Βάσεις Πολεμικού Ναυτικού

Γενικό Λύκειο

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
 Σχολή Ναυτικών Δοκίμων Σ.Ν.Δ
Σχολή Κατηγορία Βάση 2023 Επιστημονικό
πεδίο
Κωδικός
Μηχανογραφικού
Σ.Ν.Δ Μάχιμοι Γενική Σειρά 12.744 2ο 811
Σ.Ν.Δ Μάχιμοι Ειδ.Κατηγορία 3648/α 11.304 2ο 811
Σ.Ν.Δ Μάχιμοι Ειδ.Κατηγορία 3648/β - 2ο 811
Σ.Ν.Δ Μηχανικοί Γενική Σειρά 13.799 2ο 816
Σ.Ν.Δ Μηχανικοί Ειδ.Κατηγορία 3648/α 11.846 2ο 816
Σ.Ν.Δ Μηχανικοί Ειδ.Κατηγορία 3648/β - 2ο 816
ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
 Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού Σ.Μ.Υ.Ν
Σχολή Κατηγορία Βάση 2023 Επιστημονικό
πεδίο
Κωδικός
Μηχανογραφικού
Σ.Μ.Υ.Ν Γενική Σειρά 13.700 2ο, 4ο 864
Σ.Μ.Υ.Ν Ειδ.Κατηγορία 3648/α 11.180 2ο, 4ο 864
Σ.Μ.Υ.Ν Ειδ.Κατηγορία 3648/β - 2ο, 4ο 864

ΕΠΑΛ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
 Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού Σ.Μ.Υ.Ν
Σχολή Κατηγορία Βάση 2023 Επιστημονικό
πεδίο
Κωδικός
Μηχανογραφικού
Σ.Μ.Υ.Ν Γενική Σειρά 17.250 2ο, 4ο 864
Σ.Μ.Υ.Ν Ειδ.Κατηγορία 3648/α 16.780 2ο, 4ο 864
Σ.Μ.Υ.Ν Ειδ.Κατηγορία 3648/β - 2ο, 4ο 864