Βάσεις Πολεμικής Αεροπορίας

Γενικό Λύκειο

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
 Σχολή Ικάρων Σ.Ι.
Σχολή Κατηγορία Βάση 2022 Επιστημονικό
πεδίο

Κωδικός
Μηχανογραφικού

Σ.Ι. Ιπτάμενοι Γενική Σειρά 16.135 2ο 821
Σ.Ι. Ιπτάμενοι Ειδ.Κατηγορία 3648/α 14.270 2ο 821
Σ.Ι. Ιπτάμενοι Ειδ.Κατηγορία 3648/β - 2ο 821
Σ.Ι. Μηχανικοί Γενική Σειρά 17.850 2ο 826
Σ.Ι. Μηχανικοί Ειδ.Κατηγορία 3648/α 17.165 2ο 826
Σ.Ι. Μηχανικοί Ειδ.Κατηγορία 3648/β - 2ο 826
Σ.Ι Ελεγκτές Αεράμυνας Γενική Σειρά 17.325 2ο 827
Σ.Ι Ελεγκτές Αεράμυνας Ειδ.Κατηγορία 3648/α 16.745 2ο 827
Σ.Ι Ελεγκτές Αεράμυνας Ειδ.Κατηγορία 3648/β - 2ο 827
Σ.Ι. Διοικητικών Γενική Σειρά 17.510 4ο 886
Σ.Ι. Διοικητικών Ειδ.Κατηγορία 3648/α 17.230 4ο 886
Σ.Ι. Διοικητικών Ειδ.Κατηγορία 3648/β - 4ο 886
Σ.Ι. Έρευνας και Πληροφορικής Γενική Σειρά 18.380 2ο, 4ο 885
Σ.Ι. Έρευνας και Πληροφορικής Ειδ.Κατηγορία 3648/α 17.915 2ο, 4ο 885
Σ.Ι. Έρευνας και Πληροφορικής Ειδ.Κατηγορία 3648/β 13.230 2ο, 4ο 885
Σ.Ι. Εφοδιαστών Γενική Σειρά 17.755 2ο 887
Σ.Ι. Εφοδιαστών Ειδ.Κατηγορία 3648/α 17.630 2ο 887
Σ.Ι. Εφοδιαστών Ειδ.Κατηγορία 3648/β - 2ο 887
Σ.Ι. Μετερεωλόγων Γενική Σειρά 17.630 2ο 884
Σ.Ι. Μετερεωλόγων Ειδ.Κατηγορία 3648/α 16.880 2ο 884
Σ.Ι. Μετερεωλόγων Ειδ.Κατηγορία 3648/β - 2ο 884

 

 

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας Σ.Μ.Υ.Α
Σχολή Κατηγορία Βάση 2022 Επιστημονικό
πεδίο

Κωδικός
Μηχανογραφικού

Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης Γενική Σειρά 14.100 2ο 878
Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης Ειδ.Κατηγορία 3648/α 13.140 2ο 878
Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης Ειδ.Κατηγορία 3648/β - 2ο 878
Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης Γενική Σειρά 15.500 2ο 879
Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης Ειδ.Κατηγορία 3648/α 14.350 2ο 879
Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης Ειδ.Κατηγορία 3648/β - 2ο 879
Κατεύθυνση Διοικητικής Και Εφοδιαστικής Υποστήριξης Γενική Σειρά 17.605 2ο, 4ο 880
Κατεύθυνση Διοικητικής Και Εφοδιαστικής Υποστήριξης Ειδ.Κατηγορία 3648/α 17.415 2ο, 4ο 880
Κατεύθυνση Διοικητικής Και Εφοδιαστικής Υποστήριξης Ειδ.Κατηγορία 3648/β 10.880 2ο, 4ο 880

ΕΠΑΛ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας Σ.Μ.Υ.Α
Σχολή Κατηγορία Βάση 2022 Επιστημονικό
πεδίο

Κωδικός
Μηχανογραφικού

Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης Γενική Σειρά 18.665 2ο 878
Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης Ειδ.Κατηγορία 3648/α 18.565 2ο 878
Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης Ειδ.Κατηγορία 3648/β - 2ο 878
Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης Γενική Σειρά 19.210 2ο 879
Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης Ειδ.Κατηγορία 3648/α 19.115 2ο 879
Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης Ειδ.Κατηγορία 3648/β - 2ο 879
Κατεύθυνση Διοικητικής Και Εφοδιαστικής Υποστήριξης Γενική Σειρά 19.510 2ο, 4ο 880
Κατεύθυνση Διοικητικής Και Εφοδιαστικής Υποστήριξης Ειδ.Κατηγορία 3648/α 19.270 2ο, 4ο 880
Κατεύθυνση Διοικητικής Και Εφοδιαστικής Υποστήριξης Ειδ.Κατηγορία 3648/β - 2ο, 4ο 880