Πολεμική Αεροπορία

Πολεμική Αεροπορία

Η αποστολή της Πολεμικής Αεροπορίας (Π.Α.) είναι η άρτια οργάνωση, στελέχωση, εξοπλισμός, εκπαίδευση, αξιολόγηση και προπαρασκευή του προσωπικού της με σκοπό την ανάπτυξη αεροπορικής ισχύος, ικανής να προασπίσει τα εθνικά συμφέροντα, πρωταρχικά μέσω της «ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ» και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό να διεξάγει άμεσα εντατικές και παρατεταμένες αεροπορικές επιχειρήσεις για την απόκτηση και διατήρηση του μέγιστου δυνατού βαθμού αεροπορικού ελέγχου, να διασφαλίσει την αεράμυνα της χώρας, να παρέξει αεροπορική προστασία και υποστήριξη στις επιχειρήσεις των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και να συμβάλλει στην επίτευξη των εθνικών στόχων.

Επιπλέον, η ΠΑ κατά την περίοδο της ειρήνης συμμετέχει:

1. Στην Πολιτική Σχεδίαση για αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών και εκτελεί σημαντικό έργο επ’ ωφελεία του κοινωνικού συνόλου, εκτελώντας:

  • Αποστολές Aεροπυρόσβεσης, συνδράμοντας από αέρος στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.
  • Αποστολές Έρευνας - Διάσωσης σε συνεργασία με το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας – Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.
  • Αποστολές Aεροδιακομιδών ασθενών και μοσχευμάτων επ’ ωφελεία του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ).
  • Αποστολές απεγκλωβισμού, μεταφοράς υλικών, τροφίμων κ.ά. σε περιπτώσεις φυσικών και άλλου είδους καταστροφών, όπου αυτό απαιτηθεί, στο εσωτερικό και το εξωτερικό.

2. Σε πολυεθνικές επιχειρήσεις και αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας στα πλαίσια αποφάσεων του ΟΗΕ με σκοπό τη συμβολή στη διατήρηση της Διεθνούς Ειρήνης και Ασφάλειας.

Δείτε επίσης

Βάσεις

Βάσεις εισαγωγής στην Πολεμική Αεροπορία

Όρια Αγωνισμάτων

Όρια αθλημάτων Πολεμικής Αεροπορίας

Σχολή Ικάρων -Σ.Ι.

Ίσως η πλέον μάχιμη και εξειδικευμένη  από όλες τις στρατιωτικές σχολές. Οι Έλληνες Ίκαροι αποδεδειγμένα κατατάσσονται στους κορυφαίους και πλέον αξιόμαχους του πλανήτη.

Σ.Μ.Υ.Α.

Την 27η Ιουλίου 2016, ιδρύθηκε η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Μ.Υ.Α.). Αποστολή της είναι να παράγει, μέσω της κατάλληλης εκπαίδευσης, άνδρες και γυναίκες μόνιμους Υπαξιωματικούς της ΠΑ

Διακριτικά Πολεμικής Αεροπορίας

Υπαξιωματικοί Αεροπορίας  -  Αξιωματικοί Αεροπορίας