ΑΘλήματα για γυναίκες - άντρες για στρατιωτικές σχολές στη μάχη της εισαγωγής

Από το 2002, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στις εξετάσεις για εισαγωγή σε όλες τις Στρατιωτικές Σχολές, άνδρες και γυναίκες. Η εισαγωγή τους γίνεται ανεξαρτήτως φύλου και ποσοστού θέσεων ανδρών ή γυναικών, μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Κατά συνέπεια, οι βάσεις για τα κορίτσια γίνονται πολύ πιο προσιτές απ’ ότι στα προηγούμενα χρόνια (αύξηση αριθμού θέσεων), αλλά το πρόβλημα μετατοπίζεται πλέον στα Αγωνίσματα.

Πιο συγκεκριμένα, οι προκαταρκτικές εξετάσεις που προβλέπονται για τους υποψηφίους, υπόκεινται σε ένα ενιαίο επιλογικό σύστημα που περιλαμβάνει Ψυχομετρικές Δοκιμασίες, Υγειονομικές Εξετάσεις και Αθλητικές Δοκιμασίες.

Οι υποψήφιοι που κρίνονται κατάλληλοι από τις υγειονομικές επιτροπές, περνούν στη συνέχεια στις Αθλητικές Δοκιμασίες.

Ακόμη κι αν η βαθμολογία των υποψηφίων στις Γραπτές Εξετάσεις υπερκαλύπτει τις βάσεις των Σχολών, εάν δεν περάσουν τα όρια των Αθλητικών Εξετάσεων, απορρίπτονται αυτομάτως. Οι επιδόσεις των υποψηφίων θα πρέπει να ξεπερνούν τα προκαθορισμένα κατώτατα όρια σε όλα τα αγωνίσματα.

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί, ότι δεν υφίσταται κανένας διαχωρισμός των ορίων επίδοσης μεταξύ αγοριών και κοριτσιών. Αυτό σημαίνει ότι τα όρια που ίσχυαν για τα αγόρια, ισχύουν πλέον και για τα κορίτσια. Έτσι, τον Ιούλιο του 2006, απέτυχε στις Αθλητικές Δοκιμασίες το 73,8%, τον Ιούλιο του 2007 το 78,7% και τον Ιούλιο του 2008 το 78,89% των εξεταζόμενων κοριτσιών (από τις 488 κοπέλες, κόπηκαν οι 385). Τον Ιούλιο του 2010, απέτυχε το 79,17% των κοριτσιών (από τις 725 κοπέλες, κόπηκαν οι 574), αλλά και στα αγόρια η στάση των εξεταστών έγινε αυστηρότερη.

Επομένως, γίνεται αντιληπτή η σημαντικότητα των Αθλητικών Εξετάσεων για την εισαγωγή των υποψηφίων στις Στρατιωτικές Σχολές.

σ.σ.: Η Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας για τα Λύκεια, τονίζει συγκεκριμένα ότι “Οι υποψήφιοι -ες, για να επιτύχουν τα όρια επίδοσης των αγωνισμάτων, καλό θα είναι να έχουν εκ των προτέρων κατάλληλα προετοιμασθεί”. 

Εικόνα
Ποσοστά αποτυχίας κοριτσιών στα αγωνίσματα για τις στρατιωτικές σχολές

Εμείς από την πλευρά μας, δεσμευόμαστε απέναντί σας, δηλώνοντάς σας ότι η εμπειρία των 36 ετών που διαθέτουμε έχοντας προετοιμάσει περισσότερους από 5.650 υποψηφίους, το ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό πρόγραμμά μας, καθώς και η επιτυχία όλων των παιδιών μας (σε ποσοστό 100% !), αποτελούν την εγγύηση και για τη δική σας επιτυχία. Και δεν μένουμε στα λόγια. Έχουμε για εσάς την απόλυτη διασφάλιση.

Σας υπογράφουμε ένα ιδιωτικό συμφωνητικό – συμβόλαιο, με το οποίο σας εγγυώμαστε την επιστροφή όλων των χρημάτων που μας καταβάλλετε, τώρα μάλιστα στο τριπλάσιο, για την ετήσια προετοιμασία του παιδιού σας, αν την ημέρα που θα εξετασθεί στα Αγωνίσματα κοπεί στα όρια.

Είμαστε οι μόνοι που παρέχουμε αυτή την απόλυτη διασφάλιση, ακριβώς επειδή είμαστε απόλυτα βέβαιοι για την επιτυχία του.

Όταν είσαι σίγουρος για την δουλειά σου δεν φοβάσαι να εγγυηθείς γι' αυτήν.

Εμείς από την πλευρά μας, δεσμευόμαστε απέναντί σας, δηλώνοντάς σας ότι η εμπειρία των 38 ετών που διαθέτουμε έχοντας προετοιμάσει περισσότερους από 5.950 υποψηφίους, το ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό πρόγραμμά μας, καθώς και η επιτυχία όλων των παιδιών μας (σε ποσοστό 100% !), αποτελούν την εγγύηση και για τη δική σας επιτυχία. Και δεν μένουμε στα λόγια. Έχουμε για εσάς την απόλυτη διασφάλιση.

Σας υπογράφουμε ένα ιδιωτικό συμφωνητικό – συμβόλαιο, με το οποίο σας εγγυώμαστε την επιστροφή όλων των χρημάτων που μας καταβάλλετε, τώρα μάλιστα στο τριπλάσιο, για την ετήσια προετοιμασία του παιδιού σας, αν την ημέρα που θα εξετασθεί στα Αγωνίσματα κοπεί στα όρια.

Είμαστε οι μόνοι που παρέχουμε αυτή την απόλυτη διασφάλιση, ακριβώς επειδή είμαστε απόλυτα βέβαιοι για την επιτυχία του.

Όταν είσαι σίγουρος για την δουλειά σου δεν φοβάσαι να εγγυηθείς γι' αυτήν.