Βάσεις Στρατού Ξηράς

Βάσεις Εισαγωγής

ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ
Σ.Σ.Α.Σ
Σχολή Κατηγορία Βάση 2022 Επιστημονικό
πεδίο

Κωδικός
Μηχανογραφικού

Ιατρική  Γενική Σειρά 17.925 3ο 831
Ιατρική  Ειδ.Κατηγορία 3648/α 17.450 3ο 831
Ιατρική  Ειδ.Κατηγορία 3648/β - 3ο 831
Οδοντιατρική  Γενική Σειρά 17.920 3ο 836
Οδοντιατρική  Ειδ.Κατηγορία 3648/α 17.710 3ο 836
Οδοντιατρική  Ειδ.Κατηγορία 3648/β - 3ο 836
Κτηνιατρική  Γενική Σειρά 17.776 3ο 841
Κτηνιατρική Ειδ.Κατηγορία 3648/α 17.608 3ο 841
Κτηνιατρική  Ειδ.Κατηγορία 3648/β - 3ο 841
Φαρμακευτική  Γενική Σειρά 17.750 3ο 846
Φαρμακευτική  Ειδ.Κατηγορία 3648/α 17.300 3ο 846
Φαρμακευτική  Ειδ.Κατηγορία 3648/β - 3ο 846
Ψυχολόγων Γενική Σειρά 18.395 1ο 875
Ψυχολόγων Ειδ.Κατηγορία 3648/α 18.280 1ο 875
Ψυχολόγων Ειδ.Κατηγορία 3648/β 17.505 1ο 875
Στρατολόγων Γενική Σειρά 17.940 1ο 866
Στρατολόγων Ειδ.Κατηγορία 3648/α 17.570 1ο 866
Στρατολόγων Ειδ.Κατηγορία 3648/β - 1ο 866
Οικονομολόγων Γενική Σειρά 17.990 4ο 867
Οικονομολόγων Ειδ.Κατηγορία 3648/α 17.490 4ο 867
Οικονομολόγων Ειδ.Κατηγορία 3648/α 16.340 4ο 867
ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ
 Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων Σ.Σ.Ε
Σχολή Κατηγορία Βάση 2022 Επιστημονικό
πεδίο

Κωδικός
Μηχανογραφικού

Σ.Σ.Ε Όπλα Γενική Σειρά 14.025 2ο 801
Σ.Σ.Ε Όπλα Ειδ.Κατηγορία 3648/α - 2ο 801
Σ.Σ.Ε Όπλα Ειδ.Κατηγορία 3648/β - 2ο 801
Σ.Σ.Ε Σώματα Γενική Σειρά 15.810 2ο 806
Σ.Σ.Ε Σώματα Ειδ.Κατηγορία 3648/α 14.525 2ο 806
Σ.Σ.Ε Σώματα Ειδ.Κατηγορία 3648/β - 2ο 806
ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ
Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Σ.Μ.Υ
Σχολή Κατηγορία Βάση 2022 Επιστημονικό
πεδίο

Κωδικός
Μηχανογραφικού

Σ.Μ.Υ Όπλα Γενική Σειρά 11.610 2ο 862
Σ.Μ.Υ Όπλα Ειδ.Κατηγορία 3648/α - 2ο 862
Σ.Μ.Υ Όπλα Ειδ.Κατηγορία 3648/β - 2ο 862
Σ.Μ.Υ Σώματα Γενική Σειρά 15.220 2ο, 4ο 863
Σ.Μ.Υ Σώματα Ειδ.Κατηγορία 3648/α 14.300 2ο, 4ο 863
Σ.Μ.Υ Σώματα Ειδ.Κατηγορία 3648/β - 2ο, 4ο 863
ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ
Σχολή Αξιωματικών Νοσηλείας Σ.Α.Ν
Σχολή Κατηγορία Βάση 2022 Επιστημονικό
πεδίο

Κωδικός
Μηχανογραφικού

Σ.Α.Ν Γενική Σειρά 16.500 3ο 851
Σ.Α.Ν Ειδ.Κατηγορία 3648/α 15.325 3ο 851
Σ.Α.Ν Ειδ.Κατηγορία 3648/β - 3ο 851

Βάσεις ΕΠΑΛ

ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ
Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Σ.Μ.Υ ΕΠΑΛ
Σχολή Κατηγορία Βάση 2022 Επιστημονικό
πεδίο

Κωδικός
Μηχανογραφικού

Σ.Μ.Υ Όπλα Γενική Σειρά 17.800 2ο 862
Σ.Μ.Υ Όπλα Ειδ.Κατηγορία 3648/α 17.630 2ο 862
Σ.Μ.Υ Όπλα Ειδ.Κατηγορία 3648/β - 2ο 862
Σ.Μ.Υ Σώματα Γενική Σειρά 18.180 2ο 863
Σ.Μ.Υ Σώματα Ειδ.Κατηγορία 3648/α 17.870 2ο 863
Σ.Μ.Υ Σώματα Ειδ.Κατηγορία 3648/β - 2ο 863