Σ.Μ.Υ.

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

Οι πιο εύκολα προσβάσιμες σχολές από όλα τα σώματα ασφαλείας όσον αφορά τις βάσεις είναι  η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών στρατού ξηράς που χωρίζεται σε δύο κατευθύνσεις:

 1. Σ.Μ.Υ Όπλα
 2. Σ.Μ.Υ Σώματα

Όπλα είναι τα στοιχεία του Στρατού, των οποίων κύρια αποστολή είναι η διεξαγωγή του αγώνα ή η άμεση συμμετοχή σε αυτόν

Σώματα είναι τα στοιχεία του Στρατού που παρέχουν υποστήριξη διοικητικής ή λογιστικής μορφής

Αντικείμενο εργασίας

Οι σπουδαστές της Σ.Μ.Υ. χωρίζονται σε Διοικητικούς, Τεχνικούς και Φροντιστές.

Οι Διοικητικοί Υπαξιωματικοί  στις Μονάδες μπορούν να είναι εκπαιδευτές, βοηθοί σε διάφορα γραφεία, επικεφαλείς τμημάτων κ.λ.π. , ανάλογα με τις ανάγκες.

Οι Τεχνικοί Υπαξιωματικοί επισκευάζουν το τεχνικό υλικό της Μονάδας που υπηρετούν και παράλληλα, μπορούν να είναι επικεφαλείς διάφορων τμημάτων.

Οι Φροντιστές διαχειρίζονται τα υλικά της Μονάδας τους.

Αποστολή

Αποστολή της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (Σ.Μ.Υ.) είναι:

 • Να αποδίδει στο Στρατό Ξηράς Μονίμους Υπαξιωματικούς ικανούς να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις επιχειρησιακές του απαιτήσεις, παρέχοντας:
  Την απαιτούμενη στρατιωτική εκπαίδευση προκειμένου να οικοδομήσει την προσωπικότητα και τις δεξιότητες του άριστου Στρατιώτη και του ικανού Ηγήτορα στο επίπεδο του Ομαδάρχη και Βοηθού Διμοιρίτη.
  Ποιοτική ακαδημαϊκή εκπαίδευση, επιπέδου Γ΄ Κύκλου, σε γνωστικό φάσμα που να συμβάλει στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του Στρατιωτικού.
 • Να συμβάλει στο κύρος του Σώματος των Μονίμων Υπαξιωματικών του Στρατού Ξηράς, με τη διατήρηση της Σχολής σε υψηλό επίπεδο.

Φοίτηση

Η φοίτηση στη σχολή αυξήθηκε από το το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 σε τρία χρόνια.  Η εκπαίδευση στη Σχολή διακρίνεται σε Ακαδημαϊκή Στρατιωτική και Τεχνική.

Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση

Περιλαµβάνει µαθήµατα από τον κύκλο των µαθηµάτων των Ανωτέρων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, συµβάλλοντας στην κοινωνική παιδεία και καλλιέργεια και στην οµαλή ένταξη των Σπουδαστών στο επαγγελµατικό και στο κοινωνικό περιβάλλον όπως παρακάτω : 

 1. Αγγλικά 
 2. Πληροφορική 
 3. Διεθνές Δίκαιο
 4. Οργάνωση - Διοίκηση 
 5. Στρατιωτική Ιστορία 
 6. Ανώτερα Μαθηµατικά 
 7. Κοινωνιολογία 
 8. Ψυχολογία 

Τα µαθήµατα των Αγγλικών και της Πληροφορικής διδάσκονται σε όλα τα εξάµηνα εκπαιδεύσεως σε όλους τους Σπουδαστές.  Πλέον της Αγγλικής γλώσσας, σε προαιρετική βάση, διδάσκονται η Γαλλική, Γερµανική, Ιταλική και Τουρκική γλώσσα. Η διδασκαλία των παραπάνω γλωσσών γίνεται κατά τις απογευµατινές ώρες, πέραν των ωρών εκπαιδεύσεως. 

Πληροφορική διδάσκεται στις αίθουσες πληροφορικής από ιδιώτες καθηγητές. Πέρα από τις περιόδους εκπαιδεύσεως οι Σπουδαστές κατά τις απογευµατινές και βραδινές ώρες δύνανται να χρησιµοποιούν τους Η/Υ των αιθουσών αυτών είτε για εξάσκηση είτε για περιήγηση στο διαδίκτυο.

  Στρατιωτική Εκπαίδευση

  Η Στρατιωτική εκπαίδευση έχει σκοπό να γίνει ο Σπουδαστής άριστος µαχητής και διοικητής στρατιωτικών τµηµάτων, τόσο στην ειρήνη όσο και στον πόλεµο. Ειδικότερα αποσκοπεί στην οµαλή προσαρµογή των Σπουδαστών στη στρατιωτική ζωή, την αύξηση της φυσικής αντοχής και της σωµατικής ενδυνάµωσης, την εκµάθηση χειρισµού ατοµικού οπλισµού και εκτέλεση βολών µε ελαφρά και βαρέα όπλα στην συµµετοχή σε πορείες, ασκήσεις κλπ. 

  Στην στρατιωτική εκπαίδευση εντάσσονται και τα παρακάτω µαθήµατα : 

  1. Κανονισµοί 
  2. Στρατιωτική Ιστορία – Γεωγραφία  
  3. Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας
  4. Ηγεσία 
  5. Ψυχολογικές Επιχειρήσεις 
  6. Υγιεινή – Α΄ Βοήθειες

  Η θερινή Στρατιωτική εκπαίδευση των Σπουδαστών της Σχολής είναι διαρκείας μέχρι 5 εβδομάδων και πραγματοποιείται, σε καταυλισμό στην περιοχή του Π.Β. Λιτόχωρου.

   Τεχνική Εκπαίδευση

   Η Τεχνική εκπαίδευση έχει σκοπό την απόκτηση εξειδικευµένων γνώσεων – εµπειριών ώστε να µπορούν οι Σπουδαστές να κατανοούν και να συντηρούν τα µέσα και υλικά σύγχρονης τεχνολογίας που διαθέτει ο Ελληνικός Στρατός.

   ∆ιεξάγεται στα εργαστήρια Μηχανών Εσωτερικής Καύσης, Ηλεκτρολογίας - Ηλεκτρονικών, Μηχανών Ελικοπτέρων, Μηχανουργικής Τεχνολογίας και

   Αντοχής Υλικών και σε εγγύς Στρατιωτικά Εργοστάσια.

   Στην Τεχνική εκπαίδευση εντάσσονται και τα παρακάτω µαθήµατα: 

   1. Μηχανολογία 
   2. Ηλεκτροτεχνία 
   3. Μηχανές Εσωτερικής Καύσεως 
   4. Ηλεκτρικές Μηχανές 
   5. Ηλεκτρονικά 
   6. Ηλεκτρικές Μετρήσεις 
   7. Πυροµαχικά 
   8. Αεροσκάφη – Ελικόπτερα 
   9. Θερµοδυναµική

    Σωματική Αγωγή

    Η σωματική αγωγήοι αθλοπαιδίεςοι πολεμικές τέχνες και ο χορός που διεξάγονται στη Σχολή, αποσκοπούν:

    • στον καταρτισμό εκπαιδευτών σωματικής αγωγής,
    • στην απόκτηση σταθερής υγείας, ρώμης και ευεξίας,
    • στην αξιοποίηση των σωματικών προσόντων,
    • στην ανάπτυξη αγωνιστικού πνεύματος,
    • στην απόκτηση ειδικών γνώσεων επί των πολεμικών τεχνών
    • και ειδικότερα επί του τρόπου άμυνας και υπεράσπισης της σωματικής ακεραιότητας
    • και στην ανάπτυξη αυτοπεποίθησης και κοινωνικότητας με την εκμάθηση των ελληνικών παραδοσιακών και ευρωπαϊκών χορών.

    Εκτός από τη γενική υποχρεωτική άθληση ο κάθε Σπουδαστής ανάλογα με τις ατομικές του επιδόσεις συμμετέχει και στις ομάδες :

    • Ποδοσφαίρου,
    • Πετόσφαιρας,
    • Καλαθόσφαιρας,
    • Χειροσφαίρισης,
    • Κλασικού αθλητισμού,
    • Πολεμικών τεχνών,
    • Κολύμβησης
    • και Παραδοσιακών χορών.

    Η διδασκαλία της σωματικής αγωγής διεξάγεται σε όλα τα εξάμηνα και περιλαμβάνει τα αντικείμενα:

    • Στρατιωτικές Γυμνάσεις – Στίβος Εμποδίων
    • Στίβος– Κλασσικός Αθλητισμός
    • Αθλοπαιδιές
    • Χορός
    • Κολύμβηση
    • Αυτοάμυνα – Πολεμικές Τέχνες

    Εκπαιδευτικά Ταξίδια – Επισκέψεις

    Κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους στη Σχολή οι Σπουδαστές επισκέπτονται:

    • αρχαιολογικούς χώρους,
    • στρατιωτικά εργοστάσια,
    • Σχολές Κέντρα και Μονάδες Όπλων και Σωμάτων.
    • Επίσης πραγματοποιούν εκπαιδευτικά ταξίδια στις περιοχές Ηπείρου, Μακεδονίας, Θράκης και στις Μονές του Αγ. Όρους.

    Διαβίωση

    Όλα τα έξοδα φοιτήσεως, διαβίωσης και υγειονομικής περίθαλψης των Σπουδαστών βαρύνουν το δημόσιο και επιπλέον λαμβάνουν μικρό μηνιαίο χρηματικό βοήθημα, για μικροέξοδα.

    Οι σπουδαστές κατά την διάρκεια της φοιτήσεως διαμένουν υποχρεωτικά εντός της Σχολής. Επιτρέπεται να μένουν στην πόλη των Τρικάλων τις ημέρες εξόδου ή αδείας τους, και εάν επιθυμούν, να ενοικιάζουν διαμερίσματα. Στους σπουδαστές χορηγούνται κάθε χρόνο οι παρακάτω άδειες:

    • Τις γιορτές των Χριστουγέννων και Νέου Έτους (15 ημέρες),
    • απόκρεω (3 ημέρες),
    • Πάσχα (7 ημέρες),
    • κατά το χρόνο των θερινών διακοπών (1 μήνα περίπου),
    • άδειες εξόδου κάθε Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο και αργίες,
    • τιμητικές άδειες από τη Διοίκηση της Σχολής για τους επιτυγχάνοντες εξαιρετικές επιδόσεις.

    Εγκαταστάσεις

    Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών εδρεύει στο στρατόπεδο «ΚΑΒΡΑΚΟΥ» στα Τρίκαλα από το 1975.

    Στις εγκαταστάσεις του στρατοπέδου, ένα συνδυασμό παλαιών και νεότευκτων κτηρίων, περιλαμβάνονται εκτός των άλλων:

    • κτήρια διαβίωσης των Σπουδαστών,
    • αίθουσες εκπαιδεύσεως (των 20 ατόμων),
    • 2 κέντρα ψυχαγωγίας Σπουδαστών,
    • κλειστό γυμναστήριο,
    • 2 αίθουσες βαρών,
    • αθλητικές εγκαταστάσεις.

    Ψυχαγωγία

    Για τη ψυχαγωγία των Σπουδαστών διατίθενται αίθουσες όπου μπορούν τις ελεύθερες ώρες να παρακολουθούν:

    • τηλεόραση και βίντεο,
    • να ακούν μουσική και
    • να χρησιμοποιούν Η/Υ µε πρόσβαση στο Internet.

    Στις εγκαταστάσεις της σχολής, λειτουργεί:

    • βιβλιοθήκη µε μεγάλο αριθμό συγγραμμάτων, όπου οι σπουδαστές συμπληρώνουν τις γνώσεις τους
    • ηλεκτρονική βιβλιοθήκη στην οποία οι Σπουδαστές μπορούν να μελετούν, τα συγγράμματα της Σχολής, βιβλία σε ηλεκτρονική μορφή καθώς και να εισέρχονται σε βιβλιοθήκες άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

    Έμβλημα της Σχολής

    ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: Σύμπλεγμα κουκουβάγιας και διπλού πέλεκυ. Συμβολίζει τη μάθηση και τη γνώση (κουκουβάγια, σύμβολο των γραμμάτων και της σοφίας κατά την αρχαιότητα) καθώς και τη δύναμη – ισχύ (πέλεκυς, ως πολεμικό όπλο σύμβολο δύναμης του τιμωρού).

    Εικόνα
    Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

    «ΑΠΑΝΤΩΝ ΤΙΜΙΩΤΕΡΟΝ ΠΑΤΡΙΣ»

    (Από όλα τα πράγματα πολυτιμότερο είναι η πατρίδα).

    Ιστορικά

    • Πρόδρομος της σημερινής Σχολής Υπαξιωματικών υπήρξε το «Προπαρασκευαστικό Υπαξιωματικών Σχολείον», το οποίο λειτούργησε από το 1884 έως το 1889, στην Κέρκυρα.
    • Το 1925 ιδρύθηκαν δύο «Στρατιωτικά Οικοτροφεία Τεχνιτών» στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και ένα «Στρατιωτικό Οικοτροφείο Υπαξιωματικών» στην Κεφαλληνία.
    • Το 1926 το Στρατιωτικό Οικοτροφείο Υπαξιωματικών ονομάσθηκε «Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών» και λειτούργησε μέχρι 1933.
    • Το 1951, με το ν.1891 της 28ης Ιουλίου, ανασυστάθηκε η Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών και μετονομάσθηκε σε Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών, με έδρα την Πάτρα.
    • Το 1953 η έδρα της ΣΜΥ μεταφέρθηκε στη Σύρο και από εκεί, τέσσερα χρόνια αργότερα, στη Σάμο. Το 1975 μεταστάθμευσε στα Τρίκαλα, όπου και λειτουργεί μέχρι σήμερα.