηκαν ικανοί στις υγειονομικές εξετάσεις από την αρμόδια Επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος, παρουσιάζονται ενώπιον Επιτροπής Αθλητικών Δοκιμασιών σύμφωνα με το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων, με κατάλληλη αθλητική περιβολή και υποβάλλονται σε αθλητικές δοκιμασίες.

Όρια Αγωνισμάτων

Πυροσβεστική

πυροσβεστική

Δρόμος
100m

Δρόμος
1000m

Άλμα σε
ύψος

Άλμα σε
μήκος

Ρίψη σφαίρας
(7.275kg)
(M.O. δεξί -
αριστερό χέρι)

Μεταφορά ανά χέρι αλτήρα με
λαβή βάρους είκοσι πέντε (25)
κιλών έκαστος σε απόσταση
εκατό (100) μέτρων

Ανθυποπυραγοί 16'' 4'20'' 1.05m 3.60m 4.50m 50"
Πυροσβέστες 16'' 4'20'' 1.05m 3.60m 4.50m 50"

Οι περισσότεροι υποψήφιοι αγόρια και κορίτσια περνούν τις προκαταρτικές εξετάσεις μέσω της Σ.Σ.Α.Σ. δηλαδή μέσω στρατού. Άρα τα στατιστικά στοιχεία που παραθέτουμε αφορούν σχεδόν το σύνολο των υποψηφίων των ενστόλων επαγγελμάτων. (Στρατιωτικές Σχολές, Αστυνομία, Λιμενικό, Πυροσβεστική)

Από το 2002, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στις εξετάσεις για εισαγωγή σε όλες τις Στρατιωτικές Σχολές, άνδρες και γυναίκες. Η εισαγωγή τους γίνεται ανεξαρτήτως φύλου και ποσοστού θέσεων ανδρών ή γυναικών, μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Κατά συνέπεια, οι βάσεις για τα κορίτσια γίνονται πολύ πιο προσιτές απ’ ότι στα προηγούμενα χρόνια (αύξηση αριθμού θέσεων), αλλά το πρόβλημα μετατοπίζεται πλέον στα Αγωνίσματα.

Πιο συγκεκριμένα, οι προκαταρκτικές εξετάσεις που προβλέπονται για τους υποψηφίους, υπόκεινται σε ένα ενιαίο επιλογικό σύστημα που περιλαμβάνει Ψυχομετρικές Δοκιμασίες, Υγειονομικές Εξετάσεις και Αθλητικές Δοκιμασίες.

Οι υποψήφιοι που κρίνονται κατάλληλοι από τις υγειονομικές επιτροπές, περνούν στη συνέχεια στις Αθλητικές Δοκιμασίες.

Ακόμη κι αν η βαθμολογία των υποψηφίων στις Γραπτές Εξετάσεις υπερκαλύπτει τις βάσεις των Σχολών, εάν δεν περάσουν τα όρια των Αθλητικών Εξετάσεων, απορρίπτονται αυτομάτως. Οι επιδόσεις των υποψηφίων θα πρέπει να ξεπερνούν τα προκαθορισμένα κατώτατα όρια σε όλα τα αγωνίσματα.

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί, ότι δεν υφίσταται κανένας διαχωρισμός των ορίων επίδοσης μεταξύ αγοριών και κοριτσιών. Αυτό σημαίνει ότι τα όρια που ίσχυαν για τα αγόρια, ισχύουν πλέον και για τα κορίτσια. Έτσι, τον Ιούλιο του 2006, απέτυχε στις Αθλητικές Δοκιμασίες το 73,8%, τον Ιούλιο του 2007 το 78,7% και τον Ιούλιο του 2008 το 78,89% των εξεταζόμενων κοριτσιών (από τις 488 κοπέλες, κόπηκαν οι 385). Τον Ιούλιο του 2010, απέτυχε το 79,17% των κοριτσιών (από τις 725 κοπέλες, κόπηκαν οι 574), αλλά και στα αγόρια η στάση των εξεταστών έγινε αυστηρότερη.

Από την άνοιξη του 2022 η Πυροσβεστική προσέθεσε μια  νέα αθλητική δοκιμασία που αφορά φυσικά αγόρια και κορίτσια: Μεταφορά ανά χέρι αλτήρα με λαβή βάρους είκοσι πέντε (25) κιλών έκαστος σε απόσταση εκατό (100) μέτρων σε 50 δευτερόλεπτα χωρίς να έχουν το δικαίωμα να ακουμπήσουν τους αλτήρες ενδιάμεσα στο έδαφος έστω και για λίγο. 

Η αθλητική αυτή δοκιμασία προστέθηκε σαν αντίμετρο στην πτώση του ορίου ύψους από 1,70μ σε 1,63μ για τα κορίτσια. Φυσικά πρόκειται για ένα σαφώς δύσκολο εγχείρημα. 

Επομένως, γίνεται αντιληπτή η σημαντικότητα των Αθλητικών Εξετάσεων για την εισαγωγή των υποψηφίων στις Στρατιωτικές Σχολές.

σ.σ.: Η Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας για τα Λύκεια, τονίζει συγκεκριμένα ότι “Οι υποψήφιοι -ες, για να επιτύχουν τα όρια επίδοσης των αγωνισμάτων, καλό θα είναι να έχουν εκ των προτέρων κατάλληλα προετοιμασθεί”. 

Εικόνα
πιτες