Σχολή Ικάρων -Σ.Ι.

Σχολή Ικάρων

Ίσως η πλέον μάχιμη και εξειδικευμένη  από όλες τις στρατιωτικές σχολές. Οι Έλληνες Ίκαροι αποδεδειγμένα κατατάσσονται στους κορυφαίους και πλέον αξιόμαχους του πλανήτη.

Η Σχολή Ικάρων υπάγεται στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ) και έχει έδρα της την Αεροπορική Βάση Δεκελείας στο Τατόι.
Από τη Σχολή έχουν αποφοιτήσει, τουλάχιστον 2.600 Ιπτάμενοι, 1200 Μηχανικοί και άλλες ειδικότητες ανάλογα με τις ανάγκες της Πολεμικής Αεροπορίας.

Αποστολή

Σκοπός της Σχολής Ικάρων (ΣΙ) είναι :

 • Να παράγει και να μεταδίδει τη γνώση στους σπουδαστές της με την έρευνα και διδασκαλία της Αεροπορικής επιστήμης και τεχνολογίας, καθώς και των συναφών θεωρητικών, θετικών και εφαρμοσμένων επιστημών.
 • Να αναπτύσσει τις στρατιωτικές αρετές και τη στρατιωτική αγωγή ώστε να διαμορφώνει αξιωματικούς της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) με στρατιωτική και αεροπορική συνείδηση, μόρφωση ανώτατου επιπέδου, καθώς και κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική παιδεία και αγωγή, παρέχοντάς τους τα εφόδια για να καταστούν ικανοί ηγήτορες με άρτια επαγγελματική και επιστημονική κατάρτιση.
 • Να διοργανώνει από κοινού με τα Πανεπιστήμια, Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) και να διεξάγει επιστημονική έρευνα σε τομείς ενδιαφέροντος της Πολεμικής Αεροπορίας.

Σκοπός και αποστολή του Ικάρου όμως, δεν είναι μόνο η τυπική εφαρμογή των συγκεκριμένων κανόνων καλής συμπεριφοράς, αλλά και η σταδιακή ολοκλήρωσή του σε όλους τους τομείς, με αποτέλεσμα να ενσαρκώνει, όχι μόνο τον ιδανικό αξιωματικό της Π.Α. μετά την αποφοίτησή του από την Σχολή Ικάρων, αλλά και ένα "πρότυπο", θετικό παράδειγμα μίμισης για τους νέους της πατρίδας μας. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού ο 'Ικαρος πρέπει να καταστεί "κοινωνός" των πράξεων του και να επιδιώκει συνεχή επικοινωνία με όλους τους φορείς του κοινωνικού συνόλου.

Εισαγωγή

 • Η επιλογή των Ικάρων γίνεται μετά από επιτυχία στα μαθήματα, κατά τις πανελλήνιες εξετάσεις, αλλά και ανταπόκριση στις ψυχοτεχνικές και αθλητικές δοκιμασίες επαγγελματικής καταλληλότητας.
 • Ειδικότερα, όπως έχει προαναφερθεί, οι υποψήφιοι της Σχολής Ικάρων του Τμήματος Ιπταμένων κρίνονται ακατάλληλοι, εφόσον δεν πληρούν τις προδιαγραφές του εκτινασσόμενου καθίσματος, δηλαδή έχουν ανάστημα μεγαλύτερο από ένα μέτρο και ενενήντα εκατοστά (1,90). Επίσης, ακατάλληλοι κρίνονται όσοι ανεξαρτήτως ύψους (μέχρι 1,90) έχουν καθήμενοι ύψος κορμού μεγαλύτερο των ενενήντα επτά (97) εκατοστών του μέτρου. Το σωματικό βάρος του Ιπταμένου προσωπικού Α ́ και Β ́ κατηγορίας πρέπει να είναι σύμφωνο με τα όρια που καθορίζουν οι κατασκευαστές για το εκτινασσόμενο κάθισμα σε κάθε τύπο αεροσκάφους, με ελάχιστο βάρος τα 63,5 και μέγιστο τα 93 κιλά.
 • Επίσης οι υποψήφιοι του τμήματος Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων πρέπει να έχουν οπτική οξύτητα για μακριά και κοντά 20/20 σε κάθε οφθαλμό χωρίς διόρθωση και δεν πρέπει να έχουν υποστεί εγχείριση για διόρθωση της διαθλαστικής ανωμαλίας. Δεν πρέπει να έχουν μυωπία μεγαλύτερη από 0.25 διοπτρίες, υπερμετρωπία 1.75 διοπτρίες και αστιγματισμό 0.75 διοπτρίες σε κάθε μεσημβρινό. Επίσης, εσωφορία μέχρι 10 διοπτρίες, εξωφορία μέχρι 5 διοπτρίες, υπερφορία μέχρι μία διόπτρα και εγγύς σημείο σύγκλισης όχι μεγαλύτερο από 70 mm.

Φοίτηση

Για την εκπαίδευση των μελλοντικών Αξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας, η Σχολή Ικάρων λειτουργεί το Τμήμα Αεροπορικών Επιστημών με τις ακόλουθες Κατευθύνσεις:

 • Ιπταμένων
 • Μηχανικών
 • Ελεγκτών Αεράμυνας (στην οποία μετατάσσονται και οι Ίκαροι Κατεύθυνσης Ιπταμένων σε περίπτωση απώλειας της Πτητικής τους Ικανότητας στο 2ο ή 3ο έτος σπουδών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Οργανισμό της ΣΙ και τις εκάστοτε ανάγκες της Πολεμικής Αεροπορίας)

Οι υποψήφιοι εντάσσονται σε αυτές τις κατευθύνσεις από την αρχή μέσω της επιλογής τους στο μηχανογραφικό δελτίο. Η Κατεύθυνση μετά το 1ο ή το 2ο έτος, δύναται να παρέχει Ειδικεύσεις με κατάλληλο Πρόγραμμα Σπουδών, οι οποίες άπτονται αναγνωρισμένου επιστημονικού αντικειμένου. Η γνώση των ιδιαιτεροτήτων αλλά και των προσόντων που απαιτεί κάθε μία από τις κατευθύνσεις είναι ο ουσιαστικός οδηγός επιλογής. Όμως κυρίαρχο στοιχείο που πρέπει να υπάρχει στην ψυχή κάθε νέου που θέλει να έρθει στη Σχολή Ικάρων είναι η αγάπη για την Πολεμική Αεροπορία.

Η διάρκεια φοίτησης στη ΣΙ είναι τουλάχιστον τετραετής.

Η Εκπαίδευση στη ΣΙ κατανέμεται σε Εκπαιδευτικά έτη. Κάθε Εκπαιδευτικό έτος ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου, με διακοπές στις εορτές των Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και κατά τη θερινή περίοδο, ανάλογα με τις ανάγκες της ΣΙ. Το Ακαδημαϊκό έτος έχει την ίδια χρονική διάρκεια με το Εκπαιδευτικό έτος και οργανώνεται σε δύο (2) Ακαδημαϊκά Εξάμηνα. Με απόφαση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου μπορεί να οριστεί διαφορετική ημερομηνία έναρξης και λήξης του Εκπαιδευτικού Έτους – Ακαδημαϊκών Εξαμήνων. Κάθε Ακαδημαϊκό Εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς (13) εβδομάδες διδασκαλίας και δύο (2) εβδομάδες για εξετάσεις.

Ένας Ίκαρος θεωρείται επιτυχών, σε κάθε Ακαδημαϊκό έτος, εάν σε κάθε μάθημα συγκεντρώσει βαθμολογία 50% και άνω και Μέσο Όρο Βαθμολογίας Μαθημάτων 60% τουλάχιστον. Διαφορετικά εμπίπτει στην κατάσταση ακαδημαϊκής ανεπάρκειας.

Αν ένας Ίκαρος συγκεντρώσει βαθμολογία κάτω του 50% σε λιγότερα από 3 μαθήματα ο Ίκαρος κρίνεται επανεξεταστέος. Αν αποτύχει σε επανεξέταση ή αν συγκεντρώσει βαθμολογία κάτω του 50% σε περισσότερα μαθήματα ο Ίκαρος κρίνεται αποτυχών και παραπέμπεται στο Συμβούλιο Ικανότητας, με το ερώτημα της παραμονής στην ίδια τάξη ή της απομάκρυνσης από τη Σχολή.

Δεν επιτρέπεται σε Ίκαρο, να χάσει περισσότερο από ένα χρόνο, κατά την διάρκεια της 4ετούς φοίτησης του, διαφορετικά απομακρύνεται από τη Σχολή αυτεπάγγελτα.

Οι σπουδαστές/ριες των παραπάνω Τμημάτων κατά τη διάρκεια της φοίτησης διαμένουν υποχρεωτικά εντός της Σχολής, εξέρχονται δε μόνο με την άδεια του Διοικητού αυτής, τις ημέρες και περιόδους που προβλέπονται στον Κανονισμό της Σχολής. Όλα τα έξοδα φοίτησης και διαμονής βαρύνουν το Δημόσιο και επιπλέον, λαμβάνουν μηνιαίο χρηματικό βοήθημα. Ο χρόνος υποχρεωτικής παραμονής στο στράτευμα μετά την αποφοίτηση είναι οχτώ χρόνια.

Εκπαίδευση

Η εκπαίδευση στη Σ.Ι. χωρίζεται σε:

 • Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση
 • Στρατιωτική Εκπαίδευση
 • Πτητική Εκπαίδευση

Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση

Η Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση κατανέμεται σε εξαμηνιαία και αυτοτελή μαθήματα και υλοποιείται:

 • με την παρακολούθηση διδασκαλίας,
 • διαλέξεων,
 • την εκτέλεση εργασιών και εργαστηριακών – πρακτικών ασκήσεων,
 • με εκπαιδευτικές επισκέψεις,
 • μελέτη και εξετάσεις.

Στόχος της Ακαδημαϊκής εκπαίδευσης είναι να δώσει στους Ικάρους γνώσεις Πανεπιστημιακού επιπέδου, στον τομέα της ειδικότητας τους, καθώς και άρτια επιστημονική και επαγγελματική κατάρτιση στους σπουδαστές της Σ.Ι.  Παράλληλα στοχεύει στην καλλιέργεια της δημιουργικής επιστημονικής σκέψης και στην εξοικείωση με την έρευνα, ώστε ως Αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας να είναι σε θέση να αφομοιώνουν γρήγορα τις εξελίξεις στη στρατηγική, την επιστήμη και την τεχνολογία.

Ο εν λόγω στόχος επιτυγχάνεται στην τάξη με τη διδασκαλία μαθημάτων Πανεπιστημιακού επιπέδου, με την πρακτική εκπαίδευση στα Εργαστήρια της Σχολής, με την εκμάθηση Ξένων Γλωσσών, με το διατιθέμενο χρόνο μελέτης, με εκπαιδευτικές επισκέψεις, καθώς επίσης  με την εκπόνηση Διπλωματικών Εργασιών από τους Τεταρτοετείς Ικάρους, συμπληρώνεται δε με σειρά Διαλέξεων Γενικής Μόρφωσης.

Τα μαθήματα Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης αφορούν στην επιστημονική γνώση των αντικειμένων των θετικών, εφαρμοσμένων, τεχνολογικών, κοινωνικών, ανθρωπιστικών και θεωρητικών επιστημών, οι οποίες διδάσκονται στα ΑΣΕΙ και υποστηρίζουν γνωσιολογικά την εκπαίδευση των Ικάρων με σκοπό την άρτια επιστημονική τους κατάρτιση στην κατεύθυνση-ειδικότητα της επιλογής τους.

Τμήμα Ιπταμένων:

Γενικά Μαθηματικά, Χημεία, Αεροδυναμική, Αεροπορική Ιατρική, Μετεωρολογία, Αεροναυτιλία -ΚΕΚ, Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Εισαγωγή στη Σύγχρονη Φυσική, Μηχανική Πτήσης, Προωθητικά, Αρχ. Τηλεπικοινωνιών, Τεχνική Μηχανική, Θερμοδυναμική, Οργάνωση και Έλεγχος Παραγωγής, Επιχειρησιακή Έρευνα, Αεροναυτιλία -ΚΕΚ-Ρ/Τ, Αρχές Αεροναυπηγικής, Προωθητικά Συστήματα, Αεροναυτιλία -ΚΕΚ-Ρ/Τ, Ηλεκτρονικός Πόλεμος, Ψυχολογία- Ηγεσία, Στρατιωτική Ιστορία, Αεροπορική Μετεωρολογία, Τεχνική Εκμετάλλευση Αεροσκαφών, Πτυχία-Άδειες, Αεροπορική Ιστορία, Κοινωνιολογία, Πολ. Εθνικής Άμυνας, Αεροπορικές Επιχειρήσεις, Διοίκηση Επιτ. Καθήκοντα, Επιχειρησιακή Έρευνα

Τμήμα Μηχανικών:

Στο πρώτο έτος διδάσκονται κοινά μαθήματα.
Ενδεικτικά:
Γενικά Μαθηματικά, Γενική Φυσική, Σύγχρονη Φυσική, Γενική Χημεία, Τεχνική Μηχανική Ι & II, Πιθανοθεωρία, Εισαγωγή στην Επιστήμη των Η/Υ, Λογοτεχνία- Φιλοσοφία, Στοιχεία Δικαίου, Κοινωνιολογία, Αρχές Οικονομικής, Αρχές Πολιτικών Επιστημών, Αεροπορική Ιστορία, Αεράμυνα-Επίγεια Άμυνα- Οπλισμός, Τεχνολογία Καυσίμων- Λιπαντικών-Εκρηκτικών, Ξένη Γλώσσα

Μετά το δεύτερο εξάμηνο, οι Ίκαροι επιλέγουν μια από τις ακόλουθες κατευθύνσεις όπου και διδάσκονται τα ανάλογα μαθήματα :

 • Μηχανικού Αεροσκαφών (Μ.Α.)
 • Μηχανικού Τηλεπικοινωνιών - Ηλεκτρονικών (Μ.Τ/Η.)
 • Μηχανικού Αεροπορικών Εγκαταστάσεων (Μ.Α.Ε.)

Τμήμα Ελεγκτών Αεράμυνας (ΕΑ)

Ανώτερα Μαθηματικά, Γενική Φυσική, Χημεία, Σύγχρονη Φυσική, Γενική Ηλεκτροτεχνία, Αρχές Πολιτικών Επιστημών, Στοιχεία Δικαίου, Αρχές Οικονομικής, Στρατιωτική Ιστορία, Ξένες Γλώσσες, Πολιτική Εθνικής Άμυνας, Ψυχολογία-Ηγεσία, Ηλεκτρονικές Εφαρμογές Αεράμυνας, θεωρία Κατευθύνσεως και Ελέγχου Αεροσκαφών με RADAR (& Αερ. Μετεωρολογία), θεωρία Κατευθυνόμενων Βλημάτων, Επιχειρήσεις Αεράμυνας, Ηλεκτρονικός Πόλεμος, Συστήματα Τηλεπικοινωνιών, Αεράμυνα-Επίγεια Άμυνα Οπλισμός .

Στρατιωτική Εκπαίδευση

Η Στρατιωτική Αγωγή είναι απαραίτητο προσόν του Ικάρου, η ανάπτυξή της αποτελεί σημαντικό έργο για τη Σ.Ι. και επιτελείται αδιάλειπτα κατά το χρονικό διάστημα των σπουδών του.

Σκοπός της Στρατιωτικής Αγωγής είναι η κατάλληλη καλλιέργεια της προσωπικότητας του Ικάρου, με τη μύηση στο στρατιωτικό τρόπο ζωής, τη στρατιωτική δεοντολογία, τα έθιμα και τις παραδόσεις της Σχολής, την εκπαίδευση στην ολιγάρκεια, την καλλιέργεια ενσυνείδητης πειθαρχίας, την ανάπτυξη πνεύματος μαχητικότητας και ομάδας, την προσήλωση στην Αποστολή, τη διαπαιδαγώγηση στη σωστή κοινωνική συμπεριφορά, την καλλιέργεια των ιδεωδών της ελευθερίας, της δημοκρατίας και του ανθρωπισμού, την καλλιέργεια πολιτιστικής παιδείας, με τελικό στόχο την ανάπτυξη στρατιωτικών αρετών και ηγετικών χαρακτηριστικών.

Η ανάπτυξη της Στρατιωτικής Αγωγής στηρίζεται σε Αρχές οι οποίες διέπουν όλα τα είδη εκπαίδευσης στη Σχολή.

Σκοπός της Στρατιωτικής Εκπαίδευσης είναι η ανάπτυξη της στρατιωτικής ικανότητας του Ικάρου, με την αύξηση της αντοχής του σε παρατεταμένη άσκηση, της δυνατότητάς του να λειτουργεί σωστά και με τακτική σκέψη κάτω από συνθήκες πίεσης, με την εκπαίδευση στα όπλα, την επιβίωση, τη γνώση της στρατιωτικής οργάνωσης και διαδικασιών και τέλος, με την άσκηση στη διοικητική και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η στρατιωτική εκπαίδευση σε συνδυασμό με την ανάπτυξη της Στρατιωτικής Αγωγής, θα προετοιμάσει τους Ικάρους να υπηρετήσουν επάξια στις τάξεις της Π.Α.

Η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων ή αντικειμένων της Στρατιωτικής Εκπαίδευσης είναι υποχρεωτική.

Η Στρατιωτική Εκπαίδευση υλοποιείται με την εκτέλεση δραστηριοτήτων όπως στρατιωτικές ασκήσεις, δοκιμασίες, ασκήσεις διαβίωσης, διδασκαλία, διαλέξεις και επισκέψεις. Τα επιμέρους κριτήρια επιτυχίας των αντικειμένων και των μαθημάτων της Στρατιωτικής Εκπαίδευσης, καθορίζονται στο Πρόγραμμα Σπουδών.

Η Στρατιωτική Εκπαίδευση προγραμματίζεται σε όλη τη διάρκεια του έτους και βαθμολογείται ετησίως.

Πτητική Εκπαίδευση

Σκοπός της Πτητικής Εκπαίδευσης είναι η απόδοση στην ΠΑ Αξιωματικών Κατεύθυνσης Ιπταμένων, ικανών με το πέρας της, για την περαιτέρω επιχειρησιακή τους αξιοποίηση, στο πλαίσιο των απαιτήσεων της ΠΑ.

Η Πτητική Εκπαίδευση διακρίνεται σε εκπαίδευση εδάφους και εκπαίδευση αέρος. Η εκπαίδευση εδάφους παρέχεται με μαθήματα προετοιμασίας πτήσεων, διαλέξεις, εξομοιωτές πτήσεων και ολοκληρωμένα συστήματα εκπαίδευσης μέσω υπολογιστών, όπου αυτά διατίθενται. Η εκπαίδευση αέρος διενεργείται με διατιθέμενα πτητικά μέσα.

Η Πτητική Εκπαίδευση διακρίνεται σε στάδια. Τα στάδια, ο σκοπός και οι ώρες εκάστου σταδίου, καθορίζονται με απόφαση του Ανωτάτου Αεροπορικού Συμβουλίου, ανάλογα με τις απαιτήσεις της ΠΑ και εντάσσονται στο Πρόγραμμα Σπουδών.

Οι έξοδοι, οι ώρες και το ακριβές περιεχόμενο κάθε σταδίου καθορίζονται με απόφαση του Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου. Σύμφωνα με το πλαίσιο πτητικής εκπαίδευσης, ο Ιπτάμενος Ανθυποσμηναγός, πριν την τοποθέτησή του σε Μονάδα της ΠΑ, ακολουθεί πέντε συνολικά στάδια εκπαίδευσης.

 • το Στάδιο Επιλογής (1ο έτος)
 • το Αρχικό Στάδιο (2ο έτος,  β' εξάμηνο)
 • το Βασικό Στάδιο (3ο έτος,  α' εξάμηνο)
 • το Προκεχωρημένο Στάδιο (μετά την αποφοίτηση)
 • το Επιχειρησιακό Στάδιο (μετά την αποφοίτηση)

Κατά την διάρκεια των σπουδών τους οι 'Ικαροι παρακολουθούν διαλέξεις, συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες καθώς επίσης συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά ταξίδια κι επισκέψεις. Αξίζει να σημειωθεί πως στο πέρας των σπουδών τους οι Ίκαροι όλων των Κατευθύνσεων – Ειδικεύσεων εκπονούν Διπλωματική εργασία, η οποία είναι θεωρητική ή και πειραματική ερευνητική εργασία, σε θέματα σχετικά με τα γνωστικά αντικείμενα των Τομέων της Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης, καθώς επίσης και σε θέματα που άπτονται του ενδιαφέροντος της Πολεμικής Αεροπορίας.

Προοπτικές Εξέλιξης

Με την αποφοίτηση από τη Σχολή ο Ίκαρος ονομάζεται Μόνιμος Ανθυποσμηναγός και εισέρχεται στις τάξεις της ξεχωριστής κοινωνίας των Αξιωματικών της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Σ' όλη τη σταδιοδρομία του θα συνεχίσει να εκπαιδεύεται αλλά και να εκπαιδεύει. Μέσα από προγράμματα επιμόρφωσης σε ανώτατες στρατιωτικές σχολές και πανεπιστήμια της χώρας μας αλλά και του εξωτερικού, θα αποκτήσει την απαραίτητη γνώση προκειμένου να ανταποκριθεί στο έργο του αλλά και να ολοκληρωθεί ως προσωπικότητα.

Στο πρώτο στάδιο, περίπου το μισό της σταδιοδρομίας του, παρέχει τις υπηρεσίες του στις Μονάδες που έχουν ενεργά αναλάβει να φέρουν σε πέρας την ύψιστη αποστολή της Πολεμικής Αεροπορίας μας, που είναι η προάσπιση και διασφάλιση της ακεραιότητας, της ανεξαρτησίας και της κυριαρχίας της Πατρίδας μας. Με τα πιο σύγχρονα μαχητικά αεροσκάφη, βοηθούμενος από τους χθεσινούς συμμαθητές του στη Σχολή Ικάρων Αξιωματικούς των άλλων Ειδικοτήτων, ο Έλληνας Αεροπόρος θα πει πρώτος "ΟΧΙ" σε όποιον επιβουλευτεί την ελευθερία μας.

Στο δεύτερο στάδιο παρέχει τις υπηρεσίες του κυρίως από θέσεις διοίκησης και επιτελείου, με προοπτική εξέλιξης στα ανώτατα αξιώματα της Πολεμικής Αεροπορίας.

Έμβλημα της Σχολής

«Aμές δέ γ’ εσσόμεθα πολλώ κάρρονες»
(Πλούταρχος, Λυκούργος, 21.2.9)

(Eμείς θα γίνουμε πολύ καλύτεροί σας)

Ιστορικά

 • Η ιστορία της κατάκτησης του αέρα αρχίζει από τους αρχαιότατους χρόνους και βαδίζει παράλληλα με την πρόοδο του πολιτισμού. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι ο θάνατος του Ικάρου υπήρξε η πρώτη ελληνική προσφορά - θυσία στο βωμό της αεροπορικής ιδέας. Η επάνδρωση της Στρατιωτικής Αεροπορίας στις αρχές του 1912 έγινε από αξιωματικούς του Στρατού που εκπαιδεύτηκαν στη Γαλλία.
 • Το 1916 στην Αεροπορία Ναυτικού δημιουργείται Κλάδος Μηχανικών και προσλαμβάνονται ως μηχανικοί αεροσκαφών διπλωματούχοι ξένων Πολυτεχνείων, οι οποίοι είναι και οι πρώτοι μηχανικοί με επιστημονική κατάρτιση.
 • Το 1919, μετά το πέρας του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη η πρώτη “Στρατιωτική Σχολή Αεροπλοΐας”, η οποία εκπαιδεύει χειριστές και παρατηρητές σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. Ταυτόχρονα η Ναυτική Αεροπορία δημιουργεί κέντρα εκπαίδευσης στο Τατόι και Παλαιό Φάληρο. Η πρακτική εκπαίδευση γινόταν σε αεροσκάφη Dehavilland-4, Dehavilland-9 και Sopwith Camel για την Αεροπορία Στρατού και σε Breguet-19, Henriot και Morane για την Αεροπορία Ναυτικού. Αυτά τα εκπαιδευτικά κέντρα τροφοδότησαν με χειριστές και παρατηρητές το Μέτωπο κατά τις επιχειρήσεις της Μ. Ασίας, την περίοδο μέχρι το 1922.
 • Το 1926 αναβαθμίζεται η εκπαίδευση και χορηγούνται πτυχία Ιπταμένου βομβαρδιστή, Ιπταμένου φωτογράφου και άλλων ειδικοτήτων. Το 1931 αποτέλεσε σταθμό στην ιστορία της Ελληνικής Αεροπορίας. Η Σχολή Αεροπορίας (ΣΑ) από τις πρώτες στον κόσμο Στρατιωτικές Αεροπορικές Σχολές, ιδρύθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου 1931 και άρχισε να λειτουργεί τον Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου με ενιαία εκπαίδευση για τη Στρατιωτική και Ναυτική Αεροπορία. Η εκπαίδευση βασίστηκε στο σύστημα εκπαίδευσης των αντίστοιχων Αγγλικών Αεροπορικών Σχολών. Για την ανανέωση σε Αξιωματικούς Μηχανικούς ιδρύεται στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (Σ.Ν.Δ.) Τμήμα Αερομηχανικών.
 • Το 1935 λειτούργησε στη Σχολή Αεροπορίας και δεύτερο τμήμα, το Τμήμα Υπαξιωματικών Χειριστών, διάρκειας δύο (2) ετών, από το οποίο αποφοιτούσαν Σμηνίες Χειριστές. Οι ειδικότητες που αποκτούσαν ήταν τρεις : Χειριστές με ειδίκευση βομβαρδιστού, Πολυβολητές & Βομβαρδιστές με δευτερεύουσα ειδίκευση φωτογράφου, Ασυρματιστές.
 • Το 1939 σηματοδοτείται η δημιουργία στη ΣΑ και τρίτου τμήματος, του Τμήματος Μηχανικών.
 • Στις 6 Φεβρουαρίου 1939 συγκροτείται στη Σχολή η πρώτη σειρά Δοκίμων Αξιωματικών Τεχνικών με δύναμη 15 Δοκίμων.
 • Το 1939 σηματοδοτείται η δημιουργία στη ΣΑ και τρίτου τμήματος, του Τμήματος Μηχανικών.
 • Στις 6 Φεβρουαρίου 1939 συγκροτείται στη Σχολή η πρώτη σειρά Δοκίμων Αξιωματικών Τεχνικών με δύναμη 15 Δοκίμων. Η εκπαίδευση των Ελλήνων Ικάρων και Αξιωματικών Ιπταμένων κατά τη διάρκεια του πολέμου έγινε στις Βρετανικές Μονάδες της Μέσης Ανατολής και της Νοτίου Ροδεσίας. Στη Νότιο Ροδεσία εκπαιδεύτηκαν και δύο σειρές Ιπταμένων Υπαξιωματικών. Κατά την περίοδο που η Σχολή λειτούργησε στο εξωτερικό, ο συνολικός αριθμός ωρών πτήσεων ανήλθε στις 145.000.
 • Στα μέσα του 1945 έγινε η κατάταξη της 19ης σειράς Ιπταμένων, η οποία ήταν η πρώτη μεταπολεμική σειρά. Οι Ίκαροι αυτοί εκπαιδεύτηκαν στην Αγγλία από τον Οκτώβριο του 1946 έως τον Οκτώβριο του 1947 με αεροπλάνα MOTH.
 • Το Μάρτιο του 1947 η Σχολή επανέρχεται στη Δεκέλεια. Η κανονική έναρξη λειτουργίας της Σχολής Αεροπορίας άρχισε τον Οκτώβριο του 1947, όταν δέχτηκε τους πρώτους μαθητές που μετεκπαιδεύτηκαν στην Αγγλία. Οι ίδιοι μαθητές συνέχισαν στην πτητική τους εκπαίδευση στην Σχολή Αεροπορίας με αεροσκάφη τύπου HARVARD και SPITFIRE.
 • Το 1967 και με την είσοδο της 43ης σειράς, η φοίτηση στη Σχολή γίνεται τετραετούς διάρκειας.

Με το Β.Δ. 370/1967 θεσμοθετήθηκαν όλες οι λεπτομέρειες που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία της Σχολής. Το ίδιο Β.Δ. είναι έως σήμερα σε ισχύ, όμως με μεταγενέστερα Προεδρικά διατάγματα τροποποιήθηκε σημαντικά, ώστε να βελτιωθεί η παρεχόμενη εκπαίδευση στους Ικάρους. Αξίζει να επισημάνουμε, ότι με το προαναφερθέν Β.Δ. η Σχολή Αεροπορίας μετονομάστηκε σε Σχολή Ικάρων (ΣΙ)

Το 1991 εισήχθησαν για πρώτη φορά στην Σχολή Ικάρων γυναίκες στο Τμήμα Μηχανικών και το 2002 στο Τμήμα Ιπτάμενων. Το 2003 η Σχολή Ικάρων με το νόμο 3187/2003 αλλάζει ουσιαστικά το πλαίσιο της παρεχόμενης εκπαίδευσης, ονομάζεται Ανώτατο Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΣΕΙ), είναι ισότιμο με τα ιδρύματα του πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 1 του Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 Α'), παρέχοντας ισότιμη εκπαίδευση και χορηγώντας ισότιμα πτυχία με αυτά

Συχνές ερωτήσεις Σ.Ι.

Επιστημονικά Πεδία στα οποία ανήκει η Σχολή Ικάρων

Η Σχολή Ικάρων (ΣΙ) ανήκει στα Επιστημονικά Πεδία των Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών.

Ειδικότητες

Στη Σχολή Ικάρων (ΣΙ) λειτουργεί Τμήμα Αεροπορικών Επιστημών με κατευθύνσεις Ιπταμένων και Μηχανικών στις οποίες εντάσσονται από την αρχή οι υποψήφιοι σύμφωνα με τη δήλωση τους στο μηχανογραφικό δελτίο.

Εισαγωγικές εξετάσεις

Η κατάταξη των νέων μαθητών (ανδρών-γυναικών) στην πρώτη τάξη της Σχολής Ικάρων, γίνεται κάθε χρόνο, ύστερα από διαγωνισμό που διενεργείται μέσω των γενικών εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας μεταξύ 17 και 21 ετών και να κατέχουν, απολυτήριο Λυκείου ή να είναι κάτοχοι τίτλου Σπουδών που να τους επιτρέπει τη συμμετοχή σε εξετάσεις για την εισαγωγή τους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας.

Επιπλέον, οι υποψήφιοι υφίστανται ειδικές προκαταρκτικές εξετάσεις, δηλαδή λεπτομερή υγειονομική, αθλητική και ψυχοτεχνική εξέταση, οι οποίες διενεργούνται μετά από τις Γενικές Εξετάσεις του Υπουργείου Παιδείας από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ).

Γενικά Θέματα παρεχόμενης εκπαίδευσης και ευκολιών στη Σχολή

Η εκπαίδευση που παρέχεται στη Σχολή διακρίνεται σε ακαδημαϊκή, στρατιωτική, αθλητική (επιπλέον δε για τους Ίκαρους του Τμήματος Ιπταμένων και σε πτητική).

Οι Ίκαροι της κατεύθυνσης Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων που έχουν ενταχθεί στο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση και οι οποίοι κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους σπουδών διαγράφονται από το Τμήμα αυτό λόγω πτητικής ανεπάρκειας, εισάγονται καθ’ υπέρβαση του  αριθμού εισακτέων στο πρώτο έτος σπουδών της επόμενης Σχολής ή Τμήματος της προτίμησης τους στο μηχανογραφικό δελτίο, για την οποία είχαν συγκεντρώσει τουλάχιστον τη συνολική βαθμολογία του τελευταίου εισαγομένου, με βάση τα αποτελέσματα επιλογής του έτους εισαγωγής τους στη Σχολή από την οποία διαγράφονται.

Οι Ίκαροι της κατεύθυνσης Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων, που στο 2° ή 3° έτος σπουδών αποτυγχάνουν στην πτητική εκπαίδευση ή κρίνονται υγειονομικά ακατάλληλοι για το ιπτάμενο προσωπικό, κατάλληλοι όμως για το προσωπικό εδάφους, δύναται να εντάσσονται κατόπιν αιτήσεως τους, σε Τμήματα Ελεγκτών Αεράμυνας που συγκροτούνται ανάλογα με τις εκάστοτε υφιστάμενες ανάγκες της Πολεμικής Αεροπορίας.

Οι Ίκαροι της κατεύθυνσης Μηχανικών, με το πέρας του 1ου έτους σπουδών, εντάσσονται σε μία από τις ειδικότητες (Μηχανικών Αεροσκαφών, Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτρονικών και Μηχανικών Αεροπορικών Εγκαταστάσεων) σύμφωνα με τις εκάστοτε υφιστάμενες ανάγκες της Πολεμικής Αεροπορίας.

Οι μαθητές των παραπάνω κατευθύνσεων κατά τη διάρκεια της φοίτησης διαμένουν υποχρεωτικά εντός της Σχολής, εξέρχονται δε μόνο με την άδεια του Διοικητού της Σχολής, τις ημέρες και περιόδους που προβλέπονται στον Κανονισμό της Σχολής.

Oλα τα έξοδα φοίτησης και διαμονής βαρύνουν το Δημόσιο και επιπλέον λαμβάνουν μηνιαίο χρηματικό βοήθημα.

Βαθμός Αποφοίτησης

Σε όλους τους επιτυχόντες αποφοίτους απονέμεται ο βαθμός του Ανθυποσμηναγού.