Γενικό Λύκειο

Μέσω ποιών Ομάδων Προσανατολισμού και ποιών μαθημάτων εισάγεστε στις Στρατιωτικές Σχολές - Σχολές Αστυνομίας - Πυροσβεστική Ακαδημία - Λιμενικό Σώμα

Ομάδες Προσανατολισμού Μαθήματα Πεδίο Σχολές
Ανθρωπιστικών Σπουδών Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
Αρχαία Ελληνικά
Ιστορία
Λατινικά
1ο Πεδίο Σ.Σ.Α.Σ. Στρατολογικό
Σ.Σ.Α.Σ Ψυχολόγων
Αξιωματικών Αστυνομίας
Αστυφυλάκων
Σχολή Ανθυποπυραγών
Σχολή Πυροσβεστων
Σχολή Σημαιοφόρων
Σχολή Λιμενοφυλάκων
Θετικών Σπουδών Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
Φυσική
Χημεία
Μαθηματικά
2ο Πεδίο Σ.Σ.Ε Όπλα
Σ.Σ.Ε Σώματα
Σ.Ι. Ελεγκτές Αεράμυνας
Σ.Ι. Ιπτάμενοι
Σ.Ι. Μηχανικοί
Σ.Ι. Μετεωρολόγων
Σ.Ι. Έρευνας Πληροφορικής
Σ.Μ.Υ.Α
Σ.Μ.Υ.Ν.
Σ.Μ.Υ. Όπλα
Σ.Μ.Υ. Σώματα
Σ.Ν.Δ. Μάχιμοι
Σ.Ν.Δ Μηχανικοί
Αξιωματικών Αστυνομίας
Αστυφυλάκων
Σχολή Ανθυποπυραγών
Σχολή Πυροσβεστών
Σχολή Σημαιοφόρων
Σχολή Λιμενοφυλάκων
Σπουδών Υγείας Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
Φυσική
Χημεία
Βιολογία
3ο Πεδίο Σ.Α.Ν
Σ.Σ.Α.Σ Ιατρικό
Σ.Σ.Α.Σ Κτηνιατρικό
Σ.Σ.Α.Σ Οδοντιατρικό
Σ.Σ.Α.Σ Φαρμακευτικό
Σχολή Ανθυποπυραγών
Σχολή Πυροσβεστών
Σχολή Σημαιοφόρων
Σχολή Λιμενοφυλάκων
Σπουδών Οικονομίας Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
Μαθηματικά
Πληροφορική
Οικονομία
4ο Πεδίο Σ.Σ.Α.Σ Οικονομικό
Σ.Μ.Υ. Σώματα
Σ.Μ.Υ.Ν
Σ.Μ.Υ.Α Κατεύθυνση Διοικητικής και Εφοδιαστικής Υποστήριξης
Σ.Ι. – Έρευνας Πληροφορικής
Σ.Ι. – Διοικητικών
Σ.Ι. – Εφοδιαστών
Αξιωματικών Αστυνομίας
Αστυφυλάκων
Σχολή Ανθυποπυραγών
Σχολή Πυροσβεστών
Σχολή Σημαιοφόρων
Σχολή Λιμενοφυλάκων