Βάσεις Στρατού Ξηράς

Βάσεις Εισαγωγής

ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ
Σ.Σ.Α.Σ
Σχολή Κατηγορία Βάση 2023 Επιστημονικό
πεδίο
Κωδικός
Μηχανογραφικού
Ιατρική  Γενική Σειρά 18.050 3ο 831
Ιατρική  Ειδ.Κατηγορία 3648/α 17.325 3ο 831
Ιατρική  Ειδ.Κατηγορία 3648/β - 3ο 831
Οδοντιατρική  Γενική Σειρά 18.200 3ο 836
Οδοντιατρική  Ειδ.Κατηγορία 3648/α 17.870 3ο 836
Οδοντιατρική  Ειδ.Κατηγορία 3648/β - 3ο 836
Κτηνιατρική  Γενική Σειρά 18.044 3ο 841
Κτηνιατρική Ειδ.Κατηγορία 3648/α 17.944 3ο 841
Κτηνιατρική  Ειδ.Κατηγορία 3648/β - 3ο 841
Φαρμακευτική  Γενική Σειρά 17.950 3ο 846
Φαρμακευτική  Ειδ.Κατηγορία 3648/α 17.500 3ο 846
Φαρμακευτική  Ειδ.Κατηγορία 3648/β - 3ο 846
Ψυχολόγων Γενική Σειρά 18.905 1ο 875
Ψυχολόγων Ειδ.Κατηγορία 3648/α 18.880 1ο 875
Ψυχολόγων Ειδ.Κατηγορία 3648/β 16.945 1ο 875
Στρατολόγων Γενική Σειρά 18.600 1ο 866
Στρατολόγων Ειδ.Κατηγορία 3648/α 18.120 1ο 866
Στρατολόγων Ειδ.Κατηγορία 3648/β 15.870 1ο 866
Οικονομολόγων Γενική Σειρά 18.405 4ο 867
Οικονομολόγων Ειδ.Κατηγορία 3648/α 18.050 4ο 867
Οικονομολόγων Ειδ.Κατηγορία 3648/α - 4ο 867
ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ
 Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων Σ.Σ.Ε
Σχολή Κατηγορία Βάση 2023 Επιστημονικό
πεδίο
Κωδικός
Μηχανογραφικού
Σ.Σ.Ε Όπλα Γενική Σειρά 12.220 2ο 801
Σ.Σ.Ε Όπλα Ειδ.Κατηγορία 3648/α - 2ο 801
Σ.Σ.Ε Όπλα Ειδ.Κατηγορία 3648/β - 2ο 801
Σ.Σ.Ε Σώματα Γενική Σειρά 15.555 2ο 806
Σ.Σ.Ε Σώματα Ειδ.Κατηγορία 3648/α 13.905 2ο 806
Σ.Σ.Ε Σώματα Ειδ.Κατηγορία 3648/β - 2ο 806
ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ
Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Σ.Μ.Υ
Σχολή Κατηγορία Βάση 2023 Επιστημονικό
πεδίο
Κωδικός
Μηχανογραφικού
Σ.Μ.Υ Όπλα Γενική Σειρά 10.890 2ο 862
Σ.Μ.Υ Όπλα Ειδ.Κατηγορία 3648/α - 2ο 862
Σ.Μ.Υ Όπλα Ειδ.Κατηγορία 3648/β - 2ο 862
Σ.Μ.Υ Σώματα Γενική Σειρά 15.830 2ο, 4ο 863
Σ.Μ.Υ Σώματα Ειδ.Κατηγορία 3648/α 14.720 2ο, 4ο 863
Σ.Μ.Υ Σώματα Ειδ.Κατηγορία 3648/β - 2ο, 4ο 863
ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ
Σχολή Αξιωματικών Νοσηλείας Σ.Α.Ν
Σχολή Κατηγορία Βάση 2023 Επιστημονικό
πεδίο
Κωδικός
Μηχανογραφικού
Σ.Α.Ν Γενική Σειρά 16.650 3ο 851
Σ.Α.Ν Ειδ.Κατηγορία 3648/α 15.650 3ο 851
Σ.Α.Ν Ειδ.Κατηγορία 3648/β - 3ο 851

Βάσεις ΕΠΑΛ

ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ
Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Σ.Μ.Υ ΕΠΑΛ
Σχολή Κατηγορία Βάση 2023 Επιστημονικό
πεδίο
Κωδικός
Μηχανογραφικού
Σ.Μ.Υ Όπλα Γενική Σειρά 17.370 2ο 862
Σ.Μ.Υ Όπλα Ειδ.Κατηγορία 3648/α 17.240 2ο 862
Σ.Μ.Υ Όπλα Ειδ.Κατηγορία 3648/β - 2ο 862
Σ.Μ.Υ Σώματα Γενική Σειρά 17.960 2ο 863
Σ.Μ.Υ Σώματα Ειδ.Κατηγορία 3648/α 17.600 2ο 863
Σ.Μ.Υ Σώματα Ειδ.Κατηγορία 3648/β - 2ο 863