Σχολή Ναυτικών Δοκίμων - Σ.Ν.Δ.

Σχολή Ναυτικών Δοκίμων - Σ.Ν.Δ.

Η Σ.Ν.Δ. είναι Ανώτατο Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Σ.Ε.Ι.) και παρέχει ακαδημαϊκή και ναυτική εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου. Η έδρα της Σχολής βρίσκεται στο Χατζηκυριάκειο του Πειραιά.

Αποστολή  

Η Σχολή παρέχει στους Ν. Δόκιμους ευρεία ακαδημαϊκή και ναυτική εκπαίδευση με σκοπό να διαμορφώνει νέους αξιωματικούς με υψηλή κατάρτιση σε όλα τα επιστημονικά, τεχνολογικά και ναυτικά γνωστικά αντικείμενα που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών του Πολεμικού Ναυτικού.

Φοίτηση

Στη Σχολή, οι Ναυτικοί Δόκιμοι καταρτίζονται ακαδημαϊκά, από το καθηγητικό προσωπικό των διαφόρων Τομέων της. Η πρακτική εξάσκηση, όπως και η καλλιέργεια του Ναυτικού πνεύματος, πραγματοποιούνται με τη διδασκαλία:

  • της Ναυτικής Τέχνης,
  • την εκτέλεση γυμνασίων καθώς επίσης
  • και εκπαιδευτικών ταξιδίων, στο εσωτερικό και εξωτερικό, με πλοία, υποβρύχια, ελικόπτερα και αεροπλάνα.


Η έναρξη του ετησίου προγράμματος ταυτίζεται με την έναρξη του εκπαιδευτικού έτους περί τα μέσα Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Η διαφοροποίηση υφίσταται μόνο για το πρώτο έτος οπότε και η έναρξη είναι λίγο μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων από το Υπουργείο Παιδείας, οπότε καλούνται για κατάταξη οι επιτυχόντες και αρχίζει η προπαίδευση διάρκειας 3-4 εβδομάδων. Η περίοδος αυτή ολοκληρώνεται με την ορκωμοσία των πρωτοετών και την πλήρη ένταξή τους στη ζωή της ΣΝΔ.

Τα έξοδα φοίτησης, βαρύνουν το Δημόσιο, ενώ από τον πρώτο μήνα οι σπουδαστές λαμβάνουν μηνιαίο χρηματικό βοήθημα. Οι σπουδαστές κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους διαμένουν υποχρεωτικά εντός της Σχολής, εξέρχονται δε μόνο με άδεια του Διοικητού αυτής, τις ημέρες και περιόδους που προβλέπονται στον Κανονισμό της Σχολής. Οι Δόκιμοι καθ' όλο το έτος λαμβάνουν τέσσερις μακράς διάρκειας άδειες, την περίοδο των Χριστουγέννων / Πρωτοχρονιάς για δυο εβδομάδες, την περίοδο του Πάσχα, περίπου μία εβδομάδα και δυο περιόδους πριν και μετά του Θερινού Εκπαιδευτικού Πλου, περίπου δέκα ημερών εκάστη.

Οι απόφοιτοι υποχρεούνται να παραμείνουν στο στράτευμα για οκτώ έτη.

Η ζωή στην σχολή

Η εκπαιδευτική ημέρα στη Σχολή ξεκινά νωρίς το πρωί. Για πέντε ημέρες την εβδομάδα οι Δόκιμοι εφαρμόζουν ένα εντατικό πρόγραμμα εκπαίδευσης (ακαδημαϊκή, αθλητική, ναυτική και στρατιωτική), που εμπλουτίζεται με κοινωνικές, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις, όπως επισκέψεις σε μουσεία και εκθέσεις, χοροεσπερίδες, ναυταθλητικούς αγώνες, κ.ά. Στη διάρκεια της χειμερινής εκπαιδευτικής περιόδου το πρωινό αφιερώνεται στην ακαδημαϊκή και τη ναυτική εκπαίδευση σε αίθουσες διδασκαλίας και σε εργαστήρια, ενώ το απόγευμα διατίθεται για τις υπόλοιπες δραστηριότητες της Σχολής, όπως αθλοπαιδιές, πεζικές ασκήσεις, ενημερωτικές ομιλίες, μελέτη, κτλ. Κατά τη θερινή περίοδο εκπαίδευσης η ζωή του Ναυτικού Δοκίμου είναι συνδεδεμένη με τη διαβίωση στο πλοίο και την εκτέλεση πρακτικών ναυτικών ασκήσεων και γυμνασίων.

Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση

Στη Σχολή λειτουργεί το Τμήμα Ναυτικών Επιστημών και οι Ναυτικοί Δόκιμοι κατατάσσονται στις κατευθύνσεις Μαχίμων και Μηχανικών. Οι σπουδές είναι οργανωμένες σε τέσσερα έτη. Η ακαδημαϊκή εκπαίδευση των Ν. Δοκίμων καλύπτει ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων. Συγκεκριμένα αποσκοπεί στην επιστημονική γνώση των αντικειμένων των θετικών, εφαρμοσμένων, τεχνολογικών, κοινωνικών, ανθρωπιστικών και θεωρητικών επιστημών τα οποία υποστηρίζουν τη θεωρητική και πρακτική ναυτική εκπαίδευση.

Το ακαδημαϊκό έτος είναι οργανωμένο σε τρία τετράμηνα.

Αρχικά, το χειμερινό τετράμηνο το οποίο αφορά το διάστημα από τις αρχές Σεπτεμβρίου έως και τα μέσα Φεβρουαρίου.

Έπειτα, το εαρινό τετράμηνο, το οποίο ξεκινάει στα μέσα Φεβρουαρίου κι ολοκληρώνεται στα μέσα Ιουνίου.

Το πρόγραμμα ακαδημαϊκής μόρφωσης διαρκεί 14 εβδομάδες και ολοκληρώνεται με περίοδο γραπτών εξετάσεων που διαρκεί 3 εβδομάδες για κάθε ένα από τα τετράμηνα, τα οποία αποτελούν την χειμερινή περίοδο εκπαίδευσης.

Η Θερινή περίοδος περιλαμβάνει  τον Θερινό Εκπαιδευτικό Πλου(ΘΕΠ) της Σχολής, ο οποίος διεξάγεται κάθε καλοκαίρι από τα μέσα Ιουλίου έως και τα τέλη Αυγούστου, δηλαδή είναι διάρκειας 45-50 ημερών. Οι μισές μέρες είναι εν πλω και οι άλλες μισές εν όρμω σε λιμάνια του εξωτερικού, επί το πλείστον Ευρωπαϊκά.

Οδηγός Σπουδών Μαχίμων 

Οδηγός Σπουδών Μηχανικών

Στρατιωτική Εκπαίδευση

Ο Ν. Δόκιμος από την είσοδό του στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων παράλληλα με την Ακαδημαϊκή και Ναυτική εκπαίδευση λαμβάνει και Στρατιωτική, η οποία θα τον βοηθήσει στην καριέρα του. Η Στρατιωτική εκπαίδευση ξεκινάει από την βασική εκπαίδευση όπου ο Ν. Δόκιμος προσαρμόζεται στο στρατιωτικό περιβάλλον, μαθαίνει τη χρήση των όπλων και των κανόνων πειθαρχίας.

Από μία Ναυτική Σχολή δεν μπορεί να λείπουν ως θεσμοί, αλλά και ως μέρος της στρατιωτικής εκπαίδευσης, οι παρελάσεις και οι συμμετοχές σε αγήματα, διμοιρίες επιδείξεων και ασκήσεις ενόπλου και αόπλου. Στις εθνικές εορτές της 25ης Μαρτίου και της 28ης Οκτωβρίου άγημα Ναυτικών Δοκίμων πρωτοστατεί στην εκπροσώπηση του Πολεμικού Ναυτικού στις μεγάλες στρατιωτικές παρελάσεις της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα.

Παράλληλα με την Ακαδημαϊκή και τη Ναυτική εκπαίδευση κατά τη διάρκεια των σπουδών στην Σ.Ν.Δ. εκτελούνται σεμινάρια και μαθήματα περί Ηγεσίας, ώστε να εξοικειωθεί επί θεμάτων Διοίκησης και Ελέγχου του προσωπικού με σκοπό τη δημιουργία των αυριανών των Ηγετών που θα διοικήσουν το Πολεμικό Ναυτικό.

Η εκπαίδευση συντελείται με ασκήσεις ακριβείας χειρισμού των όπλων καθώς και με εκτέλεση πυρών με διάφορους τύπους όπλων Φορητού Οπλισμού και Πυροβόλων Όπλων κατά τη διάρκεια των Χειμερινών και Θερινών Εκπαιδευτικών Πλόων.

Ναυτική Εκπαίδευση

Κάθε χρόνο πραγματοποιούνται Χειμερινοί Εκπαιδευτικοί Πλόες (ΧΕΠ)

  • με πλοία του Στόλου (Φρεγάτες (Φ/Γ),
  • Πλοία Γενικής Υποστήριξης (ΠΓΥ),
  • Ταχέα Περιπολικά Κατευθυνόμενων Βλημάτων (ΤΠΚ),
  • Υποβρύχια (Υ/Β) και Ναρκαλιευτικά (Ν/Α).

Σκοπός των ΧΕΠ είναι η απόκτηση ναυτικών-επιχειρησιακών γνώσεων και εμπειρίας καθώς και η εξοικείωση με το πλοίο.
Εκπαιδευτικοί πλόες εκτελούνται επίσης με τα τρία Ιστιοφόρα (Ι/Φ) που διαθέτει η Σχολή στην περιοχή του Σαρωνικού και έχουν σκοπό την εξοικείωση των Δοκίμων με το θαλάσσιο στοιχείο, την εκμάθηση ιστιοπλοΐας και την ψυχαγωγία.

Στα πλαίσια της ναυτικής εκπαίδευσης εντάσσεται και ο θερινός εκπαιδευτικός πλους.

Επιπλέον, υπάρχουν δύο προσομοιωτές ναυτιλίας (προσομοιάζουν τις γέφυρες των πλοίων, με όλες τις συσκευές που υπάρχουν μέσα σε αυτή), ένας στη Σχολή και ένας στο Κέντρο Εκπαίδευσης Παλάσκας (Περιοχή Σκαραμαγκά), οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση όλων των τάξεων των Δοκίμων. Τέλος, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο κάθε τάξη εκτελεί πυρά Φορητού Οπλισμού με τυφέκια G3 σε πεδίο βολής. Πυρά επίσης εκτελούνται και κατά τη διάρκεια των Θερινών Εκπαιδευτικών Πλόων.

Οδηγοί Σπουδών Ναυτικής Εκπαίδευσης

Τα έξοδα φοίτησης, βαρύνουν το Δημόσιο, ενώ από τον πρώτο μήνα οι σπουδαστές λαμβάνουν μηνιαίο χρηματικό βοήθημα. Οι σπουδαστές κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους διαμένουν υποχρεωτικά εντός της Σχολής, εξέρχονται δε μόνο με άδεια του Διοικητού αυτής, τις ημέρες και περιόδους που προβλέπονται στον Κανονισμό της Σχολής. Οι Δόκιμοι καθ' όλο το έτος λαμβάνουν τέσσερις μακράς διάρκειας άδειες:

  • την περίοδο των Χριστουγέννων / Πρωτοχρονιάς για δυο εβδομάδες,
  • την περίοδο του Πάσχα, περίπου μία εβδομάδα
  • και δυο περιόδους πριν και μετά του Θερινού Εκπαιδευτικού Πλου, περίπου δέκα ημερών εκάστη.

Οι απόφοιτοι υποχρεούνται να παραμείνουν στο στράτευμα για οκτώ έτη.

Προοπτικές Εξέλιξης

Οι απόφοιτοί της σταδιοδρομούν στο Πολεμικό Ναυτικό ως Αξιωματικοί. Οι Ν. Δόκιμοι μετά από επιτυχή φοίτηση, αποφοιτούν με το βαθμό του Σημαιοφόρου Πολεμικού Ναυτικού.
Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους στο Πολεμικό Ναυτικό, υπηρετούν σε πλοία του Στόλου με κορυφαία τη θέση του Κυβερνήτη, εάν πρόκειται για μάχιμο ή του Α΄ Μηχανικού, εάν πρόκειται για μηχανικό Αξιωματικό. Στη συνέχεια, αλλά και ενδιάμεσα κατά την καριέρα τους στο Στόλο, τοποθετούνται σε επιτελικές, διευθυντικές και διοικητικές θέσεις τόσο στο Πολεμικό Ναυτικό, όσο και στο Γ.Ε.Ε.Θ.Α. ή το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
Επίσης, έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να τοποθετηθούν σε θέσεις εξωτερικού, σε ελληνικές πρεσβείες, διασυμμαχικά στρατηγεία και κλιμάκια του Πολεμικού Ναυτικού. Ο ανώτατος βαθμός, στον οποίο μπορεί να προαχθεί ένας μάχιμος Αξιωματικός, είναι αυτός του Ναυάρχου και η ανώτατη θέση, στην οποία μπορεί να τοποθετηθεί αυτή του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Αντίστοιχα για μηχανικό Αξιωματικό, ο ανώτατος βαθμός είναι του Αντιναυάρχου και η ανώτατη θέση αυτή του Γενικού Επιθεωρητή Ναυτικού.

Ιστορικά

Πρώτη περίοδος ίδρυσης και λειτουργίας της Σχολής (1845-1854).

Οι απαρχές της λειτουργίας της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων ανάγονται στις πρώτες δεκαετίες μετά την Εθνική Παλιγγενεσία: την 24 Νοεμβρίου 1845 επί της κορβέτας "ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ" κατόπιν Αποφάσεως του Ήρωα-Ναυμάχου του 1821, Ναυάρχου Κωνσταντίνου Κανάρη, τότε Υπουργού των Ναυτικών. Ατυχώς, εξ αρχής ανέκυψαν τριβές μεταξύ του Κυβερνήτη, Πλοιάρχου Ραφαήλ, και του Υπάρχου, Υποπλοιάρχου Παλάσκα, λόγω διαφοράς νοοτροπίας των δύο εκείνων (σπουδαίων κατά τα λοιπά) Αξιωματικών. Το Υπουργείο, όταν πληροφορείται τα σχετικά, αναζητεί οδό επίλυσης του ζητήματος, αποστέλλοντας Κατευθυντήριες Διαταγές στον Κυβερνήτη και προβαίνοντας στην σύσταση "Ναυτικού Παιδευτηρίου", υπό την διεύθυνση του Υποπλοιάρχου Παλάσκα, αλλά μάταια. Ο τελευταίος αιτείται μετάθεση, γεγονός που οδηγεί στην κατ' ουσίαν διάλυση της Σχολής το 1854.

Η Σχολή στην "ΑΘΗΝΑ", στο "ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ" και στον "AΡΗ" (1862-1884).

Η Προσωρινή Κυβέρνηση, η οποία εγκαθιδρύθηκε μετά την ανώμαλη πολιτική κατάσταση που επακολούθησε μετά την έκπτωση και έξωση του Βασιλέως Όθωνος, αποφάσισε, τον Νοέμβριο του 1862, να συγκροτήσει, εκ των ενόντων, Ναυτικό Σπουδαστήριο επί του ατμοδρόμωνα "ΕΛΛΑΣ". Ως Διευθυντής διορίσθηκε ο Πλωτάρχης Κουμελάς, που υπηρετούσε στον Ναύσταθμο. Εν τούτοις, η λειτουργία του Ναυτικού Σπουδαστηρίου ματαιώθηκε λόγω διοικητικών προβλημάτων που ανέκυψαν. Επτά μήνες αργότερα αποφασίσθηκε και πάλι η λειτουργία του Σπουδαστηρίου, αυτήν την φορά στον πάρωνα "ΑΘΗΝΑ". Ωστόσο, η εν λόγω χρονική περίοδος χαρακτηρίζεται από σοβαρά οργανωτικά ελλείμματα, όχι άσχετα, άλλωστε, προς την γενικότερη περιρρέουσα διοικητική, θεσμική και οργανωτική αταξία της ελληνικής κοινωνίας της εποχής εκείνης. Εν μέσω όλων αυτών, η Σχολή μεταφέρεται στο "ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ", όπως είχε, εν τω μεταξύ, μετονομασθεί ο "ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ", χωρίς, εν τούτοις, να επέλθει ουσιαστική βελτίωση στην οργάνωση και την διοίκηση, για να παύσει κατ' ουσίαν να λειτουργεί, τον Σεπτέμβριο του 1871, καίτοι δεν υπήρξε επίσημη Πράξη κατάργησής της. Δέκα χρόνια αργότερα, το 1882, συστήνεται εκ νέου Ναυτική Σχολή, αυτήν την φορά με έδρα τον "ΑΡΗ", διαλύθηκε όμως τον Δεκέμβριο του 1884 λόγω της ενάρξεως λειτουργίας, πλέον, της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, επί του ατμοδρόμωνα "ΕΛΛΑΣ".

Η "Σχολή των Ναυτικών Δοκίμων" έως το 1905 (1884-1905).

Η ίδρυση-ή επανίδρυση-της Σ.Ν.Δ., υπό την σημερινή της ονομασία και μορφή, έλαβε χώρα επί Πρωθυπουργίας Χαριλάου Τρικούπη, η διακυβέρνηση του οποίου υπήρξε περίοδος αληθινής αναγεννήσεως για το Ναυτικό, όπως άλλωστε και για το σύνολο των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και την Δημόσια Διοίκηση εν γένει. Την περίοδο εκείνη ανατέθηκε στον Πλωτάρχη Κανελλόπουλο η σύνταξη των απαιτουμένων Οργανισμών και Κανονισμών Λειτουργίας της Σχολής. Αφού ρυθμίσθηκε το νομοθετικό πλαίσιο, ακολούθησε η συγκρότηση της Σχολής κατά τα οριζόμενα και προβλεπόμενα. Τον Αύγουστο του 1884 έλαβαν χώρα τα επίσημα εγκαίνια της Σχολής. Φαινόμενα προχειρότητας και αταξίας, όπως εκείνα που είχαν παρατηρηθεί κατά την διάρκεια των προηγουμένων ετών, εξέλιπαν, και η Σχολή έφθασε σε αξιόλογα επίπεδα οργάνωσης και λειτουργίας. Τον επόμενο χρόνο η έδρα της μεταφέρθηκε στην ξηρά. Το 1888 ονομάσθηκαν Σημαιοφόροι οι πρώτοι απόφοιτοι της Σχολής, οι οποίοι διακρίθηκαν έκτοτε για την υψηλή στάθμη της εκπαίδευσής τους. Το Μάϊο του 1892 η έδρα της Σχολής επανήλθε στον ατμοδρόμωνα "ΕΛΛΑΣ", όπου και παρέμεινε επί δεκατρία (13) έτη.

Η Σχολή στην μόνιμη έδρα της (1905-1911).

Η μετεγκατάσταση της Σχολής, από τα πλοία στην ξηρά, κατέστη δυνατή το 1891, χάρις στο κληροδότημα που κατέλειπε ο μέγας εθνικός ευεργέτης Παντελής Βασσάνης. Με αυτήν την πολύτιμη επικουρία εξευρέθη ο κατάλληλος χώρος για την ανέγερση των τριών κτιρίων της Σχολής: του κεντρικού, που εξυπηρετούσε τους Δοκίμους, του οικήματος Διοικητού / Υποδιοικητού και του θεραπευτηρίου. Τα τρία προαναφερθέντα κτίρια, με τις αναγκαίες μετατροπές που επήλθαν με την πάροδο του χρόνου, διατηρούν την αρχική τους μορφή ακόμα και σήμερα. Προς τιμήν του εθνικού ευεργέτη, η Σχολή απεκαλείτο τότε και «Βασσάνειον Ίδρυμα».

Η Σχολή κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους (1912-1913).

Μετά την κήρυξη του Α' Βαλκανικού Πολέμου (Οκτώβριος 1912) οι τριτοετείς Δόκιμοι ονομάσθηκαν Αρχικελευστές, τοποθετήθηκαν στον Στόλο και έλαβαν μέρος στις πολεμικές επιχειρήσεις. Με τη λήξη του πολέμου επέστρεψαν όλοι στην Σχολή τους, εκτός από τον ήρωα Ιωάννη Παστρικάκη, ο οποίος έπεσε υπέρ Πατρίδος κατά την απελευθέρωση της νήσου Χίου από τον τουρκικό ζυγό.

Περίοδος 1913-1922.

Κατά την περίοδο αυτή επεκτείνονται οι εγκαταστάσεις της Σχολής και αυξάνεται ο αριθμός των εκπαιδευομένων Δοκίμων. Μία απόπειρα διοικήσεως της Σχολής από Αξιωματικό του Βρετανικού Βασιλικού Ναυτικού (που έφερε τον βαθμό του Πλοιάρχου), ειδικού επί θεμάτων εκπαιδεύσεως, δεν έμελλε να ευοδωθεί (στο πλαίσιο και της διαπλοκής ζητημάτων, όπως οι ξένες Στρατιωτικές και Ναυτικές Αποστολές, με τις στρατηγικές και πολιτικοδιπλωματικές επιλογές αντιτιθεμένων πολιτικών παρατάξεων της εποχής).

Η Σχολή κατά τον Μεσοπόλεμο (1923-1940).

Κατά την περίοδο της ανασυγκρότησης του κράτους και της κοινωνίας που επακολούθησε μετά την (ασύλληπτων ιστορικών, πολιτικών, γεωστρατηγικών, γεωοικονομικών και πολιτισμικών) διαστάσεων τραγωδία της Μικρασιατικής Καταστροφής, η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων στράφηκε με ζήλο στην ποιοτική βελτίωση της οργάνωσης και της εκπαίδευσης, με αποτέλεσμα την εισαγωγή νέων ειδικοτήτων, όπως των Μηχανικών, των Οικονομικών, των Λιμενικών, των Ναυπηγών, ενώ τότε άρχισε και η παροχή εκπαίδευσης σε αλλοδαπούς - υποψηφίους Αξιωματικούς των Πολεμικών Ναυτικών των χωρών τους. Σημαντικό γεγονός για τον βίο και την λειτουργία της Σχολής υπήρξε η ναυπήγηση του ιστιοφόρου "AΡΗΣ" ως εκπαιδευτικού πλοίου.

Η Σχολή κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Με την κήρυξη του Ελληνοϊταλικού Πολέμου, οι τεταρτοετείς και οι οικονομικοί Δόκιμοι ονομάσθηκαν Σημαιοφόροι, οι τριτοετείς Αρχικελευστές, οι λιμενικοί αποσπάσθηκαν στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και οι υπόλοιποι εστάλησαν σε άδεια αορίστου χρόνου. Λίγες ημέρες αργότερα ανακλήθηκαν οι Ν. Δόκιμοι και η Σχολή επαναλειτούργησε ομαλά, για να αναστείλει πάλι την λειτουργία της μόλις κηρύχθηκε ο Ελληνογερμανικός Πόλεμος. Κατά την διάρκεια της Τριπλής Κατοχής οι εγκαταστάσεις της Σχολής χρησιμοποιήθηκαν από την Γερμανική Ναυτική Διοίκηση Νοτίου Αιγαίου. Στις αρχές του 1942 διαφεύγουν όλοι οι δόκιμοι-περίπου 30-στην Μέση Ανατολή. Η Σχολή επαναλειτουργεί επί του θρυλικού θωρηκτού «ΑΒΕΡΩΦ» στις 17/5/1942 και εν συνεχεία, στις 29/10/1942, στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, μέχρι τέλους του πολέμου.

Η Σχολή στα μεταπολεμικά χρόνια.

Στις εγκαταστάσεις της Σχολής, κατά τα Δεκεμβριανά, έδρευε το Αρχηγείο Στόλου το οποίο απέκρουσε την εναντίον του επίθεση καταβάλλοντας βαρύ φόρο αίματος. Η ομαλή λειτουργία της Σχολής άρχισε πάλι στις 5 Νοεμβρίου 1945, με πολλές, βεβαίως, ελλείψεις - εκπαιδευτικές, κτιριακές κ.α., οι οποίες καλύφθηκαν κατά το μεγαλύτερο ποσοστό μέχρι το 1948. Το 1962 ανέλαβε και πάλι το πρόσθετο καθήκον της εκπαιδεύσεως αλλοδαπών Δοκίμων. Τo 1967 της απονεμήθηκε το «Χρυσούν Μετάλλιον» της Ακαδημίας Αθηνών. Το 1968 αναγορεύθηκε σε Ανωτάτη Σχολή και το 2003/2005 εκσυγχρονίστηκε το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της. Από τότε και μέχρι σήμερα συνεχίζει να εκπαιδεύει τους μελλοντικούς ηγήτορες Αξιωματικούς του Πολεμικού Ναυτικού μας, συντηρώντας άσβεστες και μεταδίδοντας αναλλοίωτες τις ευγενείς παραδόσεις του Π.Ν. και του Ελληνικού Έθνους.