Όρια Αγωνισμάτων Πολεμικού Ναυτικού

Πολεμικό Ναυτικό

ναυτικό

Δρόμος
100m
Δρόμος
1000m
Άλμα σε
ύψος
Άλμα σε
μήκος

Ρίψη σφαίρας
(7.275kg)
(M.O. δεξί -
αριστερό χέρι)

Ελεύθερη
κολύμβηση
50m
Σ.Ν.Δ Μάχιμοι 16'' 4'20'' 1.05m 3.60m 4.50m 2'
Σ.Ν.Δ Μηχανικοί 17'' 4'30'' 1.00m 3.60m 4.40m 2'
Σ.Μ.Υ.Ν. 17'' 4'30'' 1.00m 3.60m 4.40m 2'