Βάσεις Πολεμικής Αεροπορίας

Γενικό Λύκειο

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
 Σχολή Ικάρων Σ.Ι.
Σχολή Κατηγορία Βάση 2023 Επιστημονικό
πεδίο
Κωδικός
Μηχανογραφικού
Σ.Ι. Ιπτάμενοι Γενική Σειρά 16.125 2ο 821
Σ.Ι. Ιπτάμενοι Ειδ.Κατηγορία 3648/α 15.000 2ο 821
Σ.Ι. Ιπτάμενοι Ειδ.Κατηγορία 3648/β - 2ο 821
Σ.Ι. Μηχανικοί Γενική Σειρά 18.290 2ο 826
Σ.Ι. Μηχανικοί Ειδ.Κατηγορία 3648/α 17.400 2ο 826
Σ.Ι. Μηχανικοί Ειδ.Κατηγορία 3648/β - 2ο 826
Σ.Ι Ελεγκτές Αεράμυνας Γενική Σειρά 18.005 2ο 827
Σ.Ι Ελεγκτές Αεράμυνας Ειδ.Κατηγορία 3648/α 17.800 2ο 827
Σ.Ι Ελεγκτές Αεράμυνας Ειδ.Κατηγορία 3648/β - 2ο 827
Σ.Ι. Διοικητικών Γενική Σειρά 18.145 4ο 886
Σ.Ι. Διοικητικών Ειδ.Κατηγορία 3648/α 18.135 4ο 886
Σ.Ι. Διοικητικών Ειδ.Κατηγορία 3648/β - 4ο 886
Σ.Ι. Έρευνας και Πληροφορικής Γενική Σειρά 18.720 2ο, 4ο 885
Σ.Ι. Έρευνας και Πληροφορικής Ειδ.Κατηγορία 3648/α 18.260 2ο, 4ο 885
Σ.Ι. Έρευνας και Πληροφορικής Ειδ.Κατηγορία 3648/β 13.600 2ο, 4ο 885
Σ.Ι. Εφοδιαστών Γενική Σειρά 18.305 2ο 887
Σ.Ι. Εφοδιαστών Ειδ.Κατηγορία 3648/α 18.300 2ο 887
Σ.Ι. Εφοδιαστών Ειδ.Κατηγορία 3648/β - 2ο 887
Σ.Ι. Μετερεωλόγων Γενική Σειρά 18.195 2ο 884
Σ.Ι. Μετερεωλόγων Ειδ.Κατηγορία 3648/α 17.815 2ο 884
Σ.Ι. Μετερεωλόγων Ειδ.Κατηγορία 3648/β - 2ο 884


 

 

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας Σ.Μ.Υ.Α
Σχολή Κατηγορία Βάση 2023 Επιστημονικό
πεδίο
Κωδικός
Μηχανογραφικού
Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης Γενική Σειρά 13.545 2ο 878
Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης Ειδ.Κατηγορία 3648/α 12.530 2ο 878
Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης Ειδ.Κατηγορία 3648/β - 2ο 878
Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης Γενική Σειρά 16.315 2ο 879
Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης Ειδ.Κατηγορία 3648/α 14.890 2ο 879
Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης Ειδ.Κατηγορία 3648/β - 2ο 879
Κατεύθυνση Διοικητικής Και Εφοδιαστικής Υποστήριξης Γενική Σειρά 17.785 2ο, 4ο 880
Κατεύθυνση Διοικητικής Και Εφοδιαστικής Υποστήριξης Ειδ.Κατηγορία 3648/α 17.510 2ο, 4ο 880
Κατεύθυνση Διοικητικής Και Εφοδιαστικής Υποστήριξης Ειδ.Κατηγορία 3648/β 10.080 2ο, 4ο 880

ΕΠΑΛ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας Σ.Μ.Υ.Α
Σχολή Κατηγορία Βάση 2023 Επιστημονικό
πεδίο
Κωδικός
Μηχανογραφικού
Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης Γενική Σειρά 18.490 2ο 878
Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης Ειδ.Κατηγορία 3648/α 18.110 2ο 878
Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης Ειδ.Κατηγορία 3648/β - 2ο 878
Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης Γενική Σειρά 18.860 2ο 879
Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης Ειδ.Κατηγορία 3648/α 18.580 2ο 879
Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης Ειδ.Κατηγορία 3648/β - 2ο 879
Κατεύθυνση Διοικητικής Και Εφοδιαστικής Υποστήριξης Γενική Σειρά 19.075 2ο, 4ο 880
Κατεύθυνση Διοικητικής Και Εφοδιαστικής Υποστήριξης Ειδ.Κατηγορία 3648/α 18.950 2ο, 4ο 880
Κατεύθυνση Διοικητικής Και Εφοδιαστικής Υποστήριξης Ειδ.Κατηγορία 3648/β - 2ο, 4ο 880