Βάσεις Πολεμικού Ναυτικού

Γενικό Λύκειο

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
 Σχολή Ναυτικών Δοκίμων Σ.Ν.Δ
Σχολή Κατηγορία Βάση 2022 Επιστημονικό
πεδίο

Κωδικός
Μηχανογραφικού

Σ.Ν.Δ Μάχιμοι Γενική Σειρά 14.525 2ο 811
Σ.Ν.Δ Μάχιμοι Ειδ.Κατηγορία 3648/α - 2ο 811
Σ.Ν.Δ Μάχιμοι Ειδ.Κατηγορία 3648/β - 2ο 811
Σ.Ν.Δ Μηχανικοί Γενική Σειρά 14.407 2ο 816
Σ.Ν.Δ Μηχανικοί Ειδ.Κατηγορία 3648/α - 2ο 816
Σ.Ν.Δ Μηχανικοί Ειδ.Κατηγορία 3648/β - 2ο 816
ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
 Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού Σ.Μ.Υ.Ν
Σχολή Κατηγορία Βάση 2022 Επιστημονικό
πεδίο

Κωδικός
Μηχανογραφικού

Σ.Μ.Υ.Ν Γενική Σειρά 13.700 2ο, 4ο 864
Σ.Μ.Υ.Ν Ειδ.Κατηγορία 3648/α 12.110 2ο, 4ο 864
Σ.Μ.Υ.Ν Ειδ.Κατηγορία 3648/β - 2ο, 4ο 864

ΕΠΑΛ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
 Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού Σ.Μ.Υ.Ν
Σχολή Κατηγορία Βάση 2022 Επιστημονικό
πεδίο

Κωδικός
Μηχανογραφικού

Σ.Μ.Υ.Ν Γενική Σειρά 17.580 2ο, 4ο 864
Σ.Μ.Υ.Ν Ειδ.Κατηγορία 3648/α 17.350 2ο, 4ο 864
Σ.Μ.Υ.Ν Ειδ.Κατηγορία 3648/β - 2ο, 4ο 864