Πολεμικό Ναυτικό

Ναυτικό σήμα

Το Πολεμικό Ναυτικό έχει ως αποστολή την διεξαγωγή των αναγκαίων αεροναυτικών επιχειρήσεων και έργων εν ειρήνη και εν πολέμω δια την εξασφάλιση Εθνικών αντικειμενικών σκοπών της αρμοδιότητός του και σε συνεργασία με τους άλλους Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων επί τω σκοπώ της συμβολής στην αποτροπή εχθρικής επιθέσεως, στην διατήρηση της ακεραιότητας της χώρας, στην προάσπιση των Εθνικών συμφερόντων και στην επίτευξη των επιδιώξεων της εν ισχύει Πολιτικής Εθνικής Αμύνης γενικότερα. Δια την εκπλήρωση της αποστολής του, το Πολεμικό Ναυτικό αξιοποιεί την θαλάσσια ισχύ του Έθνους και διαθέτει από του καιρού της ειρήνης προσωπικό και μέσα, τα οποία συμπληρώνονται, όπως απαιτείται, μετά από στρατιωτική και πολιτική επιστράτευση.

Δείτε επίσης

Βάσεις

Βάσεις Πολεμικού Ναυτικού

Όρια αθλημάτων

Όρια αγωνισμάτων Πολεμικού Ναυτικού

Σχολή Ναυτικών Δοκίμων - Σ.Ν.Δ.

Η Σ.Ν.Δ. είναι Ανώτατο Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Σ.Ε.Ι.) και παρέχει ακαδημαϊκή και ναυτική εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου.

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού - Σ.Μ.Υ.Ν.

 Σχολή ανήκει στην βαθμίδα της Ανώτερης Εκπαίδευσης (Α.Σ.Σ.Υ.) κι έχει την έδρα της στις εγκαταστάσεις του Πολεμικού Ναυτικού στο ΝΑΥΤΙΚΟ ΟΧΥΡΟ Δ.Ν.Ε., στον Σκαραμαγκά.

Διακριτικά

Διακριτικά Πολεμικού Ναυτικού