Πίνακας Νοσημάτων

Γενικά Νοσήματα

Η Ρευματοειδής Αρθρίτις, οι οροαρνητικές σπονδυλαρθοπάθειες και άλλες αρθρίτιδες οποιασδήποτε αιτιολογίας.
Αντανακλαστική συμπαθητική αλγοδυστροφία.
Μόνιμες βλάβες μεγάλων αρθρώσεων ή συγγενείς δυσπλασίες, καλοήθεις και κακοήθεις όγκοι αρθρώσεων.
Γενικευμένη οστεοπώρωση.
Ιδιοσυστασιακή αδυναμία έξεως μεγάλου ή μικροτέρου βαθμού ή νοσογόνος παχυσαρκία. (ΔΜΣ < 19 ή > 27 χλγ/μ2 για άρρενες και <18 ή > 25 χλγ/μ2 θήλεις).
Μεταβολικές παθήσεις (βλεννοπολυσακχαριδώσεις, μεγαλακρία, λιποδυστροφίες, αιμοχρωμάτωση, νόσοι εναποθέσεως λιπιδίων), σύνδρομο Υπερελαστικότητας, νόσος Paget, Οικ. Μεσογ. Πυρετός, ινομυαλγία, αυχ.σύνδρομο, όλα τα νοσήματα του κολλαγόνου, φυματίωση ιαθείσα ή μη, συρίγγια ενεργά με σημαντικές ή λιγότερο σημαντικές λειτουργικές διαταραχές, σύφιλη και συφιλιδικές βλάβες, λοίμωξη HIV με ή χωρίς λειτουργικές διαταραχές ανεξαρτήτως ανταποκρίσεως σε θεραπεία, υδατίδες κύστεις μονήρεις ή πολλαπλές.
Παραμορφώσεις προσώπου, κατάγματα με ατελή πώρωση ή άλλες συναφείς παθήσεις που επηρεάζουν σε μέτριο ή σοβαρότερο βαθμό τη λειτουργία του στοματογναθικού συστήματος.

Αιματολογικές Παθήσεις

Οξεία Λευχαιμία, Μυελοϋπερπλαστικές, Μυελοδυσπλαστικές, Λεμφοϋπερπλαστικές, Πλασματοκυτταρικές δυσπλασίες, ιστιοκυτταρικά & δενδριτικά νεοπλάσματα.
Ποιοτικές και ποσοτικές δχές λευκών αιμοσφαιρίων ανεξαρτήτως βαρύτητος.
Ανοσοανεπάρκειες οποιασδήποτε βαρύτητος, απλστική αναιμία, απλασία μυελικής σειράς, παροξυσμική νυχτερινή αιμοσφαιρινουρία, δυσερυθροποιητικές αναιμίες, πορφυρίες, ανοσοαιμολυτικές αναιμίες.
Συνδρομα παθολογικών αιμοσφαιρινών,ετεροζυγωτλια θαλασσαιμικώνυνδρόμων με Hb <12 g/dl για άρρενες και <11g/dl για θήλεις.
Συγγενείς αιμολυτικές αναιμίες, έλλειψη G6PD οποιασδήποτε βαρύτητος.
Αναιμία Biermier, άλλες βαρείες αναιμίες, θρομβασθένειες, ιδιοπαθής θρομβοπενική πορφύρα, επίκτητος θρομβοπενία κεντρικής ή περιφερικής αρχής

Αλλεργιολογικές Παθήσεις

Χρόνιες κνιδώσεις συμπεριλαμβανομένων και των φυσικών με ή χωρίς αγγειοοίδημα, κληρονομικό αγγειοοίδημα από ανεπάρκεια C1q(ή επίκτητο), ιδιοπαθής αναφυλαξία, συστηματική αναφυλαξία τροφοεξαρτώμενη μετά από άσκηση, τροφική αλλεργία έάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται παρά τη θεραπεία και μπορεί να συνεπάγεται υποσιτισμό λόγω αδυναμίας παρακολούθησης του διαιτολογίου του Στρατού.
Ατοπική δερματίτιδα ανεξαρτήτως ανταποκρίσεως σε θεραπεία, αλλεργική δερματίτιδα ανεξαρτήτως ανταποκρίσεως σε θεραπεία, αλλεργική δερματίτιδα εξ' επαφής.
Αναφυλαξία από νυγμό υμενοπτέρων.

Γυναικολογικές Παθήσεις

Μηνορραγίες, μητρορραγίες, πολυμηνόρροια, πρόωρη εμμηνόπαυση και γενικά έντονες διαταραχές εμμήνου ρήσεως, καλοήθεις ή κακοήθεις όγκοι, ενδομητρίτιδα, ενδομητρίωση, διαμαρτίες στη διάπλαση των γεν.οργάνων, συρίγγια κυστεοκολπικά, ουρηθροκολπικά, ακράτεια ούρων από υπερένταση, γοναδική δυσγενεσία, ερμαφροδιτικές καταστάσεις, νόσοι υπόφυσης ή υποθαλάμου.

Δερματικές Παθήσεις

Αιμαγγειώματα μεγάλα δύσμορφα, ακμή πολύμορφη πυκνή με αποστήματα ή νεκρωτική, ροδόχρους έντονη εκτεταμένη, ακροκυάνωση, ακτινοδερματίτιδα με εξελκώσεις, αλωπεκία ουλωτική ή γυροειδής εκτεταμένη, ανιδρωσία+υποτρίχωση+ανοδοντία, ατροφίες δέρματος, δεματίτιδα γενικευμένη, ερπητοειδής δερματίτιδα, δερματομυοσίτιδα, δυσκεράτωση, ελαστικό ψευδοξάνθωμα, εκτεταμένες εξελκώσεις, ιδρωταδενίτις εκτεταμένη, ιχθύαση, λεϊσμανίαση δερματική, αφροδίσιο λεμφοκοκκίωμα, κακοήθης μελανίζουσα ακάνθωση, σάρκωμα Kaposi, κακοήθεις όγκοι δέρματος, παραψωρίαση, πέμφιγα, πεμφιγοειδές, πολύμορφο ερύθημα, ρινόφυμα, σαρκοείδωση δέρματος, ουλές εκτεταμένες, ψωρίαση, υπεριδρωσία.

Ενδοκρινικές Παθήσεις

Ανεπάρκειες ή υπερλειτουργίες ενδοκρινών με σοβαρές λειτουργικές διαταραχές.
Νανισμός, Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου Ι ή ΙΙ, νεοπλάσματα θυρεοειδούς, υποπαραθυρεοειδισμός, επινεφριδική ανεπάρκεια, αφαίρεση ενός επινεφριδίου, υπεραλδοστερινισμός, φαιοχρωμοκύττωμα, ιδιοπαθής μεγάλου βαθμού γυναικομαστία, άποιος διαβήτης, υποφυσιακή ανεπάρκεια, υπερπρολακτιναιμία, σύνδρομοCushing, αδενώματα επινεφριδίων ενεργά.

Καρδιαγγειακές Παθήσεις

Συγγενείς παθήσεις της καρδιάς, επίκτητες βαλβιδικές παθήσεις, χειρουργημένες συγγενείς ή επίκτητες παθήσεις καρδιάς ή μεγάλων αγγείων με σοβαρές ή ελαφρές λειτουργικές διαταραχές μυοκαρδιοπάθειες, μυοκαρδίτιδες, περικαρδίτιδες πρωτοπαθείς-δευτεροπαθείς- λοιμώδεις, στεφανιαία νόσος, αποκλεισμός 3ου-2ου-1ου βαθμού, σ.WPW, μόνιμος τεχνητός βηματοδότης, παροξυσμική ταχυκαρδία, υποτροπιάζοντα συγκοπτικά επεισόδια, αρρυθμίες ποικίλων βαθμών και βαρύτητος, αρτ,υπέρταση, πνευμονική υπέρταση, ανεύρυσμα καρδίας-αορτής-άλλων μεγάλων αγγείων, αρτηριοφλεβώδης επικοινωνία, αγγειοκινητικές ατροφικές διαταραχές άκρων, μεταθρομβωτικό σύνδρομο, όγκοι καρωτιδικού κόλπου, χρόνιο λεμφοίδημα, κιρσοι εκτεταμένοι μη χειρουργηθέντες.

Μυοσκελετικές Παθήσεις

Οστεομυελίτιδες χρόνιες, οστεΐτιδες, μόνιμες συμφύσεις, ρικνώσεις, ρήξεις, ατροφίες ή άλλες παθήσεις μυών και τενόντων, τενοντοελυτρίτιδες, τενοντοπάθειες, ελεύθερα οστεοχόνδρινα ή ξένα σώματα μεγάλων αρθρώσεων, αγκύλωση ή δυσκαμψία αρθρώσεων, αστάθειες αρθρώσεων, παραμορφώσεις ή βραχύνσεις οστών, κατάγματα με ατελή πόρωση ή άλλες χρόνιες επιπλοκές, οστεοχονδρίτιδες, επιφυσίτιδες, οστεονέκρωση.
Ατελής συνοστέωση οστών κρανίου, εμπιέσματα ή απώλεια οστών κρανίου.
Ραιβόκρανο.
Κάθε μόνιμη ανωμαλία συγγενής ή επίκτητη ως προς τον αριθμό,τον άξονα,το μήκος και τις σχέσεις των μελών, ακρωτηριασμοί, πλατυποδία.
Μηνιγγοκήλη, μηννιγγομυελοκήλη, συριγγομυελία, επίμονη οσφυαλγία ή αυχεναλγία λόγω δχών ανατομοφυσιολογικών στοιχείων ΣΣ, μόνιμη παραμόρφωση ΣΣ, κατάγματα ή εξαρθρήματα ΣΣ, καλοήθεις όγκοι ΣΣ, αυχενική πλευρά, σ. Σκαληνών μυών, πλευροκλειδικό σ., κήλη ΜΣ δίσκου, σπονδυλολίσθηση, σπονδυλοδεσίες. Συγγενείς ή επίκτητες ανωμαλίες στη διάπλαση του θώρακος, ξένα σώματα στο κύτος του θώρακα, παραμορφώσεις ωμοπλάτης ή κλειδός.

Νευρολογικές Παθήσεις

Όλες οι συστηματικές παθήσεις του νευρικού συστήματος κληρονομοεκφυλιστικές, βιοατροφικές με βαρεία λειτουργική ανεπάρκεια ή με ελαφρές, ενδιάμεσες ή ατελείς μορφές. Εξωπυραμιδικά σύνδρομα, δυστονίες, απομυελινωτικές νόσοι, λοιμώδεις και φλεγμονώδεις νόσοι του ΝΣ που καταλείπουν βαρείες, μέτριες ή ελαφρές υπολειμματικές λειτουργικές διαταραχές, διαμαρτίες στη διάπλαση εγκεφάλου, αναπτυξιακές διαταραχές, όγκοι ΚΝΣ, χειρουργηθέντες όγκοι (καλοήθεις) του ΚΝΣ, νευρολογικοί νόσοι από συστηματικά νοσήματα, επιληψίες, παράλυση πλεγμάτων νεύρων, πολυριζίτιδες, πολυνευρίτιδες, μυασθένεια, ενδοκράνια υπέρταση, υδροκεφαλία.

Οφθαλμολογικές Παθήσεις

Διαθλαστικές ανωμαλίες που υπερβαίνουν τα καθορισμένα στον πλήρη πίνακα όρια του ενός ή και των δύο οφθαλμών αναλόγως, συμβλέφαρο, αγκυλοβλέφαρο, εντρόπιο, βλεφαρόσπασμος, λαγόφθαλμος, νυσταγμός, στραβισμός, κερατοπλαστική, κερατοειδόκωνος, θόλωση κερατοειδούς, Ιριδοκυκλίτιδα, ανιριδία, αφακία, καταρράκτης χειρουργηθείς ή μη, αιμοππαγία ή θολερότητα του κερατοειδούς, παθήσεις ωχράς, αποκόλληση ή εκφυλιστικές αλλοιώσεις του αμφιβληστροειδούς, ατροφία οπτικού νεύρου, ημιανοψία, ατροφία ή εξόρυξη βολβού, χρόνιος εξόφθαλμος διπλωπία, χρόνια πυώδης δακρυοκυστίτιδα, εαρινός κατάρρους με έντονα ενοχλήματα, δυσχρωματοψία, ανισομετρωπία, ημεραλωπία.

Παθήσεις Ώτος-Ρινός-Στόματος-Λάρυγγα-Οισοφάγου

Τέλεια απόφραξη μίας ή και των δύο ρινικών χοανών, στενώσεις αυτών, διατρήσεις ρινικού διαφράγματος, όζαινα.
Διαμαρτίες στη διάπλαση του λαιμού, συγγενείς διαμαρτίες στη διάπλαση του λάρυγγα, χρόνια λαρυγγίτιδα, τραύματα κακώσεις ή κατάγματα του λάρυγγα, λαρυγγοκήλη, αφωνία ή φανερή αλλοίωση φωνής, αμφίπλευρη παράλυση μυών που εκτείνουν τη γλωττίδα.
Ολική ή υφολική απώλεια ή δυσμορφία ή κακοήθεις εξελκώσεις ή μεγάλοι όγκοι πτερυγίων, ατρθησίες ή επίκτητες ουλώδεις αποφράξειος ακουστικών πόρων, χρόνιος  τυμπανοσαλπιγγικός κατάρρους, λαβυρινθικός ίλιγγος &δχές της ισορροπίας, κωφαλλαλία, βαρυκοΐα μονόπλευρη ή αμφίπλευρη, ακουστική απώλεια που υπερβαίνει τις καθοριζόμενες στον πλήρη πίνακα ακουστικές συχνότητες.
Κακή διάπλαση του φάρυγγα, αχαλασία, διάχυτος οισοφαγικός σπασμός και άλλες δευτεροπαθείς κινητικές διαταραχές (πχ επί σκληρδερμα) και άλλες μη ειδικές, εκκολπώματα οισοφάγου, καλοήθεις στενώσεις οισοφάγου, γαστροισοφαγική παλινδρόμηση, οισοφάγος Barrett όλων των βαθμών.
Χειλεογναθοϋπερωϊοσχιστία, εκτεταμένες ρικνώσεις ή δύσμορφες ουλές στόματος, ολική απώλεια οδόντων, ολική ή μερική απώλεια γλώσσης, δυσμορφία γλώσσης, όγκοι σιελογόνων αδένων, μετεγχειρητικές λειτουργικές διαταραχές υπερώας ή φαρυγγικού σφιγκτήρος.

Παθήσεις Ουροποιογεννητικού

Νεφρεκτομή, μονήρης συγγενής νεφρός, τραυματικές βλάβες ενός ή των δύο νεφρών, νεφρική ανεπάρκεια, νεφρωσικό σύνδρομο, οξείες νεφρίτιδες, σπειραματονεφρίτιδες, λευκωματουρία, αιματουρία, νεφρική γλυκοζουρία, λιθίαση νεφρών, υδρονέφρωση, χρονία πυελονεφρίτις, ανωμαλίες νεφρών ή ουρητήρων, βλάβες νεφρικών αγγείων, κακοήθη νεοπλάσματα νεφρών, πολυκυστικοί νεφροί, νεφροσωληναριακή οξέωση,αγγειΐτιδες,πορφύρα Henoch-Schonlein, σ.Barter, σ.Fanconi, νεφρογενής άποιος διαβήτης, IgA νεφροπάθεια. Εκστροφή, συγγενείς ή επίκτητες βλάβες, τραυματικές βλάβες, κυστεκτομή, λίθοι, θηλώματα, νευρογενής κύστη.

Ειδικότερα για τους Άνδρες: Επισπαδίας, υποσπαδίας, στενώματα  ουρήθρας ,ερμαφροδιτισμός ή έλλειψη πέους, χρωματοσωμικές ανωμαλίες έξω γεν.οργάνων, απώλεια ή ατροφία όρχεων, κρυψορχία ή εκτοπία όρχεος, συγγενής ή επίκτητη έλλειψη όρχεος, ελεφαντίαση οσχέου, ύπαρξη ενθεμάτων.

Παθήσεις Πνευμόνων

Φυματίωση με υπολείμματα, χρόνιο εμπύημα, εκτεταμμένη παχυπλευρίτιδα, χρόνιο απόστημα ή υπολειμματα αυτών, αυτόματος ιδιοπαθής πνευμοθώρακας, μόνιμη άνοδος ενός ή και των δύο ημιδιαφραγμάτων με λειτουργικές διαταραχές, διαφραγματοκήλη με παρεκτόπιση σπλάγχνων, σαρκοείδωση, Βρογχικό Άσθμα σοβαρού ή μετρίου βαθμού, εκτομή πνεύμονος διαφόρου βαθμού, πνευμονοκονίαση, ίνωση, απλασία, αγενεσία πνευμόνων, εξωγενείς αλλεργικές κυψελιδίτιδες, πνευμονική εμβολή υπό αγωγή ή ιστορικό αυτής, σ.παχυσαρκίας-υποαερισμού, σ.απνοίας ύπνου.

Παθήσεις Σπλάχνων

Βουβωνοκήλες, κήλες πρόσθιων ή πλάγιων κοιλιακών τοιχωμάτων χωρίς χειρουργική αποκατάσταση, γαστρεκτομή, εκκολπώματα 12δακτύλου, σ.Zolinger Ellison, γαστρτίτις του Menetrier, οικογενής πολυποδίαση, κολεκτομή, εκκολπώματα, υποτροπιάζων ειλεός, συγγενείς ανωμαλίες στομάχου εντέρου, εντερεκτομή, χειρουργηθέν συγγενές μεγάκολο, σ. δυσαπορρόφησης, ν.Whipple, εντεροπάθεια από γλουτένη, κίρρωση ήπατος, χρόνια ηπατίτιδα, χολολιθίαση, παγκρεατίτιδες οξείες ή χρόνιες, πυλαία υπέρταση, μετατραυματική σπληνεκτομή, διορθωτικές χειρουργικές επεμβάσεις για νοσογόνο παχυσαρκία, μεγαλοσπληνία, μόνιμες βλάβες πρωκτού, λοβεκτομές ήπατος, χολοκυστεκτομή.

Ψυχικά Νοσήματα

Ψυχωτικές διαταραχές σε ύφεση ή όχι, με ανταπόκριση στη θεραπεία ή όχι, οργανικό ψυχοσύνδρομο, διαταραχές προσωπικότητας, νευρωτικές διαταραχές, διαταραχές ελέγχου των παρορμήσεων, χρήση παράνομων ουσιών, ψυχοσεξουαλικές διαταραχές, βαρεία-μέτρια-ελαφρά νοητική υστέρηση, δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμισία, διαταραχές συμπεριφοράς, τικ, βατταρισμός, τραυλισμός, υπνοβασία, ενούρηση, εγκόπρηση, διαταραχές προσαρμογής με αγχώδες, δυσθυμικό, καταθλιπτικό ή μικτό συναισθημα.